Parenteel van Sape Abes

 

Bijgewerkt op: 25 januari 2017

Home Pagina     
Inleiding
Voor meer gegevens zie de Startpagina Haza overzichten onder Nakomelingen - zonder achternaam -:
Parenteel van Sape Abes.


Generatie I

(van 1682)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 2 kinderen.

I  Sape Abes, zoon van Abe Geerts en Sieuwke Sapes, wonende te Bergum, is geboren rond 1682, is Herv. gedoopt op 25 maart 1707 te Bergum (doop op belijdenis).

Saape Abes en Siouk Andries, echtelieden, zijn op 26 december 1706 op belijdenis des geloofs ingeschreven als lidmaat van de Herv. Gemeente Bergum.
Saape Abes, wonende te Kuikhorne, wordt op 10 mei 1722 vermeld als lidmaat in de Herv. Gemeente Bergum.

Sape gaat in ondertrouw (Herv.) op 17 juni 1702 te Bergum op ongeveer 20-jarige leeftijd met Sjoukje Andries. Sjoukje, wonende te Twijzel.

Saape Abes en Siouk Andries, echtelieden, zijn op 26 december 1706 op belijdenis des geloofs ingeschreven als lidmaat van de Herv. Gemeente Bergum.

Van Sape en Sjoukje zijn twee kinderen bekend:

1  Andries Sapes, zie II.

2  Geert Sapes is overleden in 1772.

Geert Sapes wordt in 1748 vermeld als hoofdbewoner van locatie 52 en is in 1772 overleden.
Bron: Speciekohieren Tjietjerksteradeel (www.allefriezen.nl).
In 1749 wordt hij vermeld als een vrijgezel die de kost kan verdienen.


Generatie II

(tot 1779)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 2 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren in 1737. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Kuikhorne.

II  Andries Sapes, zoon van Sape Abes (I) en Sjoukje Andries, is overleden in 1779, is begraven op 18 januari 1779 te Bergum.

Andries was gehuwd met Tepske Feyes. Tepske is overleden in 1792.

Van Andries en Tepske zijn twee kinderen bekend:

1  Feye Andries, zie III-A.

2  Sjouke Andries is geboren in 1737 te Kuikhorne, is gedoopt op 17 februari 1788 te Garijp (doop op belijdenis), zie III-B.


Generatie III

(van 1737 tot 1810)

In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 13 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1759 en 1792. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Suameer (6x), Twijzel - Kooten (4x), Kuikhorne, Bergum en Augustinusga.

III-A  Feye Andries, zoon van Andries Sapes (II) en Tepske Feyes, wonende te Kuikhorne en te Bergum.

Feye gaat in ondertrouw (Herv.) op 27 april 1758 te Bergum met de 18-jarige Nieske Sipkes, dochter van Sipke Pieters en Aukjen Hayes. Nieske, wonende te Kooten - Frl., is Herv. gedoopt op 6 maart 1740 te Eestrum, is overleden op 20 juni 1811 te Achtkarspelen. Nieske werd 71 jaar, 3 maanden en 14 dagen.

Van Feye en Nieske zijn zeven kinderen bekend:

1  Tepske Feyes is geboren rond 1759, is Herv. gedoopt op 17 augustus 1760 in de Herv. gemeente Twijzel - Kooten.

2  Aukjen Feyes is geboren rond 1762, is Herv. gedoopt op 10 februari 1765 te Bergum.

3  Andries Feyes Hoornsma is geboren rond 8 december 1765 te Augustinusga, is Herv. gedoopt op 19 januari 1766 te Bergum, zie IV-A.

4  Sipke Feyes Hoornsma, plaatselijke kommies, wonende te Surhuizum en te Stroobos, is geboren rond maart 1768 te Kuikhorne, is Herv. gedoopt op 18 september 1768 in de Herv. gemeente Twijzel - Kooten, is ongehuwd overleden op 5 juli 1829 07.00 uur te Stroobos. Sipke werd ongeveer 61 jaar en 4 maanden.<1>

Zipke Feijes nam in 1811 als familienaam de naam Hoornensma aan. Hij woonde toen in Surhuizum en gaf geen kinderen op.
Hij tekende met Hoorenma.
Akte datum: 3 december 1811.

5  Aafke Feyes Hoornsma, zonder beroep, wonende te Gerkesklooster, is geboren rond 1 mei 1770, is Herv. gedoopt op 4 juni 1770 in de Herv. gemeente Twijzel - Kooten, is ongehuwd overleden op 28 juli 1836 16.00 uur te Gerkesklooster. Aafke werd ongeveer 66 jaar, 2 maanden en 27 dagen.

6  Albertje Feyes is geboren op 8 april 1774, is Herv. gedoopt op 14 augustus 1774 in de Herv. gemeente Twijzel - Kooten.

7  Sjoukje Feyes is geboren op 12 december 1776, is Herv. gedoopt op 14 juni 1778 in de Herv. gemeente Twijzel - Kooten.

III-B  Sjouke Andries, zoon van Andries Sapes (II) en Tepske Feyes, wonende te Suameer, is geboren in 1737 te Kuikhorne, is gedoopt op 17 februari 1788 te Garijp (doop op belijdenis), is overleden op 7 april 1810 te Suameer. Sjouke werd 73 jaar.

Sjouke trouwt (Herv.) op 3 juli 1768 te Bergum op 31-jarige leeftijd (1) met Aaltje Gerrits. Aaltje is overleden in 1776.

Sjouke trouwt (Herv.) op 22 februari 1778 te Garijp op 41-jarige leeftijd (2) met de 27-jarige Beertje Teekes, dochter van Teeke Franses en Berber Jans. Beertje, renteniersche, wonende te Suameer, is geboren te Veenwouden, is gedoopt op 23 augustus 1750 te Veenwouden, is overleden op 12 november 1836 19.00 uur te Suameer (Huis 5). Beertje werd 86 jaar, 2 maanden en 20 dagen.

