Parenteel van Minne Alberts

 

Bijgewerkt op: 17 januari 2017

Home Pagina     


Inleiding
Dit overzicht is beperkt tot 5 generaties.
Voor meer gegevens zie de Startpagina Haza overzichten onder Nakomelingen - zonder achternaam -:
Parenteel van Minne Alberts.


Generatie I

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 5 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1759 en 1772. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Leeuwarden (5x).

I  Minne Alberts, wonende te Rauwerd.

Minne trouwt (Herv.) op 13 mei 1759 te Rauwerd met Tjitske Hayes. Tjitske, wonende te Rauwerd.

Van Minne en Tjitske zijn vijf kinderen bekend:

1  Albert Minnes Elzinga is Herv. gedoopt op 19 september 1759 te Leeuwarden, zie II.

2  Haye Minnes is Herv. gedoopt op 7 augustus 1763 te Leeuwarden (Jacobijnerkerk).

3  Antie Minnes is Herv. gedoopt op 7 december 1766 te Leeuwarden.

4  Jilles Minnes is Herv. gedoopt op 9 oktober 1768 te Leeuwarden, is ongehuwd overleden op 13 februari 1828 te Leeuwarden. Jilles werd 59 jaar, 4 maanden en 4 dagen.

5  Johannes Minnes is geboren op 18 december 1772, is Herv. gedoopt op 3 januari 1773 te Leeuwarden (Jacobijnerkerk).


Generatie II

(van 1759 tot 1828)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 3 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1810 en 1815. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Stavoren (3x).

II  Albert Minnes Elzinga, zoon van Minne Alberts (I) en Tjitske Hayes, schoenmaker en schoenmakersbaas, wonende te Stavoren, is Herv. gedoopt op 19 september 1759 te Leeuwarden, is overleden op 2 april 1818 te Stavoren (Huis A23) (nalatende 2 kinderen). Albert werd 58 jaar, 6 maanden en 14 dagen.

Albert Minnes nam in 1811 de naam Elzinga aan. Hij woonde toen in Stavoren en gaf 1 kind op. Akte datum 27-12-1811.

Albert trouwt (Herv.) op 18 november 1787 te Stavoren op 28-jarige leeftijd (1) met Maria Jans. Maria, wonende te Stavoren.

Albert trouwt op 13 augustus 1809 te Stavoren op 49-jarige leeftijd (2) met de 33-jarige Gooitske Jottjes Hoekstra, dochter van Jottje Dirks Hoekstra en Teetske Douwes. Gooitske, winkelier, wonende te Stavoren, is geboren op 19 april 1776 te Koudum, is Herv. gedoopt op 19 mei 1776 te Nijega - Hem. Old., is overleden op 15 december 1825 te Stavoren (Huis A23). Gooitske werd 49 jaar, 7 maanden en 26 dagen.

Van Albert en Gooitske zijn drie kinderen bekend:

1  Mintje Alberts Elzinga is geboren op 23 juni 1810, is Herv. gedoopt op 8 juli 1810 te Stavoren, zie III-A.

2  Minne Alberts Elsinga is geboren op 22 april 1813 te Stavoren, zie III-B.

3  Jotje Alberts Elzinga is geboren op 24 september 1815 te Stavoren, is overleden op 29 september 1815 te Stavoren. Jotje werd 5 dagen.


Generatie III

(van 1810 tot 1895)

In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 17 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1830 en 1852. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Stavoren (10x), Wymbritseradeel (5x), Woudsend en Leeuwarden.

III-A  Mintje Alberts Elzinga, dochter van Albert Minnes Elzinga (II) en Gooitske Jottjes Hoekstra, winkelierster en zonder beroep, wonende te Stavoren, is geboren op 23 juni 1810, is Herv. gedoopt op 8 juli 1810 te Stavoren, is overleden op 4 juni 1886 te Stavoren. Mintje werd 75 jaar, 11 maanden en 12 dagen.

Mintje trouwt op 22 maart 1829 te Stavoren (huwelijksgetuigen waren Sieds Gerbens Siedzes (voogd), haar oom Ynte Sikkes de Boer (oom van de bruid), haar volle neef Schelte IJntes de Boer (neef van de bruid) en Gerrit Jans Faber (bekende)) op 18-jarige leeftijd met de 22-jarige Siete Keimpes van Keimpema, zoon van Keimpe Sietes van Keimpema en Jeltje Hayes Zwart. Siete, schipper, schippersknecht en winkelier, wonende te Stavoren en te Leeuwarden, is geboren op 26 mei 1806 te Harlingen, is Herv. gedoopt op 17 juni 1806 te Harlingen, is overleden op 6 juni 1858 te Stavoren. Siete werd 52 jaar en 11 dagen.

