Parenteel van Marten Jacobs

 

Bijgewerkt op: 22 januari 2017

Home Pagina     


Inleiding
Dit overzicht is beperkt tot 6 generaties.
Voor meer gegevens zie de Startpagina Haza overzichten onder Nakomelingen - zonder achternaam -:
Parenteel van Marten Jacobs.


Generatie I

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend. Het kind uit dit gezin is geboren in 1738. Het kind is afkomstig uit Lioessens.

I  Marten Jacobs, wonende te Leeuwarden.

Marten gaat in ondertrouw (kerk) (Herv.) op 26 oktober 1737 te Leeuwarden, trouwt (Herv.) op 10 november 1737 te Leeuwarden met Martje Siebes. Martje, wonende te Leeuwarden.

Van Marten en Martje is een kind bekend:

1  Jacob Martens is Herv. gedoopt op 31 augustus 1738 te Lioessens, zie II.


Generatie II

(van 1738 tot 1806)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 10 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1762 en 1786. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Lioessens (10x).

II  Jacob Martens, zoon van Marten Jacobs (I) en Martje Siebes, mr. schoenmaker en schoenmaker, wonende te Lioessens, is Herv. gedoopt op 31 augustus 1738 te Lioessens, is overleden in 1806 te Lioessens. Jacob werd 68 jaar.

Jacob gaat in ondertrouw (kerk) (Herv.) op 30 mei 1761 te Nes, trouwt (kerk) (Herv.) op 28 juni 1761 te Lioessens op 22-jarige leeftijd met de ongeveer 18-jarige Neeltje Durks Elzinga, dochter van Durk en Grietje. Neeltje, stoelbinder, wonende te Lioessens, is geboren rond 1743 te Lioessens, is overleden op 17 april 1822 15.00 uur te Lioessens (Huis 56). Neeltje werd ongeveer 79 jaar.<1>

Van Jacob en Neeltje zijn tien kinderen bekend:

1  Grietje Jacobs is Herv. gedoopt op 25 april 1762 te Lioessens.

2  Marten Jacobs Elsinga is geboren te Lioessens, is Herv. gedoopt op 26 februari 1764 te Lioessens, zie III-A.

3  Gerrit Jacobs Hoekstra, wonende te Lioessens, is Herv. gedoopt op 23 augustus 1766 te Lioessens, is overleden op 9 juli 1815 te Lioessens (geen kinderen nalatende). Gerrit werd 48 jaar, 10 maanden en 16 dagen.

Gerrit was gehuwd met Grietje Wiebrens Fokma, dochter van Wiebren. Grietje, koemelkster, wonende te Morra, is geboren rond 1764, is overleden op 15 mei 1837 te Morra (geen kinderen nalatende). Grietje werd ongeveer 73 jaar.

4  Grietje Jacobs is Herv. gedoopt op 11 september 1768 te Lioessens.

5  Fetze Jacobs Elzinga is Herv. gedoopt op 20 oktober 1771 te Lioessens, zie III-B.

6  Grietje Jacobs Elzinga is geboren op 11 december 1773 te Lioessens, is Herv. gedoopt op 9 januari 1774 te Lioessens, zie III-C.<2>

7  Popke Jacobs Elzinga is geboren op 25 augustus 1776 te Lioessens, is Herv. gedoopt op 22 september 1776 te Lioessens, zie III-D.

8  Tjitske Jacobs Elzinga, winkelierster, wonende te Lioessens, is geboren op 24 december 1780 te Lioessens, is Herv. gedoopt op 7 januari 1781 te Lioessens, is overleden op 24 mei 1841 te Lioessens. Tjitske werd 60 jaar en 5 maanden.

Tjitske trouwt op 17 mei 1801 te Lioessens op 20-jarige leeftijd (1) met de 29-jarige Piebe Jakobs Haaima, zoon van Jakob Piebes en Trijntje Eelzes. Piebe, gardenier, wonende te Lioessens, is geboren op 30 juni 1771 te EE, is overleden op 5 mei 1818 te Lioessens. Piebe werd 46 jaar, 10 maanden en 5 dagen. Tjitske trouwt op 4 november 1819 te Metslawier op 38-jarige leeftijd (2) met de 30-jarige Anne Riemers Riemersma, zoon van Riemer Broers en Beitske Johannes. Anne, wonende te Lioessens, is geboren op 20 maart 1789 te Anjum, is Herv. gedoopt op 12 april 1789 te Anjum, is overleden op 11 juli 1831 te Lioessens. Anne werd 42 jaar, 3 maanden en 21 dagen.

9  Jacob Jacobs Vos is geboren op 8 augustus 1783 te Lioessens, is Herv. gedoopt op 24 augustus 1783 te Lioessens, zie III-E.

10  Martzen Jacobs Elzinga is geboren op 15 februari 1786 te Lioessens, is Herv. gedoopt op 12 maart 1786 te Lioessens, zie III-F.


Generatie III

(van 1762 tot 1854)

In deze generatie zijn 6 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 55 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1789 en 1842. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Lioessens (27x), Oostdongeradeel (11x), Anjum (6x), Oosternijkerk (4x), Paesens (3x), Morra, Kollumerzwaag, Jouswier en Augsbuurt.

III-A  Marten Jacobs Elsinga, zoon van Jacob Martens (II) en Neeltje Durks Elzinga, voerman, wonende te Paesens en te Lioessens, is geboren te Lioessens, is Herv. gedoopt op 26 februari 1764 te Lioessens, is overleden op 21 september 1835 te Paesens. Marten werd 71 jaar, 6 maanden en 26 dagen.

Marten Jacobs nam in 1811 de naam Elsinga aan. Hij woonde toen in Paesens en gaf 5 kinderen op.
Akte datum: 21-12-1811.

Marten trouwt (Herv.) op 14 september 1788 te Lioessens op 24-jarige leeftijd met de 22-jarige Antje Heerkes, dochter van Heerke Minnes en Gepke Everts. Antje, wonende te Paesens en te Morra, is Herv. gedoopt op 9 februari 1766 te Metslawier, is overleden op 18 april 1832 te Oostdongeradeel. Antje werd 66 jaar, 2 maanden en 9 dagen.<3>

Van Marten en Antje zijn negen kinderen bekend:

1  Gepke Martens is geboren op 8 mei 1789 te Lioessens, is Herv. gedoopt op 14 juni 1789 te Lioessens, is overleden voor 1811. Gepke werd hoogstens 21 jaar, 7 maanden en 24 dagen.

2  Jacob Martens Elsinga is geboren op 11 juli 1790 te Lioessens, is Herv. gedoopt op 25 juli 1790 te Lioessens, zie IV-A.

3  Heerke Martens is geboren op 16 december 1792 te Lioessens, is Herv. gedoopt op 13 januari 1793 te Lioessens, is overleden voor 1811. Heerke werd hoogstens 18 jaar en 16 dagen.

4  Herke Martens Elzinga is geboren op 18 oktober 1795 te Kollumerzwaag, is Herv. gedoopt op 29 november 1795 te Kollumerzwaag, zie IV-B.

5  Eeltje Martens Elsinga, wonende te Paesens, is geboren op 15 januari 1799 te Augsbuurt, is Herv. gedoopt op 3 februari 1799 te Augsbuurt, is ongehuwd overleden op 9 augustus 1820 te Paesens. Eeltje werd 21 jaar, 6 maanden en 25 dagen.

6  Gerrit Martens is geboren op 24 november 1801 te Jouswier, is Herv. gedoopt op 12 december 1801 te Jouswier.

7  Gepke Martens Elsinga is geboren op 20 juli 1804 te Paesens, is Herv. gedoopt op 26 augustus 1804 te Paesens, is overleden op 13 juli 1819 te Oostdongeradeel. Gepke werd 14 jaar, 11 maanden en 23 dagen.

8  Marten Martens Elsinga is geboren op 12 augustus 1808 te Paesens, is Herv. gedoopt op 11 september 1808 te Paesens.

9  Gerrit Martens Elzinga is geboren op 10 november 1809 te Paesens, is Herv. gedoopt op 29 december 1809 te Paesens, zie IV-C.