Van Sjouke en Beertje zijn zes kinderen bekend:

1  Taeke Sjoukes is geboren op 10 juni 1778 te Suameer, is Herv. gedoopt op 23 augustus 1778 te Garijp.

2  Tepske Sjoukes is geboren op 24 september 1779 te Suameer, is Herv. gedoopt op 24 oktober 1779 te Garijp, zie IV-B.

3  Taeke Sjoukes is geboren op 24 november 1782 te Suameer, is Herv. gedoopt op 22 december 1782 te Garijp.

4  Andries Sjoukes is geboren op 18 september 1785 te Suameer, is Herv. gedoopt op 16 oktober 1786 te Garijp.

5  Klaas Sjoukes Elzinga is geboren op 28 september 1788 te Suameer, is Herv. gedoopt op 26 oktober 1788 te Garijp, zie IV-C.

6  Frans Sjoukes is geboren op 22 april 1792 te Suameer, is Herv. gedoopt op 27 mei 1792 te Garijp.


Generatie IV

(van 1759 tot 1874)

In deze generatie zijn 3 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 18 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1790 en 1836. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Suameer (14x), Nijega - Smal. (2x), Tietjerksteradeel en Genum.

IV-A  Andries Feyes Hoornsma, zoon van Feye Andries (III-A) en Nieske Sipkes, gardenier, wonende te Genum, is geboren rond 8 december 1765 te Augustinusga, is Herv. gedoopt op 19 januari 1766 te Bergum, is overleden op 26 april 1824 19.00 uur te Genum. Andries werd ongeveer 58 jaar, 4 maanden en 18 dagen.<2>

Andries was gehuwd met Jitske Pieters Reitsma, dochter van Pieter Keimpes en Akke Bouwes. Jitske, gardeniersche, wonende te Genum, is geboren rond 1765, is overleden op 14 augustus 1828 te Ferwerderadeel. Jitske werd ongeveer 63 jaar.

Van Andries en Jitske is een kind bekend:

1  Feye Andries Hoornsma, boerenknecht, is geboren rond 1790 te Genum.

Feye trouwt op 19 mei 1813 te Blija op ongeveer 23-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Trijntje Jans de Vries, dochter van Jan Douwes en Fokeltje Fokkes. Trijntje is geboren rond 1787 te Wanswerd.

IV-B  Tepske Sjoukes, dochter van Sjouke Andries (III-B) en Beertje Teekes, wonende te Suameer, is geboren op 24 september 1779 te Suameer, is Herv. gedoopt op 24 oktober 1779 te Garijp.

Tepske trouwt (gerecht) op 14 september 1800 te Suameer, trouwt (kerk) (Herv.) op 14 september 1800 te Suameer op 20-jarige leeftijd met de ongeveer 35-jarige Lieuwe Riemers Riemersma, zoon van Riemer Johannes en Trijntje Folkerts. Lieuwe, arbeider, wonende te Suameer en te Opeinde - Frl., is geboren rond 1765, is overleden op 9 februari 1845 te Smallingerland. Lieuwe werd ongeveer 80 jaar.

Van Lieuwe en Tepske zijn drie kinderen bekend:

1  Beertje Lieuwes Riemersma is geboren op 20 februari 1801 te Suameer, is Herv. gedoopt op 22 maart 1801 te Garijp, zie V-A.

2  Trijntje Lieuwes Riemersma is geboren op 18 april 1805, is Herv. gedoopt op 5 mei 1805 te Nijega - Smal., is overleden op 8 december 1873 te Smallingerland. Trijntje werd 68 jaar, 7 maanden en 20 dagen.

Trijntje trouwt op 14 december 1831 te Smallingerland op 26-jarige leeftijd met Rinze Johannes de Boer, zoon van Johannes Foppes de Boer en Antje Jans Harma.

3  Sjouke Lieuwes Riemersma, landbouwer, is geboren op 16 december 1807, is Herv. gedoopt op 31 januari 1808 te Nijega - Smal., is overleden op 30 april 1892 te Marum - Gr.. Sjouke werd 84 jaar, 4 maanden en 14 dagen.

Sjouke trouwt op 19 december 1831 te Tietjerksteradeel op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Yttje Roels Dijkstra, dochter van Roel Linzes Dijkstra en Grietje Eeuwes. Yttje is geboren rond 1808 te Garijp, is overleden op 9 maart 1889 te Marum - Gr.. Yttje werd ongeveer 81 jaar.

IV-C  Klaas Sjoukes Elzinga, zoon van Sjouke Andries (III-B) en Beertje Teekes, herbergier, landbouwer en rentenier, wonende te Bergummerdam en te Suameer, is geboren op 28 september 1788 te Suameer, is Herv. gedoopt op 26 oktober 1788 te Garijp, is overleden op 15 juli 1874 te Suameer, is op 18 januari 1817 belender (ten zuiden) van. Klaas werd 85 jaar, 9 maanden en 17 dagen.

Klaas Sjoukes nam in 1811 de naam Elzinga aan. Hij woonde toen in Suameer en gaf 3 kinderen op.
Akte datum 28-12-1811.

Klaas trouwt op 17 mei 1807 te Suameer op 18-jarige leeftijd (1) met de 26-jarige Zwaantje Jans Tinga, dochter van Jan Jans Tinga en Frijtsen Douwes Douma. Zwaantje is geboren op 30 november 1780 te Suameer, is Herv. gedoopt op 7 januari 1781 te Garijp, is overleden op 30 april 1815 te Suameer. Zwaantje werd 34 jaar en 5 maanden.

Van Klaas en Zwaantje zijn vier kinderen bekend:

1  Frytsen Klazes Elzinga, zonder beroep, wonende te Suameer, is geboren op 16 september 1807 te Suameer, is Herv. gedoopt op 11 oktober 1807 te Garijp, is overleden op 2 april 1836 te Tietjerksteradeel. Frytsen werd 28 jaar, 6 maanden en 17 dagen.

Frytsen trouwt op 11 april 1835 te Tietjerksteradeel op 27-jarige leeftijd met de 33-jarige Sjoerd Molles Posma, zoon van Molle Libbes Posma en Antje Rodes Posma. Sjoerd is geboren op 3 december 1801 te Opeinde - Frl., is Herv. gedoopt op 10 januari 1802 te Opeinde - Frl..

