Herkomst naam Elsinga / Elzinga

Veel personen die bij de naamaanname rond 1811 de familienaam Elsinga, Elzinga, Elsenga en Elzenga kozen, waren van beroep schoenmaker.

 

De meest voor de hand liggende verklaring die hiervoor tot nu toe is gevonden, is de els (priem).

 De els is een schoenmakerswerktuig en vermoedelijk hebben daarom veel schoenmakers bij de naamaanname voor een van de hierboven vermelde namen gekozen.

 


 

 

 

 

 

 

Een andere verklaring is dat familienamen afgeleid zijn van namen van bomen en planten die in de woonomgeving op het platteland voorkwamen. 

Te denken valt aan : eik, berk, hulst, els, heide en dergelijke.
Gekozen namen daarbij zijn dan: Eikelboom, Van Eik, Berkenbosch, Hulsinga, Van der Hulst, Elsinga, Heidema, Van der Heide, enzovoort.

Geslachtsnamen die eindigen op -a zijn vaak afkomstig uit Noord-Nederland. 
Vooral de namen die eindigen op -ma, -sma, -stra, -inga, -enga wijzen in die richting.
De uitgang op -a wordt gezien als een oud-friese tweede naamval, in de betekenis 'van'.