Parenteel van Pieter Arjens is bijgewerkt.

 

Pieter Arjens, mr. schoenmaker in Hilaard, trouwde met Grietje Harmens.

 

Uit dit huwelijk zijn 3 kinderen bekend:

1. Arien Pieters

2. Geert Pieters

3. Rommert Pieters

 

2. Geert Pieters was schoolmeester en nam in 1811 als familienaam de naam Bleeksma aan.

 

3. Rommert Pieters. Ook Rommert was schoolmeester en is in 1787 overleden.

De nog levende kinderen van Rommert namen in 1811 als familienaam de naam Elzinga aan.

 

Nakomelingen van Geert en Rommert zijn in het overzicht opgenomen.

 

In een andere overzicht (elz002) komt voor Arjen Pieters Elzinga, die in 1811 in Hilaard ook de familienaam Elzinga aan nam.

Mogelijk is dit Arien Pieters zoon van Pieter Arjens en Grietje Harmens, maar dat bewijs ontbreekt nog.

Geen van de gevonden kinderen van Arjen Pieters Elzinga is vernoemd naar Grietje Harmens.

 

Om die reden zijn er nog steeds 2 overzichten.

De betreffende overzichten zijn hier te vinden:

Parenteel van Pieter Arjens of in een andere layout Parenteel van Pieter Arjens.

Parenteel van Arjen Pieters Elzinga of in een andere layout van Arjen Pieters Elzinga.

 

Aanvullingen, suggesties of bewijzen dat het bij Arien Pieters en Arjen Pieters Elzinga om dezelfde persoon gaat zijn uiteraard welkom.