2  Sjouke Klazes Elsinga is geboren op 9 april 1809 te Suameer, is Herv. gedoopt op 14 mei 1809 te Garijp, zie V-B.

3  Beertje Klazes Elzinga, zonder beroep, wonende te Suameer, is geboren op 17 januari 1811 te Suameer, is Herv. gedoopt op 17 februari 1811 te Garijp, is ongehuwd overleden op 30 januari 1834 te Tietjerksteradeel. Beertje werd 23 jaar en 13 dagen.

4  Tepske Klazes Elsinga, zonder beroep en naaister, wonende te Suameer, is geboren op 5 september 1813 te Tietjerksteradeel, is ongehuwd overleden op 13 juli 1836 05.00 uur te Suameer (Huis 51). Tepske werd 22 jaar, 10 maanden en 8 dagen.<3>

Klaas trouwt op 15 juni 1816 te Bergum op 27-jarige leeftijd (2) met de 23-jarige Hiltje Jans Tinga, dochter van Jan Jans Tinga en Frijtsen Douwes Douma. Hiltje, zonder beroep, wonende te Bergummerdam en te Suameer, is geboren op 27 mei 1793 te Suameer, is Herv. gedoopt op 7 juli 1793 te Garijp, is overleden op 16 april 1847 te Suameer. Hiltje werd 53 jaar, 10 maanden en 20 dagen.

Van Klaas en Hiltje zijn tien kinderen bekend:

5  Antje Klazes Elzinga is geboren op 28 februari 1816 te Suameer, zie V-C.

6  Jan Klazes Elsinga is geboren op 2 februari 1818 te Suameer, zie V-D.

7  Taeke Klazes Elzinga is geboren op 28 maart 1820 te Suameer, zie V-E.

8  Swaantje Klazes Elsinga is geboren op 12 maart 1822 te Suameer, is overleden op 6 juli 1829 te Suameer. Swaantje werd 7 jaar, 3 maanden en 24 dagen.

9  Andries Klazes Elsinga is geboren op 24 juni 1824 te Suameer, zie V-F.

10  Barber Klazes Elsinga is geboren op 19 november 1826 te Suameer, is overleden op 4 december 1826 te Suameer. Barber werd 15 dagen.<4>

11  Frans Klazes Elsinga is geboren op 8 december 1828 te Suameer, is overleden op 13 januari 1829 te Tietjerksteradeel. Frans werd 1 maand en 5 dagen.

12  Frans Klazes Elsinga is geboren op 14 december 1830 te Suameer, is overleden op 5 januari 1837 te Suameer. Frans werd 6 jaar en 22 dagen.

13  Oeds Klazes Elzinga is geboren op 2 november 1833 te Suameer, is overleden op 5 mei 1842 te Suameer. Oeds werd 8 jaar, 6 maanden en 3 dagen.

14  Beertje Klazes Elzinga is geboren op 18 februari 1836 te Suameer, is ongehuwd overleden op 29 juli 1855 te Tietjerksteradeel. Beertje werd 19 jaar, 5 maanden en 11 dagen.


Generatie V

(van 1790 tot 1896)

In deze generatie zijn 6 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 31 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1820 en 1876. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Suameer (15x), Smallingerland (9x), Tietjerksteradeel (5x), Garijp en Drachten.

V-A  Beertje Lieuwes Riemersma, dochter van Lieuwe Riemers Riemersma en Tepske Sjoukes (IV-B), is geboren op 20 februari 1801 te Suameer, is Herv. gedoopt op 22 maart 1801 te Garijp, is overleden op 22 september 1826 te Smallingerland. Beertje werd 25 jaar, 7 maanden en 2 dagen.

Beertje trouwt op 8 mei 1819 te Smallingerland op 18-jarige leeftijd met de ongeveer 31-jarige Eelke Geeles Kooistra, zoon van Geele Rinderts Kooistra en Bontje Jakobs. Eelke is geboren rond 1788, is overleden op 26 juni 1832 te Opeinde - Frl.. Eelke werd ongeveer 44 jaar.

Van Eelke en Beertje zijn vier kinderen bekend:

1  Bontje Eelkes Kooistra is geboren op 7 mei 1820 te Smallingerland, is ongehuwd overleden op 10 september 1837 te Oudega - Smal.. Bontje werd 17 jaar, 4 maanden en 3 dagen.

2  Tepske Eelkes Kooistra, naaister, is geboren op 24 september 1821 te Smallingerland, is overleden op 1 november 1838 te Oudega - Smal.. Tepske werd 17 jaar, 1 maand en 8 dagen.

3  Geele Eelkes Kooistra is geboren op 21 november 1823 te Smallingerland, is overleden op 22 augustus 1824 te Opeinde - Frl.. Geele werd 9 maanden en 1 dag.

4  Geele Eelkes Kooistra is geboren op 16 april 1825 te Smallingerland, is overleden op 8 juli 1828 te Opeinde - Frl.. Geele werd 3 jaar, 2 maanden en 22 dagen.

V-B  Sjouke Klazes Elsinga, zoon van Klaas Sjoukes Elzinga (IV-C) en Zwaantje Jans Tinga, arbeider, wonende te Suameer, is geboren op 9 april 1809 te Suameer, is Herv. gedoopt op 14 mei 1809 te Garijp, is overleden op 22 maart 1892 te Suameer. Sjouke werd 82 jaar, 11 maanden en 13 dagen.

Sjouke trouwt op 11 mei 1833 te Tietjerksteradeel op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Ybeltje Pieters Wiebersma, dochter van Pieter Wijbrens Wijbersma en Neeltje Riemers Riemersma. Ybeltje is geboren op 7 januari 1809 te Suameer, is Herv. gedoopt op 5 februari 1809 te Garijp, is overleden op 27 augustus 1871 te Suameer. Ybeltje werd 62 jaar, 7 maanden en 20 dagen.

Van Sjouke en Ybeltje zijn zes kinderen bekend:

1  Klaas Sjoukes Elsinga is geboren op 10 september 1833 te Suameer, zie VI-A.

2  Pieter Sjoukes Elzinga is geboren op 7 juli 1835 te Suameer, is overleden op 31 maart 1884 te Suameer. Pieter werd 48 jaar, 8 maanden en 24 dagen.