III-B  Fetze Jacobs Elzinga, zoon van Jacob Martens (II) en Neeltje Durks Elzinga, gardenier, landbouwer en koopman, wonende te Lioessens, is Herv. gedoopt op 20 oktober 1771 te Lioessens, is overleden op 5 juli 1854 te Oostdongeradeel. Fetze werd 82 jaar, 8 maanden en 15 dagen.

Fetze Jacobs nam in 1811 de naam Elsenga aan. Hij woonde toen in Lioessens en gaf 6 kinderen op.
Akte datum 13-12-1811.

Fetze trouwt op 23 maart 1794 te Morra op 22-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Baukje Hendriks, dochter van Hendrik Eintes en Baukie Jans. Baukje, landbouwer, wonende te Lioessens, is geboren te Nes - bij Wierum, is gedoopt op 20 augustus 1769 te Nes - bij Wierum, is overleden op 27 maart 1824 02.00 uur te Lioessens (Huis 58). Baukje werd 54 jaar, 7 maanden en 7 dagen.

Van Fetze en Baukje zijn zeven kinderen bekend:

1  Jacob Fetzes Elzinga is geboren op 24 maart 1795 te Lioessens, is Herv. gedoopt op 19 april 1795 te Lioessens, zie IV-D.

2  Grietje Fetzes Elzinga, wonende te Lioessens, is geboren op 30 oktober 1797 te Lioessens, is Herv. gedoopt op 17 december 1797 te Lioessens, is overleden op 1 juni 1879 te Lioessens. Grietje werd 81 jaar, 7 maanden en 2 dagen.

Grietje trouwt op 6 februari 1834 te Oostdongeradeel op 36-jarige leeftijd met de 25-jarige Sieger Wessels Rosendal. Sieger is geboren in 1809 te Oudwoude.

3  Neeltje Fetzes Elzinga is geboren op 28 januari 1800 te Oosternijkerk, is Herv. gedoopt op 23 februari 1800 te Oosternijkerk, zie IV-E.

4  Baukjen Fetzes Elsenga is geboren op 25 april 1802 te Oosternijkerk, is Herv. gedoopt op 16 mei 1802 te Oosternijkerk, zie IV-F.

5  Hendrik Fetzes Elzinga, gardenier, wonende te Lioessens, is geboren op 22 februari 1804 te Oosternijkerk, is Herv. gedoopt op 18 maart 1804 te Oosternijkerk, is overleden op 16 december 1834 te Oostdongeradeel. Hendrik werd 30 jaar, 9 maanden en 24 dagen.

Hendrik trouwt op 22 mei 1828 te Oostdongeradeel op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Aafke Jans de Jong, dochter van Jan Edes Jong en Antje Jacobs Rijpma. Aafke, wonende te Lioessens, is geboren op 18 september 1803 te Anjum, is Herv. gedoopt op 23 oktober 1803 te Anjum.<4>

6  Tjitske Fetzes Elsenga, wonende te Lioessens, is geboren op 30 december 1807 te Lioessens, is Herv. gedoopt op 17 januari 1808 te Lioessens, is overleden op 10 februari 1812 te Lioessens. Tjitske werd 4 jaar, 1 maand en 11 dagen.

7  Fetze Fetzes Elzinga is geboren op 1 januari 1814 te Lioessens, is overleden op 13 januari 1814 te Lioessens. Fetze werd 12 dagen.

Fetze trouwt op 23 juli 1825 te Oostdongeradeel op 53-jarige leeftijd (2) met de 49-jarige Sieuwke Popkes van der Veen, dochter van Popke Dirks en Fokjen Jans. Sieuwke, wonende te Nijkerk - Frl., is geboren op 29 februari 1776 te Westergeest, is gedoopt op 14 april 1776 te Westergeest, is overleden op 15 november 1840 te Nijkerk - Frl.. Sieuwke werd 64 jaar, 8 maanden en 17 dagen.<5>

Sieuwke was eerder gehuwd (1) met Fokke Abes.<6,7>

Fetze trouwt op 9 juli 1841 te Oostdongeradeel op 69-jarige leeftijd (3) met de 36-jarige Trijntje Alberts de Vries, dochter van Albert Jacobs de Vries en Tietjske Tjiepkes. Trijntje, zonder beroep, wonende te Lioessens en te Paesens, is geboren op 15 januari 1805 te Nes - bij Wierum, is Herv. gedoopt op 10 februari 1805 te Nes - bij Wierum, is overleden op 3 mei 1877 18.00 uur te Paesens (Huis 15a). Trijntje werd 72 jaar, 3 maanden en 18 dagen.<8..11>

Trijntje was later gehuwd (2) met Gerrijt Johannes Holdinga.<12..17>

Van Fetze en Trijntje zijn twee kinderen bekend:

8  Albert Fetzes Elzinga is geboren op 15 mei 1842 te Oosternijkerk, zie IV-G.

9  doodgeboren zoon Elzinga is doodgeboren op 15 mei 1842 te Lioessens.

III-C  Grietje Jacobs Elzinga, dochter van Jacob Martens (II) en Neeltje Durks Elzinga, arbeidster, wonende te Lioessens, is geboren op 11 december 1773 te Lioessens, is Herv. gedoopt op 9 januari 1774 te Lioessens, is overleden op 31 augustus 1826 04.00 uur te Lioessens (Huis 64). Grietje werd 52 jaar, 8 maanden en 20 dagen.<18,19>

Grietje trouwt (Herv.) op 24 mei 1795 te Lioessens op 21-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 26-jarige Pieter Cornelis Dijkstra. Pieter is geboren rond 1769, is overleden op 23 juli 1821 te Lioessens. Pieter werd ongeveer 52 jaar.<20>

Pieter Kornelis nam in 1811 als familienaam de naam Dijkstra aan. Hij woonde toen in Lioessens en gaf 4 kinderen op.
Akte datum: 13 december 1811

Van Pieter en Grietje zijn negen kinderen bekend:

1  Neeltje Pieters Dijkstra is geboren op 26 april 1796 te Lioessens, is Herv. gedoopt op 8 mei 1796 te Lioessens.

2  Rinske Pieters is geboren op 21 november 1799 te Lioessens, is Herv. gedoopt op 7 december 1799 te Lioessens.

3  Rinske Pieters Dijkstra is geboren op 4 februari 1802 te Lioessens, is Herv. gedoopt op 21 februari 1802 te Lioessens.

4  Jaapke Pieters is geboren op 21 april 1804 te Lioessens, is Herv. gedoopt op 6 mei 1804 te Lioessens.

5  Kornelis Pieters Dijkstra is geboren op 2 juli 1806 te Lioessens, is Herv. gedoopt op 13 juli 1806 te Lioessens.

Kornelis trouwt op 21 november 1835 te 's-Hertogenbosch op 29-jarige leeftijd met de 33-jarige Anna Margaretha Magdalena Rode, dochter van Carel Rode en Johanna Scheffers. Anna is geboren op 28 augustus 1802 te Glückstadt - Dld..

6  Martje Pieters is geboren op 12 maart 1809 te Lioessens, is Herv. gedoopt op 2 april 1809 te Lioessens.

7  Martzen Pieters Dijkstra is geboren op 27 oktober 1810 te Lioessens, is Herv. gedoopt op 11 november 1810 te Lioessens.

8  Jacob Pieters Dijkstra is geboren op 15 juli 1813 te Anjum.

Jacob trouwt op 29 april 1837 te Ferwerderadeel op 23-jarige leeftijd met de 27-jarige Jitske Willems van Eck, dochter van Willem Cornelis van Eck en Sjoukje Pieters. Jitske is geboren op 13 december 1809 te Birdaard, is Herv. gedoopt op 7 januari 1810 te Birdaard.

