Parenteel van Albert Fokkes is bijgewerkt.

Albert Fokkes trouwde in 1781 te Menaldum met Janke Rinzes.

Uit dit huwelijk zijn 2 kinderen bekend:

Fokke Alberts Elsinga geboren 12 oktober 1781 in Beetgum.

Rinse Alberts Elzinga geboren 29 augustus 1790 in Kimswerd.

Nakomelingen van Fokke Alberts Elsinga zijn opgenomen, Rinse Alberts Elzinga is ongehuwd overleden.

Meer nakomelingen zijn te vinden in de betreffende overzichten:
Parenteel van Albert Fokkes of in een andere layout Parenteel van Albert Fokkes.