3  Frans Sjoukes Elzinga is geboren op 26 oktober 1837 te Suameer, zie VI-B.

4  Zwaantje Sjoukes Elzinga is geboren op 6 januari 1841 te Suameer, is overleden op 12 juli 1910 te Oostermeer. Zwaantje werd 69 jaar, 6 maanden en 6 dagen.

5  Neeltje Sjoukes Elzinga is geboren op 29 april 1844 te Suameer, is overleden op 7 november 1901 te Garijp. Neeltje werd 57 jaar, 6 maanden en 9 dagen.

6  Jan Sjoukes Elzinga is geboren op 8 november 1848 te Suameer, zie VI-C.

V-C  Antje Klazes Elzinga, dochter van Klaas Sjoukes Elzinga (IV-C) en Hiltje Jans Tinga, is geboren op 28 februari 1816 te Suameer, is overleden op 1 februari 1874 te Suameer. Antje werd 57 jaar, 11 maanden en 4 dagen.

Antje trouwt op 11 juni 1842 te Tietjerksteradeel op 26-jarige leeftijd met de 28-jarige Andries Sjoerds Haarsma, zoon van Sjoerd Andries Haarsma en Wypkjen Folkerts Riemersma. Andries is geboren op 15 april 1814 te Suameer, is overleden op 1 maart 1883 te Suameer. Andries werd 68 jaar, 10 maanden en 14 dagen.

Van Andries en Antje zijn zeven kinderen bekend:

1  Hiltje Andries Haarsma is geboren op 23 februari 1843 te Tietjerksteradeel, is overleden op 14 april 1902 te Tietjerksteradeel. Hiltje werd 59 jaar, 1 maand en 22 dagen.

2  Wiepkje Andries Haarsma is geboren op 29 juli 1845 te Drachten, zie VI-D.

3  Sjoerd Andries Haarsma is geboren op 21 april 1848 te Smallingerland, is ongehuwd overleden op 31 oktober 1932 te Smallingerland. Sjoerd werd 84 jaar, 6 maanden en 10 dagen.

4  Zwaantje Andries Haarsma is geboren op 14 februari 1851 te Smallingerland.

5  Trijntje Andries Haarsma is geboren op 9 januari 1854 te Smallingerland, is overleden op 16 augustus 1896 te Smallingerland. Trijntje werd 42 jaar, 7 maanden en 7 dagen.

6  doodgeboren zoon Haarsma is doodgeboren op 4 augustus 1857 te Smallingerland.

7  Beertje Andries Haarsma is geboren op 10 mei 1861 te Smallingerland, is overleden op 12 oktober 1934 te Tietjerksteradeel. Beertje werd 73 jaar, 5 maanden en 2 dagen.

V-D  Jan Klazes Elsinga, zoon van Klaas Sjoukes Elzinga (IV-C) en Hiltje Jans Tinga, is geboren op 2 februari 1818 te Suameer, is overleden op 13 februari 1870 te Suameer. Jan werd 52 jaar en 11 dagen.

Jan trouwt op 6 mei 1848 te Tietjerksteradeel op 30-jarige leeftijd met de 27-jarige Trijntje Jans de Jager, dochter van Jan Daniels de Jager en Vrouwke Jans Faber. Trijntje is geboren op 10 februari 1821 te Bergum, is overleden op 23 juni 1870 te Suameer. Trijntje werd 49 jaar, 4 maanden en 13 dagen.

Van Jan en Trijntje zijn zes kinderen bekend:

1  Klaas Jans Elzinga is geboren op 28 september 1849 te Suameer, zie VI-E.

2  Froukje Jans Elzinga is geboren op 29 augustus 1850 te Suameer, is overleden op 9 december 1923 te Suameer. Froukje werd 73 jaar, 3 maanden en 10 dagen.

Froukje trouwt op 15 mei 1875 te Tietjerksteradeel op 24-jarige leeftijd met de 29-jarige Johannes Hendriks Veenstra. Johannes is geboren op 1 september 1845 te Bergum, is overleden op 7 september 1917 te Suameer. Johannes werd 72 jaar en 6 dagen.

3  Hiltje Jans Elsinga is geboren op 1 januari 1854 te Suameer, zie VI-F.

4  Trijntje Jans Elzinga is geboren op 27 november 1854 te Suameer.

5  Jan Jans Elzinga is geboren op 26 december 1857 te Suameer, is overleden op 23 februari 1858 te Suameer. Jan werd 1 maand en 28 dagen.

6  Jan Jans Elzinga is geboren op 5 december 1858 te Suameer, is overleden op 22 december 1874 te Suameer. Jan werd 16 jaar en 17 dagen.

V-E  Taeke Klazes Elzinga, zoon van Klaas Sjoukes Elzinga (IV-C) en Hiltje Jans Tinga, van boerenbedrijf en landbouwer, wonende te Suameer, is geboren op 28 maart 1820 te Suameer, is overleden op 20 maart 1896 te Garijp. Taeke werd 75 jaar, 11 maanden en 21 dagen.

Taeke trouwt op 12 mei 1860 te Tietjerksteradeel op 40-jarige leeftijd (1) met de 25-jarige Bregtje Ebes Klomp, dochter van Ebe Uilkes Klomp en Antje Klazes Offringa. Bregtje, zonder beroep, wonende te Suameer, is geboren op 25 oktober 1834 te Suameer, is overleden op 26 mei 1861 te Tietjerksteradeel. Bregtje werd 26 jaar, 7 maanden en 1 dag.<5>

Van Taeke en Bregtje zijn twee kinderen bekend:

1  Klaas Taekes Elzinga is geboren op 24 mei 1861 te Suameer, zie VI-G.

2  Bregtje Taekes Elzinga is geboren op 24 mei 1861 te Suameer.

Taeke trouwt op 20 juni 1874 te Tietjerksteradeel op 54-jarige leeftijd (2) met de 52-jarige Ybeltje Klazes van der Lei, dochter van Klaas Lieuwes van der Lei en Janke Eelses Folkertsma. Ybeltje, zonder beroep, wonende te Suameer, is geboren op 8 april 1822 te Suameer, is overleden op 25 mei 1897 te Tietjerksteradeel. Ybeltje werd 75 jaar, 1 maand en 17 dagen.<6>

V-F  Andries Klazes Elsinga, zoon van Klaas Sjoukes Elzinga (IV-C) en Hiltje Jans Tinga, is geboren op 24 juni 1824 te Suameer, is overleden op 18 december 1880 te Garijp. Andries werd 56 jaar, 5 maanden en 24 dagen.