9  Gerrit Pieters Dijkstra is geboren op 2 september 1816 te Anjum.

Grietje trouwt op 17 mei 1823 te Oostdongeradeel op 49-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 29-jarige Ids Jans Valomstra, zoon van Jan Deddes Valomstra en Grietje Johannes. Ids, arbeider, wonende te Lioessens, is geboren rond 1794 te Dantumawoude.<21,22>

III-D  Popke Jacobs Elzinga, zoon van Jacob Martens (II) en Neeltje Durks Elzinga, landbouwer, wonende te Lioessens, is geboren op 25 augustus 1776 te Lioessens, is Herv. gedoopt op 22 september 1776 te Lioessens, is overleden op 22 september 1831 15.00 uur te Lioessens (Huis 38). Popke werd 55 jaar en 28 dagen.

Popke Jacobs nam in 1811 de naam Elsenga aan. Hij woonde toen in Lioessens en gaf 5 kinderen op.
Akte datum 13-12-1811.

Popke trouwt op 19 mei 1799 te Lioessens op 22-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 30-jarige Jantje Sjuks, dochter van Sjuk. Jantje, wonende te Lioessens, is geboren rond 1769 te Lioessens, is overleden op 28 oktober 1820 18.00 uur te Lioessens (Huis 36). Jantje werd ongeveer 51 jaar.

Van Popke en Jantje zijn zeven kinderen bekend:

1  Tettje Popkes Elzinga, zonder beroep, wonende te Lioessens en te Niawier, is geboren op 1 juli 1799 te Lioessens, is Herv. gedoopt op 21 juli 1799 te Lioessens, is overleden op 13 januari 1858 04.00 uur te Niawier (Huis 4). Tettje werd 58 jaar, 6 maanden en 12 dagen.

Tettje trouwt op 19 mei 1821 te Oostdongeradeel op 21-jarige leeftijd met Daniel Taekes Wierstra.

2  Neeltje Popkes Elzinga, zonder beroep, wonende te Lioessens, is geboren op 14 september 1800 te Lioessens, is Herv. gedoopt op 19 oktober 1800 te Lioessens, is ongehuwd overleden op 30 januari 1820 02.00 uur te Lioessens (Huis 36). Neeltje werd 19 jaar, 4 maanden en 16 dagen.

3  Jacob Popkes is geboren op 13 juli 1802 te Lioessens, is Herv. gedoopt op 1 augustus 1802 te Lioessens.

4  Jacob Popkes is geboren op 8 december 1803 te Lioessens, is Herv. gedoopt op 1 januari 1804 te Lioessens.

5  Jacob Popkes Elzinga is geboren op 7 april 1805 te Lioessens, is Herv. gedoopt op 28 april 1805 te Lioessens, zie IV-H.

6  Trijntje Popkes Elsenga, wonende te Lioessens, is geboren op 1 maart 1807 te Lioessens, is Herv. gedoopt op 15 maart 1807 te Lioessens.

7  Sjoekje Popkes Elsenga, wonende te Lioessens, is geboren op 26 januari 1810 te Lioessens, is Herv. gedoopt op 11 februari 1810.

Popke trouwt op 2 juni 1821 te Oostdongeradeel op 44-jarige leeftijd (2) met Aafke Douwes Bonia. Aafke, winkelierster, wonende te Lioessens.

Van Popke en Aafke zijn zes kinderen bekend:

8  Neeltje Popkes Elzinga is geboren op 21 mei 1814 te Oostdongeradeel.

9  Douwe Popkes Elzinga is geboren op 2 april 1822 te Oostdongeradeel.

10  Stijntje Popkes Elzinga is geboren op 26 november 1826 te Oostdongeradeel.

11  Stijntje Popkes Elzinga is geboren op 19 januari 1828 te Oostdongeradeel.

12  Jan Popkes Elzinga is geboren op 27 januari 1829 te Oostdongeradeel.

13  Stijntje Popkes Elzinga is geboren op 29 mei 1830 13.00 uur te Lioessens, zie IV-I.

III-E  Jacob Jacobs Vos, zoon van Jacob Martens (II) en Neeltje Durks Elzinga, koopman, wonende te Lioessens, is geboren op 8 augustus 1783 te Lioessens, is Herv. gedoopt op 24 augustus 1783 te Lioessens, is overleden op 3 november 1838 21.00 uur te Lioessens (Huis 50). Jacob werd 55 jaar, 2 maanden en 26 dagen.

Jacob Jacobs nam in 1811 als familienaam de naam Vos aan. Hij woonde toen in Lioessens en gaf 3 kinderen op.
Akte datum: 13 december 1811.

Jacob trouwt (Herv.) op 30 september 1804 te Lioessens op 21-jarige leeftijd met de ongeveer 20-jarige Hiltje Jacobs Revius. Hiltje is geboren rond 1784, is overleden op 10 juni 1835 te Lioessens. Hiltje werd ongeveer 51 jaar.

Van Jacob en Hiltje zijn elf kinderen bekend:

1  Jacob Jacobs Vos is geboren op 11 januari 1805 te Lioessens, is Herv. gedoopt op 3 februari 1805 te Lioessens, zie IV-J.

2  Neeltje Jacobs is geboren op 4 september 1806 te Lioessens, is Herv. gedoopt op 15 september 1806 te Lioessens, is overleden op 27 november 1806 te Lioessens. Neeltje werd 2 maanden en 23 dagen.

3  Neeltje Jacobs Vos is geboren op 29 november 1807 te Lioessens, is Herv. gedoopt op 20 december 1807 te Lioessens.

Neeltje was gehuwd met Jan Harkes Douma.

4  Gerrit Jacobs Vos is geboren op 1 december 1810 te Lioessens, is Herv. gedoopt op 16 december 1810 te Lioessens, is ongehuwd overleden op 6 oktober 1831 te Oostdongeradeel. Gerrit werd 20 jaar, 10 maanden en 5 dagen.

5  Taeke Jacobs Vos is geboren op 1 januari 1813 te Anjum, is ongehuwd overleden op 19 augustus 1836 te Oostdongeradeel. Taeke werd 23 jaar, 7 maanden en 18 dagen.

6  Durk Jacobs Vos is geboren op 28 september 1814 te Anjum, is overleden op 2 oktober 1814 te Oostdongeradeel. Durk werd 4 dagen.

7  Ybeltje Jacobs Vos is geboren op 28 augustus 1815 te Anjum.

Ybeltje was gehuwd met Sipke Jans Faber.

8  Bortzen Jacobs Vos is geboren op 30 april 1818 te Oostdongeradeel, is overleden op 8 juni 1835 te Oostdongeradeel. Bortzen werd 17 jaar, 1 maand en 9 dagen.

9  Marten Jacobs Vos is geboren op 18 augustus 1820 te Oostdongeradeel.

10  Tjetske Jacobs Vos is geboren op 15 augustus 1822 te Oostdongeradeel.

11  Fettje Jacobs Vos, dienstmeid, is geboren op 15 juni 1824 te Oostdongeradeel, is overleden op 3 november 1838 te Lioessens. Fettje werd 14 jaar, 4 maanden en 19 dagen.

III-F  Martzen Jacobs Elzinga, dochter van Jacob Martens (II) en Neeltje Durks Elzinga, wonende te Morra, is geboren op 15 februari 1786 te Lioessens, is Herv. gedoopt op 12 maart 1786 te Lioessens.

Martzen trouwt (Herv.) op 23 oktober 1808 te Lioessens op 22-jarige leeftijd met de ongeveer 33-jarige Rykle Menzes Huizinga, zoon van Menze Menzes en Trijntje Riekeles. Rykle, arbeider, wonende te Morra, is geboren rond 1775 te Aalsum - Frl., is overleden op 11 mei 1843 09.00 uur te Morra. Rykle werd ongeveer 68 jaar.