Van Siete en Mintje zijn elf kinderen bekend:

1  Keimpe Sietes van Keimpema is geboren op 28 januari 1830 te Stavoren.

2  Hendrik Sites van Keimpema is geboren op 16 januari 1832 te Stavoren, is overleden op 19 januari 1832 te Stavoren. Hendrik werd 3 dagen.

3  Albert Sites van Keimpema is geboren op 16 januari 1832 te Stavoren, is overleden op 20 januari 1832 te Stavoren. Albert werd 4 dagen.

4  Gooitske Sietes van Keimpema is geboren op 19 januari 1833 te Stavoren, zie IV-A.

5  Jeltje Sietes van Keimpema is geboren op 19 september 1835 te Leeuwarden, is overleden op 26 mei 1838 te Stavoren. Jeltje werd 2 jaar, 8 maanden en 7 dagen.

6  Albert Sietes van Keimpema is geboren op 19 juli 1838 te Stavoren, is overleden op 13 januari 1839 te Stavoren. Albert werd 5 maanden en 25 dagen.

7  Albert Sietes van Keimpema is geboren op 17 april 1840 te Stavoren.

8  Jeltje Sietes van Keimpema is geboren op 4 juni 1843 te Stavoren, is overleden op 5 juni 1907 te Stavoren. Jeltje werd 64 jaar en 1 dag.

Jeltje trouwt op 26 september 1869 te Stavoren op 26-jarige leeftijd met de 24-jarige Heye Kuperus, zoon van Sjoerd Rinkes Kuperus en Wiepkje Andries Wybrands. Heye is geboren op 26 augustus 1845 te Stavoren, is overleden op 11 januari 1895 te Stavoren. Heye werd 49 jaar, 4 maanden en 16 dagen.

9  Johannes Sietes van Keimpema is geboren op 9 september 1846 te Stavoren, is overleden op 2 oktober 1846 te Stavoren. Johannes werd 23 dagen.

10  Martje Sietes van Keimpema is geboren op 20 januari 1849 te Stavoren, is overleden op 14 september 1854 te Stavoren. Martje werd 5 jaar, 7 maanden en 25 dagen.

11  Johanne van Keimpema is geboren op 29 september 1852 te Stavoren.

Johanne trouwt op 12 mei 1878 te Stavoren op 25-jarige leeftijd met de 28-jarige Anne Veersma, zoon van Fedde Wytzes Veersma en Pietje Redmers Bargsma. Anne is geboren op 19 augustus 1849 te Warns.

III-B  Minne Alberts Elsinga, zoon van Albert Minnes Elzinga (II) en Gooitske Jottjes Hoekstra, timmerknecht, timmermansknecht en timmerman, wonende te Woudsend en te Stavoren, is geboren op 22 april 1813 te Stavoren, is overleden op 2 maart 1895 22.00 uur te Woudsend. Minne werd 81 jaar, 10 maanden en 8 dagen.

Minne trouwt op 18 april 1840 te Wymbritseradeel op 26-jarige leeftijd met de 26-jarige Sijke Ypes de Jong, dochter van IJpe Jelles de Jong en Aaltje Sikkes Ferwerda. Sijke, winkelier, wonende te Woudsend, is geboren op 26 maart 1814 te Woudsend, is overleden voor 5 maart 1895. Sijke werd hoogstens 80 jaar, 11 maanden en 7 dagen.<1,2>

Sijke was eerder gehuwd (1) met Jelle Ages Zoethout.<3..6>

Van Minne en Sijke zijn zes kinderen bekend:

1  Albert Minnes Elsinga is geboren op 21 februari 1841 te Woudsend, zie IV-B.

2  Johannes Minnes Elzinga is geboren op 4 oktober 1842 te Wymbritseradeel.

3  Gooye Minnes Elzinga is geboren op 28 september 1844 te Wymbritseradeel.

4  Ale Minnes Elsinga is geboren op 26 januari 1848 te Wymbritseradeel, is overleden op 25 juli 1849 te Wymbritseradeel. Ale werd 1 jaar, 5 maanden en 29 dagen.

5  Aaltje Minnes Elzinga is geboren op 14 mei 1850 te Wymbritseradeel, is overleden op 28 juli 1855 te Woudsend. Aaltje werd 5 jaar, 2 maanden en 14 dagen.<7>

6  Gooitske Minnes Elzinga is geboren op 26 december 1852 te Wymbritseradeel.


Generatie IV

(van 1830 tot 1912)

In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 14 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1855 en 1881. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Hindeloopen (8x) en Wymbritseradeel (6x).

