Parenteel van Sybren Clasen is bijgewerkt

Van Sybren Clasen zijn 6 kinderen bekend, allen gedoopt in Leeuwarden tussen 1661 en 1666, waaronder Claas Sibrants.
In 1668 trouwde in Leeuwarden een Sybren Clasen met Geertie Sierds.
Daarna zijn in Leeuwarden tussen 1668 en 1693 van Sybren Clasen 9 kinderen gedoopt.

Of het hierbij gaat om dezelfde Sybren Clasen is op dit moment niet bekend.

Claas Sibrants trouwde in 1684 in Leeuwarden met Engeltie Gerrits.
Uit dit huwelijk zijn 4 kinderen bekend, waaronder Sybren Klazen, die in 1711 in Leeuwarden trouwde met Jancke Hendriks.

Uit dit huwelijk zijn 2 kinderen bekend, waaronder Klaas Sybrens die in 1749 in Leeuwarden trouwde met Gelske Lenses.

Uit dit huwelijk zijn 3 kinderen bekend, waaronder Sijbren Klases Elsinga.

Meer nakomelingen te vinden in de betreffende overzichten:

Parenteel van Sybren Clasen of in een andere layout Parenteel van Sybren Clasen