Van Rykle en Martzen zijn vier kinderen bekend:

1  Menze Rykeles is geboren op 4 oktober 1810 te Morra, is Herv. gedoopt op 28 oktober 1810 te Morra.

2  Trijntje Rykles Huizinga is geboren op 5 september 1814 te Anjum.

3  Neeljte Rykles Huizinga is geboren op 28 juni 1819 te Oostdongeradeel.

4  Japke Rykles Huizinga is geboren op 20 augustus 1823 te Oostdongeradeel.


Generatie IV

(van 1789 tot 1905)

In deze generatie zijn 10 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 39 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1816 en 1884. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Paesens (13x), Oostdongeradeel (11x), Lioessens (9x), Westdongeradeel (3x), Nes - bij Wierum, Morra en Moddergat.

IV-A  Jacob Martens Elsinga, zoon van Marten Jacobs Elsinga (III-A) en Antje Heerkes, voerman en gardenier, wonende te Nes - bij Wierum en te Moddergat, is geboren op 11 juli 1790 te Lioessens, is Herv. gedoopt op 25 juli 1790 te Lioessens, is overleden op 15 mei 1873 te Westdongeradeel. Jacob werd 82 jaar, 10 maanden en 4 dagen.

Jacob trouwt op 30 april 1815 te Westdongeradeel op 24-jarige leeftijd met de 27-jarige Willemke Tjeerds Visser, dochter van Tjeerd Willems en Hijlkje Tjerks. Willemke, wonende te Nes - bij Wierum, is geboren op 28 april 1788 te Nes, is overleden op 30 april 1841 te Nes - bij Wierum. Willemke werd 53 jaar en 2 dagen.

Van Jacob en Willemke zijn vier kinderen bekend:

1  Tjeerd Jacobs Elzinga is geboren op 18 februari 1816 04.00 uur te Nes - bij Wierum, is als geboren aangegeven op 20 februari 1816 te Westdongeradeel (aangever geboorte was zijn vader Jacob Martens Elzinga (zie IV-A)), zie V-A.<23,24>

2  Marten Jacobs Elzinga, voerman, wonende te Nes - bij Wierum en te Moddergat, is geboren op 18 juni 1820 te Moddergat, is ongehuwd overleden op 13 juli 1849 te Moddergat. Marten werd 29 jaar en 25 dagen.

3  Antje Jacobs Elsinga, wonende te Nes - bij Wierum, is geboren op 31 juli 1823 te Westdongeradeel.

4  Willem Jacobs Elzinga is geboren op 4 februari 1830 te Westdongeradeel, zie V-B.

IV-B  Herke Martens Elzinga, zoon van Marten Jacobs Elsinga (III-A) en Antje Heerkes, voerman, gardenier en arbeider, wonende te Paesens, is geboren op 18 oktober 1795 te Kollumerzwaag, is Herv. gedoopt op 29 november 1795 te Kollumerzwaag, is overleden op 7 september 1876 te Oostdongeradeel. Herke werd 80 jaar, 10 maanden en 20 dagen.

Herke trouwt op 29 april 1820 te Oostdongeradeel op 24-jarige leeftijd met de 20-jarige Aaltje Wiegers de Jong, dochter van Wieger Wiegers de Jong en Tjitske Simons Wiersma. Aaltje, gardenier, wonende te Paesens, is geboren op 19 oktober 1799 te Morra, is gedoopt op 3 november 1799 te Morra, is overleden op 7 februari 1852 te Oostdongeradeel. Aaltje werd 52 jaar, 3 maanden en 19 dagen.<25>

Van Herke en Aaltje zijn vier kinderen bekend:

1  Wieger Heerkes Elzinga is geboren op 19 februari 1821 te Oostdongeradeel, is ongehuwd overleden op 17 juni 1839 te Oostdongeradeel. Wieger werd 18 jaar, 3 maanden en 29 dagen.

2  Marten Herkes Elzinga, gardenier, wonende te Moddergat, is geboren op 15 augustus 1823 te Paesens, is overleden op 30 juni 1846 07.00 uur te Moddergat (Huis 28) (geen kinderen nalatende). Marten werd 22 jaar, 10 maanden en 15 dagen.

Marten trouwt op 6 juli 1846 te Westdongeradeel op 22-jarige leeftijd met de 25-jarige Doetje Andries de Jong, dochter van Andries Geerts de Jong en Jetske Kornelis van der Meulen. Doetje, zonder beroep, wonende te Moddergat, is geboren op 9 september 1820 te Moddergat, is overleden op 25 augustus 1848 22.00 uur te Moddergat (Huis 128) (geen kinderen nalatende). Doetje werd 27 jaar, 11 maanden en 16 dagen.

3  Eeltje Heerkes Elzinga is geboren op 1 februari 1826 te Paesens, zie V-C.

4  Tjitske Heerkes Elzinga is geboren op 22 maart 1836 te Oostdongeradeel, zie V-D.

IV-C  Gerrit Martens Elzinga, zoon van Marten Jacobs Elsinga (III-A) en Antje Heerkes, voerman en arbeider, wonende te Paesens, is geboren op 10 november 1809 te Paesens, is Herv. gedoopt op 29 december 1809 te Paesens, is overleden op 29 december 1859 23.30 uur te Paesens (Huis 11). Gerrit werd 50 jaar, 1 maand en 19 dagen.

Gerrit trouwt op 28 mei 1829 te Oostdongeradeel op 19-jarige leeftijd met de 22-jarige Freerkje Jilles Wiersma, dochter van Jilles Sijmons Wiersma en Marijke Eeltjens. Freerkje, zonder beroep, wonende te Nijkerk - Frl., is geboren op 14 december 1806 te Metslawier, is Herv. gedoopt op 8 februari 1807 te Metslawier, is overleden op 6 januari 1891 te Paesens. Freerkje werd 84 jaar en 23 dagen.

Van Gerrit en Freerkje zijn zeven kinderen bekend:

1  Jilles Gerrits Elzinga is geboren op 20 mei 1830 te Paesens, zie V-E.

2  Marten Gerrits Elzinga is geboren op 15 augustus 1832 te Paesens, zie V-F.

3  Antje Gerrits Elzinga is geboren op 9 maart 1834 te Paesens, is overleden op 8 april 1928 te Engwierum. Antje werd 94 jaar en 30 dagen.

4  Maaike Gerrits Elzinga is geboren op 17 augustus 1836 te Paesens, zie V-G.

5  Sieuwke Gerrits Elzinga is geboren op 22 juni 1839 te Paesens, zie V-H.

6  Jakob Gerrits Elzinga is geboren op 17 oktober 1841 te Paesens, zie V-I.

7  Tjitske Elzinga is geboren op 25 februari 1845 te Paesens.

IV-D  Jacob Fetzes Elzinga, zoon van Fetze Jacobs Elzinga (III-B) en Baukje Hendriks, gardenier, wonende te Lioessens, is geboren op 24 maart 1795 te Lioessens, is Herv. gedoopt op 19 april 1795 te Lioessens, is overleden op 28 april 1881 te Lioessens. Jacob werd 86 jaar, 1 maand en 4 dagen.

Jacob trouwt op 16 mei 1823 te Oostdongeradeel op 28-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Baukje Hendriks Robroch, dochter van Hendrik Harmens Robroch en Pietje Luurts van Kammen. Baukje, dienstmeid, wonende te Morra en te Lioessens, is geboren op 7 december 1798 te Metslawier, is overleden op 23 oktober 1827 08.00 uur te Lioessens (Huis 94). Baukje werd 28 jaar, 10 maanden en 16 dagen.

Van Jacob en Baukje zijn twee kinderen bekend:

1  Pietje Jacobs Elzinga is geboren op 2 mei 1825 te Lioessens, zie V-J.

2  Baukje Elzinga is geboren op 20 oktober 1827 te Lioessens, is overleden op 12 maart 1828 te Lioessens. Baukje werd 4 maanden en 21 dagen.

Jacob trouwt op 21 juni 1828 te Oostdongeradeel op 33-jarige leeftijd (2) met de 34-jarige Trijntje Johannes Holdinga, dochter van Johannes Sietses Holdinga en Antje Cornelis. Trijntje, arbeidster, is geboren op 27 juli 1793 te Lioessens, is gedoopt op 11 augustus 1793 te Lioessens, is overleden op 29 mei 1840 te Lioessens. Trijntje werd 46 jaar, 10 maanden en 2 dagen.