IV-A  Gooitske Sietes van Keimpema, dochter van Siete Keimpes van Keimpema en Mintje Alberts Elzinga (III-A), is geboren op 19 januari 1833 te Stavoren, is overleden op 14 oktober 1896 te Hindeloopen. Gooitske werd 63 jaar, 8 maanden en 25 dagen.

Gooitske trouwt op 25 mei 1854 te Hindeloopen op 21-jarige leeftijd met de 23-jarige Tjeerd Anskes Smit, zoon van Anske Durks Smid en Jel Kool Pieters Heyes. Tjeerd is geboren op 11 maart 1831 te Hindeloopen.

Van Tjeerd en Gooitske zijn acht kinderen bekend:

1  Anske Tjeerds Smit is geboren op 8 maart 1855 te Hindeloopen.

2  Siete Tjeerds Smit is geboren op 7 februari 1857 te Hindeloopen, is overleden op 4 maart 1857 te Hindeloopen. Siete werd 25 dagen.

3  Mintje Tjeerds Smit is geboren op 29 maart 1858 te Hindeloopen, is overleden op 9 mei 1859 te Hindeloopen. Mintje werd 1 jaar, 1 maand en 10 dagen.

4  Siete Tjeerds Smit is geboren op 7 mei 1860 te Hindeloopen.

5  Mintje Tjeerds Smit is geboren op 23 augustus 1862 te Hindeloopen, zie V-A.

6  Jelle Tjeerds Smit is geboren op 30 juni 1865 te Hindeloopen.

7  Jel Tjeerds Smit is geboren op 19 juli 1868 te Hindeloopen.

8  Albert Tjeerds Smit is geboren op 7 juli 1872 te Hindeloopen.

Albert trouwt op 22 december 1904 te Hindeloopen op 32-jarige leeftijd met Tietje van Meekeren, dochter van Hendrik van Meekeren en Heye Coenraads Smith.

IV-B  Albert Minnes Elsinga, zoon van Minne Alberts Elsinga (III-B) en Sijke Ypes de Jong, koopman, is geboren op 21 februari 1841 te Woudsend, is overleden op 26 februari 1912 18.00 uur te Sneek. Albert werd 71 jaar en 5 dagen.

Albert trouwt op 7 november 1871 te Wymbritseradeel op 30-jarige leeftijd met de 28-jarige Wilhelmina Joosten, dochter van Willem Joosten en Klaaske van der Woude. Wilhelmina, zonder beroep, wonende te Sneek, is geboren op 14 september 1843 te Heeg, is overleden op 12 juni 1922 07.00 uur te Sneek. Wilhelmina werd 78 jaar, 8 maanden en 29 dagen.

Van Albert en Wilhelmina zijn zes kinderen bekend:

1  Minne Elzinga is geboren op 28 maart 1872 te Wymbritseradeel.

2  Minne Elzinga is geboren op 16 juni 1873 te Wymbritseradeel.

3  Klaaske Elzinga is geboren op 10 februari 1875 te Wymbritseradeel.

4  Willem Elzinga is geboren op 20 augustus 1878 te Wymbritseradeel, zie V-B.

5  Gooye Elzinga is geboren op 25 januari 1880 te Wymbritseradeel.

6  Gooye Elzinga is geboren op 20 juni 1881 te Wymbritseradeel, zie V-C.


Generatie V

(van 1855 tot 1925)

In deze generatie zijn 3 gezinnen met kinderen bekend. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1884 en 1920. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Buer - Dld. (4x), Hindeloopen (2x) en Heerlen (2x). Er zijn momenteel nog 3 van de 8 kinderen in leven.

V-A  Mintje Tjeerds Smit, dochter van Tjeerd Anskes Smit en Gooitske Sietes van Keimpema (IV-A), is geboren op 23 augustus 1862 te Hindeloopen.

Mintje trouwt op 20 juli 1884 te Hindeloopen op 21-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Willem Adrianus Ewijk, zoon van Joost Ewijk en Johanna Vos. Willem is geboren rond 1859 te Gorinchem.

Van Willem en Mintje zijn twee kinderen bekend:

1  Johanna Ewijk is geboren op 18 juli 1884 te Hindeloopen.

2  Johanna Ewijk is geboren op 14 juli 1885 te Hindeloopen.

V-B  Willem Elzinga, zoon van Albert Minnes Elsinga (IV-B) en Wilhelmina Joosten, is geboren op 20 augustus 1878 te Wymbritseradeel, is overleden op 26 maart 1925 te Heerlen. Willem werd 46 jaar, 7 maanden en 6 dagen.

