Parenteel van Claes Lammerts is bijgewerkt.

Claes Lammerts woonde in Elsloo-Frl. en was gehuwd met Lutske Koerts.

Van Claes Lammerts en Lutske Koerts zijn 9 kinderen bekend, geboren tussen 1733 en 1751, waaronder Lambert Klasen Elsinga, Coert Klazes van Elsinga en Hendrik Klasen Elsinga.

Meer nakomelingen van deze personen zijn te vinden in de bereffende overzichten: 

Parenteel van Claes Lammerts of in een andere layout Parenteel van Claes Lammerts

Parenteel van Benedix Gerbens is bijgewerkt.

Benedix Gerbens trouwde in 1728 in Britswerd met Lozijnje Pieters.
Uit dit huwelijk zijn 5 kinderen bekend.

Benedix Gerbens trouwde in 1734 in Wieuwerd  met Leentje Lazes.
Uit dit huwelijk zijn 3 kinderen bekend.

Nakomelingen zijn terug gevonden met onder ander de familienamen Tjallema, Koopmans, van der Velde, Kingma, Hoekstra en Elzinga.

Een kleinzoon van Benedix Gerbens te weten Rinze Kornelis trouwde in 1789 in Idaard met Botje Sjoerds.
Uit dit huwelijk zijn 4 kinderen bekend waaronder:
Sjoerd Rinzes van der Velde
Kornelis Rinzes Elzinga
Jentje Rinzes Elzinga

Meer nakomelingen zijn te vinden in de betreffende overzichten:
Parenteel van Benedix Gerbens
of in een andere layout
Parenteel van Benedix Gerbens

Kwartierstaat, Kwartierblad en Kwartiertabel Liebigje Booij

Deze overzichten met de voorouders van mijn grootmoeder Liebigje Booij zijn bijgewerkt.

Kwartierblad Liebigje Booij

Kwartiertabel Liebigje Booij

Kwartierstaat Liebigje Booij

Register van familienamen is bijgewerkt

 

Het register van familienamen van de Haza overzichten is bijgewerkt.

Het register bevat nu 7346 familienamen (was 7001 ), 1919 patroniemen en 63743 personen (was 60379) per (09-03-2018).

Parenteel van Philippes Dirks is bijgewerkt.

Philippes Dirks is geboren rond 1730, woonde in Twijzel en trouwde met Antje Jans.
Uit dit huwelijk zijn 7 kinderen bekend, waaronder Dirk Phylippes Elzinga en Wijbe Philippes Elzinga.

Meer nakomelingen zijn te vinden in de betreffende overzichten:
Parenteel van Philippes Dirks
of in een andere layout
Parenteel van Philippes Dirks