Trijntje was eerder gehuwd (1) met Willem Willems Elsma.<26,27>

Van Jacob en Trijntje zijn vier kinderen bekend:

3  Antje Jacobs Elzinga, wonende te Lioessens, is geboren op 7 september 1829 te Lioessens, is overleden op 21 november 1833 03.00 uur te Lioessens (Huis 23). Antje werd 4 jaar, 2 maanden en 14 dagen.<28>

4  Fetje Jacobs Elzinga is geboren op 8 mei 1832 te Lioessens, is overleden op 5 januari 1838 te Lioessens. Fetje werd 5 jaar, 7 maanden en 28 dagen.

5  Fetze Jacobs Elzinga is geboren op 10 april 1835 te Lioessens, is overleden op 24 september 1841 te Lioessens. Fetze werd 6 jaar, 5 maanden en 14 dagen.

6  Antje Jacobs Elzinga is geboren op 10 april 1835 te Lioessens, is overleden op 23 januari 1863 te Lioessens. Antje werd 27 jaar, 9 maanden en 13 dagen.

Antje trouwt op 6 december 1862 te Oostdongeradeel op 27-jarige leeftijd met de 26-jarige Pieter Boeles de Vries. Pieter is geboren in 1836 te EE.

Jacob trouwt op 2 augustus 1850 te Oostdongeradeel op 55-jarige leeftijd (3) met de 50-jarige Sijtske Pijtters Schrevenstein, dochter van Pijtter Schrevenstein en Aafke Bienses. Sijtske is geboren in 1800 te Driesum.

IV-E  Neeltje Fetzes Elzinga, dochter van Fetze Jacobs Elzinga (III-B) en Baukje Hendriks, wonende te Lioessens, is geboren op 28 januari 1800 te Oosternijkerk, is Herv. gedoopt op 23 februari 1800 te Oosternijkerk, is overleden op 10 juni 1840. Neeltje werd 40 jaar, 4 maanden en 13 dagen.

Neeltje trouwt op 21 december 1820 te Metslawier op 20-jarige leeftijd (1) met de 53-jarige Jan Minses Kuipers, zoon van Minse Hendriks en Baukje Jans. Jan, kuiper, wonende te Lioessens, is Herv. gedoopt op 6 september 1767 te Morra, is overleden op 4 juli 1832 16.00 uur te Lioessens (Huis 53). Jan werd 64 jaar, 9 maanden en 28 dagen.

Van Jan en Neeltje zijn zes kinderen bekend:

1  Baukje Jans Kuipers is geboren op 20 mei 1821 te Oostdongeradeel.

2  Minze Jans Kuipers is geboren op 5 februari 1823 te Oostdongeradeel.

3  Tjetske Jans Kuipers is geboren op 16 december 1824 te Oostdongeradeel.

4  Fetze Jans Kuipers is geboren op 28 augustus 1828 te Oostdongeradeel.

5  Grietje Jans Kuipers is geboren op 2 augustus 1831 te Oostdongeradeel.

6  Ynske Jans Kuipers is geboren op 24 juni 1838 te Oostdongeradeel.

Neeltje trouwt op 18 januari 1838 te Oostdongeradeel op 37-jarige leeftijd (2) met de 71-jarige Sjoerd Syverts Huizinga. Sjoerd is geboren in 1767 te Hallum - Frl..

IV-F  Baukjen Fetzes Elsenga, dochter van Fetze Jacobs Elzinga (III-B) en Baukje Hendriks, wonende te Lioessens, is geboren op 25 april 1802 te Oosternijkerk, is Herv. gedoopt op 16 mei 1802 te Oosternijkerk, is overleden op 13 mei 1858 te Lioessens. Baukjen werd 56 jaar en 18 dagen.

Baukjen trouwt op 5 juni 1829 te Oostdongeradeel op 27-jarige leeftijd met de 20-jarige Geeuke Klazes Bosma. Geeuke is geboren in 1809 te Augustinusga.

Van Geeuke en Baukjen zijn drie kinderen bekend:

1  Fetze Bosma is geboren op 9 juni 1831 te Lioessens, is overleden op 4 oktober 1910 te Usquert. Fetze werd 79 jaar, 3 maanden en 25 dagen.

Fetze was gehuwd met Antje Kuipers.

2  Hendrik Bosma is geboren op 24 augustus 1837 te Oostdongeradeel.

3  Hendrik Bosma is geboren op 24 april 1839 te Oostdongeradeel.

IV-G  Albert Fetzes Elzinga, zoon van Fetze Jacobs Elzinga (III-B) en Trijntje Alberts de Vries, timmerman, wonende te Paesens, is geboren op 15 mei 1842 te Oosternijkerk, is overleden op 3 juli 1905 04.00 uur te Paesens. Albert werd 63 jaar, 1 maand en 18 dagen.<29>

Albert trouwt op 28 mei 1863 te Oostdongeradeel op 21-jarige leeftijd met de 21-jarige Tjitske Hendriks Groot, dochter van Hendrik Jans de Groot en Maaike PIeters Visser. Tjitske is geboren op 15 mei 1842 te Paesens, is overleden op 13 november 1895 10.00 uur te Paesens. Tjitske werd 53 jaar, 5 maanden en 29 dagen.<30>

Van Albert en Tjitske zijn vier kinderen bekend:

1  Maaike Elzenga is geboren op 26 januari 1865 te Paesens.

Maaike trouwt op 18 januari 1890 te Oostdongeradeel op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Lolke Bandstra, zoon van Freerk Jans Bandstra en Trijntje Alles Visser. Lolke is geboren rond 1864 te Anjum.

2  Trijntje Elzenga is geboren op 27 februari 1869 te Paesens.

Trijntje trouwt op 18 mei 1889 te Oostdongeradeel op 20-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Pieter Steegstra, zoon van Anne Klazes Steegstra en Hendrikje Pieters Faber. Pieter is geboren rond 1864 te Paesens.

3  Fetje Elzenga is geboren op 10 oktober 1872 te Paesens, is overleden op 27 februari 1946 te Paesens. Fetje werd 73 jaar, 4 maanden en 17 dagen.

Fetje trouwt op 29 mei 1897 te Oostdongeradeel op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Jan de Jong, zoon van Livius Sjoukes de Jong en Ynskje Jans Visser. Jan is geboren op 26 november 1873 te Paesens, is overleden op 2 oktober 1952, is begraven te Paesens. Jan werd 78 jaar, 10 maanden en 6 dagen.

4  Hendrika Elzenga is geboren op 14 april 1884 te Paesens, zie V-K.<31>

IV-H  Jacob Popkes Elzinga, zoon van Popke Jacobs Elzinga (III-D) en Jantje Sjuks, arbeider, wonende te Lioessens, is geboren op 7 april 1805 te Lioessens, is Herv. gedoopt op 28 april 1805 te Lioessens, is overleden op 25 november 1870 te Lioessens. Jacob werd 65 jaar, 7 maanden en 18 dagen.<32>

Jacob Popkes Elzinga komt voor op een Lijst van Militairen van onderscheiden rang bij de 1 ste Afdeling Friesche Mobiele Schutterij, 2de Bataillon, die geacht worden aanspraak te hebben op het onderscheidingsteken ingesteld bij Zijne Majesteits Besluit van den 12de september 1831 no. 70.
Als gronden worden vermeld dat hij als schutter heeft deelgenomen aan de 10 daagse veldtocht.

Uit de stukken blijkt niet of de onderscheiding werd toegekend.

Zie ook de website http://www.friezen-in-de-tiendaagse-veldtocht.nl (Friese schutters).

Jacob trouwt op 23 mei 1835 te Oostdongeradeel op 30-jarige leeftijd met de 35-jarige Antje Ottes Wiersma. Antje, arbeidster, wonende te Lioessens, is geboren in 1800, is overleden op 14 oktober 1855 te Oostdongeradeel. Antje werd 55 jaar.