Willem trouwt op 13 augustus 1910 te Sneek op 31-jarige leeftijd met de 28-jarige Rinske Schoonhoven, dochter van Machiel Jan Schoonhoven en Willemke de Wolf. Rinske is geboren op 29 oktober 1881 te Sneek, is overleden op 16 juni 1957 te Groningen, is begraven op 20 juni 1957 10.00 uur te Groningen (Selwerderhof). Rinske werd 75 jaar, 7 maanden en 18 dagen.

Van Willem en Rinske zijn vijf kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  Albert Elzinga is geboren op 14 oktober 1914 te Buer - Dld., is overleden op 19 maart 1980 te Groningen, is gecremeerd op 24 maart 1980 te Groningen. Albert werd 65 jaar, 5 maanden en 5 dagen.

Albert was gehuwd (1) met Annie Kingma. Albert trouwt op 12 oktober 1939 te Groningen op 24-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 25-jarige Willemina Jantina Gezina Winter, dochter van Willem Gerrit Winter en Geessien van Zanten. Willemina is geboren rond 1914, is overleden op 3 juni 1963 te Groningen. Willemina werd ongeveer 49 jaar.

4  N.N.

5  Willem Elzinga is geboren op 30 januari 1920 te Heerlen, is overleden op 12 april 2004 te Groningen. Willem werd 84 jaar, 2 maanden en 13 dagen.

Willem trouwt op 22 juni 1945 te Groningen op 25-jarige leeftijd met de 21-jarige Berendina Wilhelmina Zielstra. Berendina is geboren op 26 juni 1923 te Groningen, is overleden op 8 mei 2002 te Groningen. Berendina werd 78 jaar, 10 maanden en 12 dagen.

V-C  Gooye Elzinga, zoon van Albert Minnes Elsinga (IV-B) en Wilhelmina Joosten, is geboren op 20 juni 1881 te Wymbritseradeel.

Gooye trouwt op 25 mei 1912 te Sneek op 30-jarige leeftijd met de 31-jarige Aukje Riemersma, dochter van Age Riemersma en Alida Jacoba Cuperus. Aukje is geboren op 24 oktober 1880 te Sneek.

Van Gooye en Aukje is een kind bekend:

1  Albert Elzinga is geboren op 5 april 1915 te Buer - Dld., is overleden op 15 augustus 1995 te Sneek. Albert werd 80 jaar, 4 maanden en 10 dagen.

Albert trouwt op 26 juni 1963 te Rotterdam op 48-jarige leeftijd met de 43-jarige Catharina Hendrika Brandt. Catharina is geboren op 3 september 1919 te Rotterdam, is overleden op 4 maart 2005 te Sneek, is begraven te Sneek. Catharina werd 85 jaar, 6 maanden en 1 dag.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op dinsdag 17 januari 2017 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20150317 door Sietze Elsinga.

1)  huwelijk: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1840 H - Elzenga - Jong, huwelijk (Wymbritseradeel 18 apr 1840)

2)  geboorte: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1840 H - Elzenga - Jong, huwelijk (Wymbritseradeel 18 apr 1840)

3)  Sijke trouwt op 15 november 1836 te Wymbritseradeel met Jelle.

4)  overlijden: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1840 H - Elzenga - Jong, huwelijk (Wymbritseradeel 18 apr 1840)

5)  IJttje Annes Osinga. IJttje, wonende te Woudsend, is geboren rond 1797 te Woudsend, is overleden op 22 januari 1835 te Woudsend. IJttje werd ongeveer 38 jaar.

6)  Jelle Ages Zoethout, zoon van Age Jelles Zoethout en Wietske Johannes Zuidenveld. Jelle, houtzaag molenaarsknecht en koopman, wonende te Woudsend, is geboren op 19 augustus 1791 te Woudsend, is gedoopt op 4 september 1791 te Woudsend, is overleden op 22 augustus 1838 te Woudsend. Jelle werd 47 jaar en 3 dagen. Jelle was eerder gehuwd (1) met IJttje Annes Osinga.

7)  overlijden: website Tresoar, Sneek, Memories van Successie - Aaltje Minnes Elzinga, memorie van aangifte successierechten (28 jul 1855)


Opmerkingen:
elz001

Dit overzicht is beperkt tot 5 generaties.
Voor meer gegevens zie de Startpagina Haza overzichten onder Nakomelingen - zonder achternaam -:
Parenteel van Minne Alberts.