Parenteel van Tjerk Jacobs is bijgewerkt.

Tjerk Jacobs trouwde in 1759 in Huizum met Pietje Gatzes.

Uit dit huwelijk zijn 3 kinderen bekend, waaronder Gatze Tjerks Elsinga, die in 1794 in Wirdum-Frl. trouwde met Grietje Ruurds Blom.
Van dit echtpaar zijn 4 kinderen bekend:

Pietje Gatzes Elsinga

Ruurd Gatzes Elsinga

Tjerk Gatzes Elsinga

Jetske Gatzes Elsinga

 Meer nakomelingen zijn te vinden in de betreffende overzichten:
 Parenteel van Tjerk Jacobs of in een andere layout Parenteel van Tjerk Jacobs