Van Jacob en Antje zijn drie kinderen bekend:

1  Popke Jacobs Elzinga, zonder beroep, wonende te Lioessens, is geboren op 29 januari 1836 te Morra, is ongehuwd overleden op 13 mei 1854 24.00 uur te Lioessens (Huis 37). Popke werd 18 jaar, 3 maanden en 14 dagen.

2  Grietje Jacobs Elzinga is geboren op 17 september 1838 te Lioessens, zie V-L.

3  Jan Jacobs Elzinga is geboren op 27 augustus 1841 te Oostdongeradeel, is overleden op 1 september 1841 te Oostdongeradeel. Jan werd 5 dagen.

IV-I  Stijntje Popkes Elzinga, dochter van Popke Jacobs Elzinga (III-D) en Aafke Douwes Bonia, dienstmeid, wonende te Nes - bij Wierum, is geboren op 29 mei 1830 13.00 uur te Lioessens.

Stijntje trouwt op 12 mei 1855 te Westdongeradeel op 24-jarige leeftijd met de 26-jarige Gerrit Jans van der Gang, zoon van Jan Gerrits van der Gang en Antje Adolfs Hemminga. Gerrit, gardenier, is geboren op 19 juli 1828 te Ternaard.

Van Gerrit en Stijntje is een kind bekend:

1  doodgeboren zoon van der Gang is doodgeboren op 15 augustus 1860 te Westdongeradeel.

IV-J  Jacob Jacobs Vos, zoon van Jacob Jacobs Vos (III-E) en Hiltje Jacobs Revius, is geboren op 11 januari 1805 te Lioessens, is Herv. gedoopt op 3 februari 1805 te Lioessens, is overleden op 17 december 1838 te Oostdongeradeel. Jacob werd 33 jaar, 11 maanden en 6 dagen.

Jacob trouwt op 20 mei 1836 te Lioessens op 31-jarige leeftijd met Klaaske Doekes Alberda.

Van Jacob en Klaaske is een kind bekend:

1  Jakob Jakobs Vos is geboren op 18 juni 1837 te Lioessens, is overleden op 19 december 1837 te Lioessens. Jakob werd 6 maanden en 1 dag.


Generatie V

(van 1816 tot 1946)

In deze generatie zijn 12 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 49 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1845 en 1920. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Oostdongeradeel (10x), Metslawier (7x), Hantum (6x), Paesens (6x), Westdongeradeel (5x), Morra (3x), Nijkerk - Frl. (2x), Hantumeruitburen (2x), Nes - bij Wierum, Oosternijkerk, Betterwird, Holwerd, Hiaure - Westdongeradeel, Waaxens - Dongeradeel, Den Haag en Lioessens.

V-A  Tjeerd Jacobs Elzinga, zoon van Jacob Martens Elsinga (IV-A) en Willemke Tjeerds Visser, voerman, verwer en gardenier, wonende te Nes - bij Wierum en te Paesens, is geboren op 18 februari 1816 04.00 uur te Nes - bij Wierum, is als geboren aangegeven op 20 februari 1816 te Westdongeradeel (aangever geboorte was zijn vader Jacob Martens Elzinga (zie IV-A)), is overleden op 16 augustus 1885 te Oostdongeradeel. Tjeerd werd 69 jaar, 5 maanden en 29 dagen.<33,34>

Tjeerd trouwt op 20 mei 1844 te Westdongeradeel op 28-jarige leeftijd met de 24-jarige Tietje Hendriks Adema, dochter van Hendrik Eesges Adema en Trijntje Tjepkes Oosterling. Tietje, zonder beroep, wonende te Paesens, is geboren op 28 december 1819 17.00 uur te Paesens.

Van Tjeerd en Tietje zijn zes kinderen bekend:

1  Willemke Tjeerds Elzinga is geboren op 6 februari 1845 te Paesens.

2  Jacob Tjeerds Elzinga is geboren op 22 mei 1851 te Paesens, zie VI-A.

3  Hendrik Tjeerds Elzinga is geboren op 1 oktober 1848 te Paesens, zie VI-B.

4  Klaas Tjeerds Elsenga is geboren op 22 augustus 1854 te Paesens.

5  Trijntje Tjeerds Elsenga is geboren op 19 november 1857 te Oostdongeradeel.

6  Klaas Tjeerds Elzinga is geboren op 6 januari 1861 te Paesens, zie VI-C.

V-B  Willem Jacobs Elzinga, zoon van Jacob Martens Elsinga (IV-A) en Willemke Tjeerds Visser, veerman, wonende te Nes - bij Wierum, is geboren op 4 februari 1830 te Westdongeradeel, is overleden op 2 september 1864 23.00 uur te Nes - bij Wierum (Huis 79). Willem werd 34 jaar, 6 maanden en 29 dagen.

Willem trouwt op 15 mei 1856 te Westdongeradeel op 26-jarige leeftijd met Grietje Dirks Groen.

Van Willem en Grietje zijn vier kinderen bekend:

1  Akke Willems Elzinga is geboren op 31 oktober 1857 te Westdongeradeel.

2  Jacob Willems Elzinga is geboren op 7 februari 1859 te Westdongeradeel.

3  Dirk Willems Elzinga is geboren op 3 mei 1861 te Westdongeradeel, zie VI-D.

4  Willemke Willems Elzinga is geboren op 11 april 1864 te Nes - bij Wierum, is overleden op 15 januari 1937 te Smallingerland. Willemke werd 72 jaar, 9 maanden en 4 dagen.

V-C  Eeltje Heerkes Elzinga, zoon van Herke Martens Elzinga (IV-B) en Aaltje Wiegers de Jong, arbeider, wonende te Oosternijkerk en te EE, is geboren op 1 februari 1826 te Paesens.

Eeltje trouwt op 15 mei 1851 te Oostdongeradeel op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Dina Dirks Sytsma, dochter van Dirk Foekes Sytsma en Dieuke Klazes Posthumus. Dina, zonder beroep, wonende te EE, is geboren op 19 juni 1825 te Nijkerk - Frl., is overleden op 6 februari 1879 12.30 uur te EE (Huis 70). Dina werd 53 jaar, 7 maanden en 18 dagen.<35>

Van Eeltje en Dina zijn vijf kinderen bekend:

1  Aaltje Eeltjes Elzinga is geboren op 29 februari 1852 te Oostdongeradeel.

2  Aaltje Eeltjes Elzinga is geboren op 23 december 1853 te Nijkerk - Frl., zie VI-E.

3  Dieuke Eeltjes Elzinga is geboren op 29 oktober 1856 te Oostdongeradeel.

4  Heerke Eeltjes Elzinga is geboren op 11 oktober 1859 te Oostdongeradeel.

5  Durk Eeltjes Elzinga is geboren op 10 april 1863 te Oostdongeradeel, zie VI-F.

V-D  Tjitske Heerkes Elzinga, dochter van Herke Martens Elzinga (IV-B) en Aaltje Wiegers de Jong, wonende te Paesens, is geboren op 22 maart 1836 te Oostdongeradeel.

Tjitske trouwt op 27 april 1877 te Oostdongeradeel op 41-jarige leeftijd met de 51-jarige Tjepke Hendriks Adema, zoon van Hendrik Eesges Adema en Trijntje Tjepkes Oosterling. Tjepke is geboren op 10 juli 1825 te Oostdongeradeel.

Van Tjepke en Tjitske is een kind bekend:

1  doodgeboren zoon Adema is doodgeboren op 23 april 1880 te Oostdongeradeel.

V-E  Jilles Gerrits Elzinga, zoon van Gerrit Martens Elzinga (IV-C) en Freerkje Jilles Wiersma, arbeider, wonende te Waaxens - Dongeradeel en te Holwerd, is geboren op 20 mei 1830 te Paesens, is overleden op 21 mei 1913 te Banks Township - Antrim Co - Michigan (USA). Jilles werd 83 jaar en 1 dag.