Andries trouwt op 21 juni 1860 te Tietjerksteradeel op 35-jarige leeftijd met de 22-jarige Jantje Hotzes Simonides, dochter van Hotse Hielkes Simonides en Lysbeth Sybes Bandstra. Jantje, zonder beroep, wonende te Garijp, is geboren op 2 januari 1838 te Heeg, is overleden op 13 maart 1907 te Leeuwarden. Jantje werd 69 jaar, 2 maanden en 11 dagen.

Jantje was later gehuwd (2) met Jan Harm List.<7..9> Jantje was later gehuwd (3) met Job Ulbes Faber.<10,11>

Van Andries en Jantje zijn zes kinderen bekend:

1  Klaas Andries Elzinga is geboren op 18 augustus 1862 te Suameer, is overleden op 8 mei 1863 te Tietjerksteradeel. Klaas werd 8 maanden en 20 dagen.

2  Klaas Andries Elzinga is geboren op 30 juni 1864 te Tietjerksteradeel, is overleden op 11 juli 1864 te Tietjerksteradeel. Klaas werd 11 dagen.

3  Klaas Andries Elzinga is geboren op 4 april 1870 te Garijp.

4  doodgeboren zoon Elzinga is doodgeboren op 2 mei 1872 te Tietjerksteradeel.

5  doodgeboren zoon Elzinga is doodgeboren op 8 september 1875 te Tietjerksteradeel.

6  doodgeboren dochter Elzinga is doodgeboren op 6 december 1876 te Tietjerksteradeel.


Generatie VI

(van 1820 tot 1934)

In deze generatie zijn 7 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 34 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1872 en 1895. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Tietjerksteradeel (21x), Suameer (5x), Garijp (3x), Workum, Oostermeer, Leeuwarden, Groningen en gem. Tietjerksteradeel.

VI-A  Klaas Sjoukes Elsinga, zoon van Sjouke Klazes Elsinga (V-B) en Ybeltje Pieters Wiebersma, boerenknecht, is geboren op 10 september 1833 te Suameer, is overleden op 4 december 1904 te Oostermeer. Klaas werd 71 jaar, 2 maanden en 24 dagen.

Klaas trouwt op 22 april 1871 te Tietjerksteradeel op 37-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Atje Klazes Wyminga, dochter van Klaas Annes Wyminga en Trijntje Jans Wyminga. Atje is geboren op 8 februari 1847 te Suawoude, is overleden op 15 april 1883 te Tietjerksteradeel. Atje werd 36 jaar, 2 maanden en 7 dagen.

Van Klaas en Atje zijn acht kinderen bekend:

1  Sjouke Klazes Elsinga is geboren op 16 januari 1872 te Tietjerksteradeel, is ongehuwd overleden op 21 augustus 1896 te Tietjerksteradeel. Sjouke werd 24 jaar, 7 maanden en 5 dagen.

2  Trijntje Klazes Elsinga is geboren op 30 december 1873 te Tietjerksteradeel, is overleden op 26 december 1961, is begraven te Oostermeer. Trijntje werd 87 jaar, 11 maanden en 26 dagen.

3  Ybeltje Klazes Elzinga is geboren op 6 juli 1875 in de gem. Tietjerksteradeel, is overleden op 15 juli 1875 in de gem. Tietjerksteradeel. Ybeltje werd 9 dagen.

4  Ybeltje Klazes Elzinga is geboren op 20 september 1876 te Tietjerksteradeel, is overleden op 28 mei 1940. Ybeltje werd 63 jaar, 8 maanden en 8 dagen.

Ybeltje trouwt op 6 november 1899 te Tietjerksteradeel op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Pieter Kikstra, zoon van Wytze Tjeerds Kikstra en Jantje Pieters Wiersema. Pieter is geboren op 8 augustus 1876 te Menaldum, is overleden op 26 november 1960 te Deinum, is begraven op 29 november 1960 te Marssum. Pieter werd 84 jaar, 3 maanden en 18 dagen.

5  Klaas Klazes Elzinga is geboren op 17 september 1879 te Tietjerksteradeel, is overleden op 16 april 1977, is begraven te Oostermeer. Klaas werd 97 jaar, 6 maanden en 30 dagen.

6  Swaantje Klazes Elzinga is geboren op 17 september 1879 te Tietjerksteradeel.

Swaantje trouwt op 13 april 1907 te Achtkarspelen op 27-jarige leeftijd met de ongeveer 28-jarige Romke Stel, zoon van Tjeerd Sytzes Stel en Lutske Sjoukes Kloosterman. Romke is geboren rond 1879 te Drogeham.

7  Riemkje Klazes Elzinga is geboren op 21 juli 1881 te Tietjerksteradeel.

8  Anne Klazes Elzinga, koemelker, wonende te Oostermeer, is geboren op 23 februari 1883 te Oostermeer, is overleden op 19 augustus 1962 te Veenwouden, is begraven te Veenwouden. Anne werd 79 jaar, 5 maanden en 27 dagen.<12>

Anne trouwt op 10 mei 1913 te Tietjerksteradeel op 30-jarige leeftijd met de 21-jarige Antje Procee, dochter van Sjouke Poulus Procee en Bjetje Jacobs Wijbenga. Antje, zonder beroep, wonende te Veenwouden, is geboren op 14 juli 1891 te Bergum, is overleden op 30 januari 1976 te Veenwouden, is begraven op 4 februari 1976 te Veenwouden. Antje werd 84 jaar, 6 maanden en 16 dagen.<13,14>

Klaas trouwt op 7 januari 1888 te Tietjerksteradeel op 54-jarige leeftijd (2) met de 27-jarige Rigtje Kornelis Bergsma, dochter van Kornelis Romkes Bergsma en Froukjen Lykeles Haarsma. Rigtje is geboren op 23 september 1860 te Suameer, is overleden op 11 januari 1918 te Tietjerksteradeel. Rigtje werd 57 jaar, 3 maanden en 19 dagen.

Van Klaas en Rigtje is een kind bekend:

9  Kornelis Klazes Elzinga is geboren op 7 juli 1888 te Tietjerksteradeel, is overleden op 11 september 1963, is begraven te Drachtstercompagnie. Kornelis werd 75 jaar, 2 maanden en 4 dagen.

Kornelis was gehuwd met Hielkje de Jong, dochter van Zweitze Wietzes de Jong en Saapke Hendriks van der Meulen. Hielkje, wonende te Drachtstercompagnie, is geboren op 19 november 1893 te Smallingerland, is overleden op 14 maart 1980, is begraven te Drachtstercompagnie. Hielkje werd 86 jaar, 3 maanden en 24 dagen.

VI-B  Frans Sjoukes Elzinga, zoon van Sjouke Klazes Elsinga (V-B) en Ybeltje Pieters Wiebersma, is geboren op 26 oktober 1837 te Suameer, is overleden op 27 januari 1911 te Bergum. Frans werd 73 jaar, 3 maanden en 1 dag.

Frans trouwt op 17 mei 1873 te Tietjerksteradeel op 35-jarige leeftijd met de 29-jarige Jitske Hendriks Verdries, dochter van Hendrik Verdries en Maria Roels. Jitske is geboren op 16 juli 1843 te Leeuwarden, is overleden op 22 maart 1915 te Tietjerksteradeel. Jitske werd 71 jaar, 8 maanden en 6 dagen.

Van Frans en Jitske is een kind bekend:

1  Maria Franzes Elzinga is geboren op 30 september 1878 te Tietjerksteradeel.

VI-C  Jan Sjoukes Elzinga, zoon van Sjouke Klazes Elsinga (V-B) en Ybeltje Pieters Wiebersma, is geboren op 8 november 1848 te Suameer, is overleden op 23 november 1929 te Bergum. Jan werd 81 jaar en 15 dagen.

Jan trouwt op 13 november 1875 te Tietjerksteradeel op 27-jarige leeftijd met de 25-jarige Pietje Riemers Wybersma, dochter van Riemer Pieter Wybersma en Dieuwke Minzens Eskens. Pietje is geboren op 29 september 1850 te Oostermeer, is overleden op 14 mei 1927 te Tietjerksteradeel. Pietje werd 76 jaar, 7 maanden en 15 dagen.

Van Jan en Pietje zijn negen kinderen bekend:

1  Sjouke Jans Elzinga is geboren op 2 april 1876 te Tietjerksteradeel, is overleden op 26 september 1914 te Tietjerksteradeel. Sjouke werd 38 jaar, 5 maanden en 24 dagen.

Sjouke trouwt op 20 november 1909 te Tietjerksteradeel op 33-jarige leeftijd met de 29-jarige Janke Joukes Kuipers, dochter van Jouke Jans Kuipers en Jitske Jelles Kooistra. Janke is geboren op 19 mei 1880 te Tietjerksteradeel.

2  Riemer Jans Elzinga is geboren op 12 juli 1877 te Tietjerksteradeel, is overleden op 3 mei 1878 te Tietjerksteradeel. Riemer werd 9 maanden en 21 dagen.

3  Riemer Jans Elzinga is geboren op 13 januari 1879 te Tietjerksteradeel, is overleden op 18 februari 1879 te Tietjerksteradeel. Riemer werd 1 maand en 5 dagen.

4  Dieuwke Jans Elzinga is geboren op 4 juni 1880 te Suameer, is overleden op 6 september 1953 te Leeuwarden. Dieuwke werd 73 jaar, 3 maanden en 2 dagen.

Dieuwke trouwt op 8 december 1904 te Tietjerksteradeel op 24-jarige leeftijd met de 22-jarige Geert Hendriks Pebesma, zoon van Hendrik Tjibbes Pebesma en Aukje Andries Meyer. Geert is geboren op 16 november 1882 te Tietjerksteradeel.

5  Riemer Jans Elzinga is geboren op 26 oktober 1882 te Tietjerksteradeel.

Riemer trouwt op 3 juni 1911 te Tietjerksteradeel op 28-jarige leeftijd met de 22-jarige Antje Hoekstra, dochter van Oege Annes Hoekstra en Maaike Symens Hoekstra. Antje is geboren op 11 december 1888 te Tietjerksteradeel.

6  doodgeboren dochter Elzinga is doodgeboren op 17 oktober 1885 te Tietjerksteradeel.

7  Pieter Jans Elzinga is geboren op 3 oktober 1886 te Tietjerksteradeel, is overleden op 13 maart 1888 te Tietjerksteradeel. Pieter werd 1 jaar, 5 maanden en 10 dagen.

8  Pieter Jans Elzinga is geboren op 22 oktober 1888 te Tietjerksteradeel, is overleden op 7 februari 1890 te Tietjerksteradeel. Pieter werd 1 jaar, 3 maanden en 16 dagen.

9  Pieter Jans Elzinga is geboren op 17 november 1890 te Tietjerksteradeel.

Pieter trouwt op 18 november 1916 te Tietjerksteradeel op 26-jarige leeftijd met de 26-jarige Wijtske Hoekstra, dochter van Oege Annes Hoekstra en Maaike Symens Hoekstra. Wijtske is geboren op 19 augustus 1890 te Bergum.<15>

VI-D  Wiepkje Andries Haarsma, dochter van Andries Sjoerds Haarsma en Antje Klazes Elzinga (V-C), is geboren op 29 juli 1845 te Drachten, is overleden op 27 januari 1926 te Groningen. Wiepkje werd 80 jaar, 5 maanden en 29 dagen.

Wiepkje was gehuwd met Kornelis Tjallings van der Veen, zoon van Tjalling Romkes van der Veen en Pietje Douwes van der Werf. Kornelis is geboren rond 1846 te Bergum, is overleden op 10 januari 1914 te Groningen. Kornelis werd ongeveer 68 jaar.