Jilles trouwt op 17 mei 1860 te Westdongeradeel op 29-jarige leeftijd met de 23-jarige Rixtje Gerbens Houtman, dochter van Gerben Harkes Houtman en Antje Johannes Hoo. Rixtje, arbeider, wonende te Waaxens - Dongeradeel en te Holwerd, is geboren op 19 augustus 1836 te Delfzijl, is overleden op 1 maart 1912 te Banks Township - Antrim Co - Michigan (USA). Rixtje werd 75 jaar, 6 maanden en 11 dagen.

Van Jilles en Rixtje zijn tien kinderen bekend:

1  Aaltje (Alice) Elzinga, dienstmeid, wonende te Holwerd, is geboren op 31 maart 1861 te Hiaure - Westdongeradeel, is overleden rond 1946 te California - U.S.A.. Aaltje werd ongeveer 85 jaar.

Aaltje trouwt op 9 maart 1881 te Westdongeradeel op 19-jarige leeftijd met de 24-jarige Jan Adema, zoon van Willem Oeges Adema en Sijtske Sijtzes Bruinsma. Jan, arbeider, wonende te Holwerd, is geboren op 24 mei 1856 te Holwerd.<36>

2  Gerrit Jilles Elzinga is geboren op 3 april 1863 te Hantum, is overleden op 6 september 1939 te Ellsworth - Antrim Co. - Michigan - U.S.A.. Gerrit werd 76 jaar, 5 maanden en 3 dagen.

3  Freerkje (Fanny) Jilles Elzinga is geboren op 27 januari 1865 te Hantum, is overleden op 20 april 1961 te Ellsworth - Antrim Co. - Michigan - U.S.A.. Freerkje werd 96 jaar, 2 maanden en 24 dagen.

4  Sieuke Jilles Elzinga is geboren op 31 januari 1867 te Hantum, is overleden op 2 april 1933 te Ottawa County - Michigan - U.S.A.. Sieuke werd 66 jaar, 2 maanden en 2 dagen.

5  Antje (Anna) Jilles Elzinga is geboren op 31 januari 1867 te Hantum, zie VI-G.

6  Sipkje (Susan) Jilles Elzinga is geboren op 26 januari 1868 te Hantum, is overleden op 2 april 1933 te Ottawa County - Michigan - U.S.A.. Sipkje werd 65 jaar, 2 maanden en 7 dagen.

7  Marten Jilles Elzinga, wonende te Waaxens - Dongeradeel, is geboren op 30 april 1871 te Hantum, is overleden op 16 maart 1872 08.00 uur te Waaxens - Dongeradeel (Huis 8). Marten werd 10 maanden en 15 dagen.

8  Marten (Martin) Jilles Elzinga is geboren op 2 mei 1873 te Paesens, zie VI-H.

9  Hendrikje (Hattie) Jilles Elzinga is geboren op 25 maart 1877 te Waaxens - Dongeradeel, is overleden op 12 juni 1892 te Banks Township - Antrim Co - Michigan (USA). Hendrikje werd 15 jaar, 2 maanden en 18 dagen.

10  Harke (Harry) Jilles Elzinga is geboren op 15 juli 1880 te Holwerd, zie VI-I.

V-F  Marten Gerrits Elzinga, zoon van Gerrit Martens Elzinga (IV-C) en Freerkje Jilles Wiersma, arbeider, wonende te Westhem, te Metslawier en te Wetsens, is geboren op 15 augustus 1832 te Paesens, is overleden op 19 december 1882 18.00 uur te Wetsens. Marten werd 50 jaar, 4 maanden en 4 dagen.<37>

Marten trouwt op 14 mei 1859 te Oostdongeradeel op 26-jarige leeftijd met de 24-jarige Janke Wiltjes Loonstra, dochter van Wiltje Loonstra en Lolkje Eebes van der Schaaf. Janke, zonder beroep, wonende te Metslawier en te Wetsens, is geboren op 5 september 1834 te EE, is overleden op 6 december 1915. Janke werd 81 jaar, 3 maanden en 1 dag.

Van Marten en Janke zijn zes kinderen bekend:

1  Gerrit Elzinga is geboren op 21 augustus 1860 te Oostdongeradeel, zie VI-J.

2  Lolkje Elzinga is geboren op 15 september 1863 te Metslawier, is overleden op 21 oktober 1863 te Metslawier. Lolkje werd 1 maand en 6 dagen.

3  Lolkje Elzinga is geboren op 15 november 1864 te Metslawier, zie VI-K.

4  Wiltje Elzenga is geboren op 20 december 1867 te Metslawier, zie VI-L.

5  Jilles Elzinga is geboren op 30 november 1870 te Metslawier.

6  Freerkje Elzinga is geboren op 19 december 1873 te Metslawier.

V-G  Maaike Gerrits Elzinga, dochter van Gerrit Martens Elzinga (IV-C) en Freerkje Jilles Wiersma, winkelierster, is geboren op 17 augustus 1836 te Paesens, is overleden op 23 september 1925 te Dokkum. Maaike werd 89 jaar, 1 maand en 6 dagen.

Maaike trouwt op 10 mei 1866 te Dantumadeel op 29-jarige leeftijd met de 27-jarige Gerrit Klazes Boonstra, zoon van Klaas Durks Boonstra en Tjietske Coenes van der Meer. Gerrit is geboren op 8 juni 1838 te Akkerwoude.

Van Gerrit en Maaike is een kind bekend:

1  Klasina Boonstra, arbeidster, is geboren rond 1878 te Betterwird.

Klasina trouwt op 4 augustus 1906 te Marum - Gr. op ongeveer 28-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Riekele Visser, zoon van Roelf Visser en Klaaske Wilpstra. Riekele, schipper, is geboren rond 1876 te De Wilp - Gr..

V-H  Sieuwke Gerrits Elzinga, dochter van Gerrit Martens Elzinga (IV-C) en Freerkje Jilles Wiersma, is geboren op 22 juni 1839 te Paesens, is overleden op 14 april 1917 te Nijkerk - Frl.. Sieuwke werd 77 jaar, 9 maanden en 23 dagen.

Sieuwke trouwt op 23 december 1875 te Metslawier op 36-jarige leeftijd met de 53-jarige Enneus Wiggers Heerma, zoon van Wigger Heerma en Aaltje Ennes Rijpma. Enneus is geboren op 17 maart 1822 te Oosternijkerk, is overleden op 12 november 1907 te Oosternijkerk. Enneus werd 85 jaar, 7 maanden en 26 dagen.

Van Enneus en Sieuwke is een kind bekend:

1  Gerrit Enneus Heerma, zonder beroep, wonende te Tietjerk, is geboren op 2 maart 1878 te Oosternijkerk, is overleden op 28 juni 1939 08.00 uur te Tietjerk. Gerrit werd 61 jaar, 3 maanden en 26 dagen.

Gerrit trouwt op 29 mei 1902 te Oostdongeradeel op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 20-jarige Hylkje Tilkema, dochter van Pieter Tjeerds Tilkema en Aaltje van der Wal. Hylkje is geboren rond 1882 te Oosternijkerk.

V-I  Jakob Gerrits Elzinga, zoon van Gerrit Martens Elzinga (IV-C) en Freerkje Jilles Wiersma, arbeider, boerenknecht, gardenier en landbouwer, wonende te Nijkerk - Frl., is geboren op 17 oktober 1841 te Paesens, is overleden op 27 maart 1905 te Leeuwarden. Jakob werd 63 jaar, 5 maanden en 10 dagen.

Jakob trouwt op 20 mei 1870 te Metslawier op 28-jarige leeftijd met de 25-jarige Doetje Klazes van der Meer, dochter van Klaas Douwes Meer en Antje Braaksma. Doetje, dienstmeid, wonende te Nijkerkk, is geboren op 24 november 1844 te Lioessens, is overleden op 19 mei 1928 te Nijkerk - Frl.. Doetje werd 83 jaar, 5 maanden en 25 dagen.