Van Kornelis en Wiepkje is een kind bekend:

1  Anna van der Veen is geboren op 27 maart 1893 te Groningen.

Anna trouwt op 6 juli 1922 te Groningen op 29-jarige leeftijd met Herman Imo van Kregten, zoon van Harm Imes van Kregten en Gesina Catharina Kleine. Herman, magazijnbediende.

VI-E  Klaas Jans Elzinga, zoon van Jan Klazes Elsinga (V-D) en Trijntje Jans de Jager, is geboren op 28 september 1849 te Suameer, is overleden op 24 februari 1889 te Suameer. Klaas werd 39 jaar, 4 maanden en 27 dagen.

Klaas trouwt op 20 augustus 1881 te Tietjerksteradeel op 31-jarige leeftijd met de 23-jarige Maaike Jans Loopstra, dochter van Jan Pieters Loopstra en Jantje Egberts de Haan. Maaike is geboren op 12 november 1857 te Opsterland.

Van Klaas en Maaike zijn vier kinderen bekend:

1  Jan Klazes Elzinga is geboren op 28 mei 1882 te Suameer, is overleden op 16 juni 1947 te Leeuwarden. Jan werd 65 jaar en 19 dagen.

Jan trouwt op 22 juni 1911 te Tietjerksteradeel op 29-jarige leeftijd met de 24-jarige Foekje Westra, dochter van Pieter Minnes Westra en Willemke Siebes Atsma. Foekje is geboren op 16 juli 1886 te Achtkarspelen, is overleden op 28 oktober 1956 te Leeuwarden. Foekje werd 70 jaar, 3 maanden en 12 dagen.

2  Jantje Elzinga is geboren op 13 december 1883 te Suameer.

Jantje trouwt op 14 september 1911 te Tietjerksteradeel op 27-jarige leeftijd met de 38-jarige Folkert Tietes Bosma, zoon van Tiete Folkerts Bosma en Sjoerdtje Michiels Leering. Folkert is geboren op 12 januari 1873 te Bergum.

3  Trijntje Elzinga is geboren op 8 februari 1886 te Suameer.

4  Froukje Elzinga is geboren op 12 april 1888 te Suameer, is overleden op 31 mei 1979 te Tietjerksteradeel. Froukje werd 91 jaar, 1 maand en 19 dagen.<16>

Froukje trouwt op 13 mei 1911 te Tietjerksteradeel op 23-jarige leeftijd met de 25-jarige Jelle Stoker, zoon van Sake Stoker en Leentje Boom. Jelle is geboren op 11 mei 1886 te Irnsum, is overleden op 10 oktober 1957 te Tietjerksteradeel. Jelle werd 71 jaar, 4 maanden en 29 dagen.<17>

VI-F  Hiltje Jans Elsinga, dochter van Jan Klazes Elsinga (V-D) en Trijntje Jans de Jager, wonende te Amersfoort, is geboren op 1 januari 1854 te Suameer, is overleden op 4 december 1909 te Amersfoort. Hiltje werd 55 jaar, 11 maanden en 3 dagen.

Hiltje trouwt op 27 januari 1877 te Tietjerksteradeel op 23-jarige leeftijd met de 29-jarige Ate Dijk, zoon van Marten Ates Dijk en Jeltje Jans Post. Ate, molenaar, wonende te Amersfoort, is geboren op 6 januari 1848 te Pieterzijl, is overleden op 28 oktober 1926 te Amersfoort. Ate werd 78 jaar, 9 maanden en 22 dagen.

Van Ate en Hiltje zijn vier kinderen bekend:

1  Jantje Dijk is geboren op 17 oktober 1877 te Garijp, is overleden op 27 oktober 1936 te Amersfoort. Jantje werd 59 jaar en 10 dagen.

Jantje was gehuwd met Pieter Hemmen.

2  Trijntje Dijk is geboren op 21 april 1879 te Garijp.

3  Marten Dijk, smid, wonende te Amersfoort, is geboren op 9 oktober 1881 te Leeuwarden.

Marten trouwt op 20 november 1908 te Barneveld op 27-jarige leeftijd met de 27-jarige Mijntje Bos, dochter van Jan Bos en Willemijntje Kooten. Mijntje, dienstbode, is geboren op 2 februari 1881 te Barneveld.

4  Jan Dijk is geboren op 19 november 1884 te Workum.

Jan trouwt op 8 november 1912 te Barneveld op 27-jarige leeftijd met de 27-jarige Geertruida Bos, dochter van Jan Bos en Willemijntje Kooten. Geertruida is geboren in oktober 1885 te Barneveld.

VI-G  Klaas Taekes Elzinga, zoon van Taeke Klazes Elzinga (V-E) en Bregtje Ebes Klomp, boer, is geboren op 24 mei 1861 te Suameer, is overleden op 17 mei 1896 te Suameer. Klaas werd 34 jaar, 11 maanden en 23 dagen.

Klaas trouwt op 12 mei 1883 te Tietjerksteradeel op 21-jarige leeftijd (1) met de 21-jarige Grietje Sipkes Visser, dochter van Sipke Alberts Visser en Sjoerdtje Eelkes van der Meer. Grietje is geboren op 8 januari 1862 te Tietjerk, is overleden op 22 februari 1887 te Garijp. Grietje werd 25 jaar, 1 maand en 14 dagen.<18,19>

Van Klaas en Grietje zijn twee kinderen bekend:

1  Taeke Elzinga is geboren op 26 maart 1884 te Tietjerksteradeel.

2  Sjoerdtje Elzinga, dienstbode, wonende te Bozum, is geboren op 18 april 1886 te Garijp, is overleden op 2 januari 1915, is begraven te Bozum. Sjoerdtje werd 28 jaar, 8 maanden en 15 dagen.

Sjoerdtje trouwt op 14 mei 1910 te Baarderadeel op 24-jarige leeftijd met de 27-jarige Durk Sybesma, zoon van Albert Sybesma en Geeske van der Wal. Durk, boerenknecht, wonende te Oppenhuizen, is geboren op 6 mei 1883 te Hommerts, is overleden op 30 september 1957, is begraven te Bozum. Durk werd 74 jaar, 4 maanden en 24 dagen.<20>

Durk was later gehuwd (2) met Jeltje Agema.<21,22>

Klaas trouwt op 19 mei 1888 te Smallingerland op 26-jarige leeftijd (2) met de 21-jarige Heiltje Klazes Klomp, dochter van Klaas Ebes Klomp en Albertje van der Laan. Heiltje is geboren op 17 februari 1867 te Drachten, is overleden voor 18 mei 1916. Heiltje werd hoogstens 49 jaar, 3 maanden en 1 dag.

Van Klaas en Heiltje zijn vier kinderen bekend:

3  Klaas Elzinga, boerenbedrijf en veehouder, wonende te Garijp en te Oudega - Smal., is geboren op 21 april 1889 te Tietjerksteradeel, is overleden op 17 augustus 1918 03.00 uur te Oudega - Smal.. Klaas werd 29 jaar, 3 maanden en 27 dagen.<23>

Klaas trouwt op 18 mei 1916 te Tietjerksteradeel op 27-jarige leeftijd met de 22-jarige Gaitske de Haan, dochter van Remmelt de Haan en Maaike Baukes Schievink. Gaitske, dienstbode, wonende te Garijp en te Oudega - Smal., is geboren op 25 juni 1893 te Tietjerksteradeel.

4  Ebe Elzinga is geboren op 30 juni 1891 te Tietjerksteradeel, is overleden op 30 april 1970 te Suameer. Ebe werd 78 jaar en 10 maanden.

Ebe trouwt op 16 november 1916 te Tietjerksteradeel op 25-jarige leeftijd met de 21-jarige Sepkje Haarsma, dochter van Sjouke Melles Haarsma en Hendrikje Jiltjes Pebesma. Sepkje, wonende te Bergum, is geboren op 15 juni 1895 te Tietjerksteradeel.

5  Ybeltje Elzinga is geboren op 15 mei 1893 te Tietjerksteradeel, is ongehuwd overleden op 21 januari 1914 te Tietjerksteradeel. Ybeltje werd 20 jaar, 8 maanden en 6 dagen.

6  Bregtje Elzinga is geboren op 6 augustus 1895 te Tietjerksteradeel.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op woensdag 2 november 2016 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20150317 door Sietze Elsinga.

1)  ongehuwd overleden: Tresoar, Achtkarspelen, burgelijke stand BS 1829 ovl. - Sipke Feyes Hoornsma, overlijdensakte (Achtkarspelen 6 jul 1829)

2)  overlijden: Tresoar, Ferwerderadeel, burgelijke stand BS 1824 ovl. - Andries Feyes Hoornsma, overlijdensakte (Ferwerderadeel 28 apr 1824)

3)  ongehuwd overleden: Tresoar, Tietjerksteradeel, burgelijke stand BS 1836 ovl. - Tepske Klases Elsinga, overlijdensakte (Tietjerksteradeel 13 jul 1836)

4)  overlijden: Tresoar, Tietjerksteradeel, burgelijke stand BS 1826 ovl. - Barber Klaases Elsinga, overlijdensakte (Tietjerksteradeel 4 dec 1826)

5)  huwelijk: Tresoar, Tietjerksteradeel, burgelijke stand BS 1860 H - Elzinga - Klomp, huwelijk (Tietjerksteradeel 12 mei 1860)

6)  huwelijk: Tresoar, Tietjerksteradeel, burgelijke stand BS 1874 H - Elsinga - Lei, huwelijk (Tietjerksteradeel 20 jun 1874)

7)  Jantje trouwt op 17 oktober 1881 te Tietjerksteradeel met Jan.

8)  Tjitske Ebes Veenstra. Tjitske is overleden voor 17 oktober 1881.

9)  Jan Harm List, zoon van Hendrik List en Geertruida Alefsen. Jan, grofsmid, wonende te Suameer, is geboren rond 1838 te Neuenhaus - Dld.. Jan was eerder gehuwd (1) met Tjitske Ebes Veenstra.

10)  Jantje trouwt op 4 mei 1889 te Baarderadeel (is gescheiden (arrondissementsrechtbank) op 10 september 1896 te Leeuwarden) met Job.

11)  Job Ulbes Faber, zoon van Ulbe Jobs Faber en Klaaske Roukes Jellema. Job, veehouder, wonende te Jorwerd, is geboren rond 1828 te Britswerd.

12)  overlijden: Anne Klazes Elzinga, overlijdensadvertentie (19 aug 1962)

13)  overlijden: Antje Procee, overlijdensadvertenties (30 jan 1976)

14)  begraven: Antje Procee, overlijdensadvertenties (30 jan 1976)

15)  geboorte: Anne Elzinga, persoonslijst (6 dec 2008)

16)  overlijden: Froukje Elzinga, persoonskaart (31 mei 1979)

17)  overlijden: Jelle Stoker, persoonskaart (10 okt 1957)

18)  huwelijk: Tresoar, Tietjerksteradeel, burgelijke stand BS 1883 H - Elzinga - Visser, huwelijk (Tietjerksteradeel 12 mei 1883)

19)  geboorte: Tresoar, Tietjerksteradeel, burgelijke stand BS 1883 H - Elzinga - Visser, huwelijk (Tietjerksteradeel 12 mei 1883)

20)  huwelijk: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1910 H - Sybesma - Elzinga, huwelijk (Baarderadeel 14 mei 1910)

21)  Durk trouwt op 9 december 1916 te Wymbritseradeel met Jeltje.

22)  Jeltje Agema, dochter van Rients Jakobus Agema en Trijntje van Netten. Jeltje is geboren op 23 januari 1883 te Burgwerd, is overleden op 23 januari 1961, is begraven te Bozum. Jeltje werd 78 jaar.

23)  overlijden: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1918 ovl. - Klaas Elzinga, overlijdensakte (Smallingerland 17 aug 1918)


Opmerkingen:
elz030

Dit overzicht is beperkt tot 6 generaties.
Voor meer gegevens zie de Startpagina Haza overzichten onder Nakomelingen - zonder achternaam -:
Parenteel van Sape Abes.