Van Jakob en Doetje zijn drie kinderen bekend:

1  Gerrit Jacobs Elzinga is geboren op 4 maart 1872 te Metslawier, zie VI-M.

2  Klaas Elzinga is geboren op 12 augustus 1874 te Metslawier, zie VI-N.

3  Marten Elzenga is geboren op 1 oktober 1886 te Nijkerk - Frl., zie VI-O.

V-J  Pietje Jacobs Elzinga, dochter van Jacob Fetzes Elzinga (IV-D) en Baukje Hendriks Robroch, is geboren op 2 mei 1825 te Lioessens, is overleden op 7 april 1906 te Morra. Pietje werd 80 jaar, 11 maanden en 5 dagen.

Pietje trouwt op 21 mei 1850 te Oostdongeradeel op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Lubbert Simons Hoekstra, zoon van Siemen Pieters Hoekstra en Froukje Lubberts van Dam. Lubbert is geboren in 1825 te Morra.

Van Lubbert en Pietje zijn zeven kinderen bekend:

1  Baukje Lubberts Hoekstra is geboren op 18 mei 1852 te Lioessens.

2  Simon Lubberts Hoekstra is geboren op 3 mei 1855 te Morra, zie VI-P.

3  Jacob Lubberts Hoekstra is geboren op 25 november 1857 te Oostdongeradeel.

4  Fetze Lubberts Hoekstra is geboren op 15 juni 1861 te Oostdongeradeel.

5  Antje Lubberts Hoekstra is geboren op 4 maart 1864 te Morra.

6  doodgeboren zoon Hoekstra is doodgeboren op 12 februari 1865 te Oostdongeradeel.

7  Pieter Lubberts Hoekstra is geboren op 23 augustus 1866 te Morra.

V-K  Hendrika Elzenga, dochter van Albert Fetzes Elzinga (IV-G) en Tjitske Hendriks Groot, dienstbode, wonende te Leeuwarden en te Den Haag, is geboren op 14 april 1884 te Paesens.<38>

Hendrika trouwt op 7 mei 1919 te Den Haag op 35-jarige leeftijd met de 35-jarige Johannes Wilhelmus Mersch. Johannes, wisselloper, wonende te Delft en te Den Haag, is geboren op 19 augustus 1883 te Delft.<39,40>

Van Johannes en Hendrika is een kind bekend:

1  Wilhelmus Johannes Mersch is geboren op 27 maart 1920 te Den Haag.<41>

V-L  Grietje Jacobs Elzinga, dochter van Jacob Popkes Elzinga (IV-H) en Antje Ottes Wiersma, dienstmeid, wonende te Lioessens en te Hantumeruitburen, is geboren op 17 september 1838 te Lioessens, is overleden op 11 april 1897 17.00 uur te Hantumeruitburen. Grietje werd 58 jaar, 6 maanden en 25 dagen.<42>

Grietje trouwt op 16 september 1875 te Westdongeradeel op 36-jarige leeftijd met Pieter Lolkes van der Meulen, zoon van Lolke Stevens van der Meulen en Dirkje Alberts Westra. Pieter, arbeider, wonende te Hantumeruitburen, is geboren te Hantum.<43>

Pieter was eerder gehuwd (1) met Antje Jacobs de Vries.<44,45>

Van Pieter en Grietje zijn vier kinderen bekend:

1  Jacoba van der Meulen is geboren op 6 oktober 1876 te Hantumeruitburen.

2  Steven van der Meulen is geboren op 27 juni 1878 te Westdongeradeel.

3  Steven van der Meulen is geboren op 7 september 1879 te Westdongeradeel.

4  Janke van der Meulen is geboren op 8 januari 1881 te Hantumeruitburen.


Generatie VI

(van 1845 tot 1970)

In deze generatie zijn 16 gezinnen met kinderen bekend. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1879 en 1927. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Oostdongeradeel (20x), Westdongeradeel (10x), Nes - bij Wierum (9x), Nijkerk - Frl. (7x), Metslawier (4x), Paesens (3x), EE (3x), Elkrapids - Antrim Co. - Michigan - U.S.A. (3x), Banks Township - Antrim Co - Michigan (USA) (2x), Nijewier (2x), Oosternijkerk (2x), Oudwoude (2x), Amsterdam, Hantumhuizen, Grand Rapids - Michigan - U.S.A., Oostrum en Morra. Er zijn momenteel nog 4 van de 78 kinderen in leven.

VI-A  Jacob Tjeerds Elzinga, zoon van Tjeerd Jacobs Elzinga (V-A) en Tietje Hendriks Adema, voerman, wonende te Paesens, is geboren op 22 mei 1851 te Paesens.

Jacob trouwt op 24 mei 1879 te Oostdongeradeel op 28-jarige leeftijd met de 21-jarige Catharina Wilhelmina Snijdood, dochter van Johannes Snijdood en Eelkje Aants Visser. Catharina, zonder beroep, wonende te Nes - bij Wierum, is geboren op 7 mei 1858 te Nes - bij Wierum.<46>

Van Jacob en Catharina zijn acht kinderen bekend:

1  Eelkje Jacobs Elzinga is geboren op 31 januari 1880 te Nes - bij Wierum.

2  Willemke Jacobs Elzinga is geboren op 2 maart 1881 te Nes - bij Wierum.

3  Tietje Jacobs Elzinga is geboren op 30 december 1882 te Nes - bij Wierum.

4  Johanna Elzinga is geboren op 3 juli 1884 te Westdongeradeel, is ongehuwd overleden op 27 juli 1904 te Westdongeradeel. Johanna werd 20 jaar en 24 dagen.

5  Tjeerd Jacobs Elzinga is geboren op 25 juli 1885 te Nes - bij Wierum, is overleden op 13 april 1966 te Buitenpost, is begraven te Buitenpost (alg. begraafplaats). Tjeerd werd 80 jaar, 8 maanden en 19 dagen.

Tjeerd trouwt op 20 november 1913 te Westdongeradeel op 28-jarige leeftijd met de 24-jarige Betske Dam, dochter van Jan Fokkes Dam en Pietje Jacobs van Kuiken. Betske is geboren op 11 mei 1889 te Paesens, is overleden op 16 juli 1977 te Buitenpost, is begraven op 20 juli 1977 te Buitenpost (alg. begraafplaats). Betske werd 88 jaar, 2 maanden en 5 dagen.

6  Johannes Jacobs Elzinga is geboren op 12 juli 1887 te Nes - bij Wierum.

7  Johannes Jacobs Elzinga is geboren op 12 mei 1889 te Nes - bij Wierum.

Johannes trouwt op 16 mei 1918 te Westdongeradeel op 29-jarige leeftijd met de 24-jarige Liskje Sytsma, dochter van Yme Sytsma en Jitske de Zwart. Liskje is geboren op 16 juni 1893 te Oostdongeradeel.

8  Trijntje Jacobs Elzinga is geboren op 14 mei 1893 te Nes - bij Wierum.

VI-B  Hendrik Tjeerds Elzinga, zoon van Tjeerd Jacobs Elzinga (V-A) en Tietje Hendriks Adema, is geboren op 1 oktober 1848 te Paesens.

Hendrik trouwt op 18 mei 1878 te Oostdongeradeel op 29-jarige leeftijd met de 28-jarige Jitske Cuperij, dochter van Ruurd Sipkes Cuperij en Minkel? Taekes Haaksma. Jitske is geboren op 16 april 1850 te Anjum.

Van Hendrik en Jitske zijn vier kinderen bekend:

1  Minke Elzinga is geboren op 23 augustus 1880 te Paesens, is overleden op 1 december 1949 te Leeuwarden. Minke werd 69 jaar, 3 maanden en 8 dagen.

2  Tjeerd Elzinga is geboren op 1 juni 1884 te Paesens, is overleden op 8 juni 1962 te Dokkum, is begraven te Anjum. Tjeerd werd 78 jaar en 7 dagen.

Tjeerd was gehuwd met Fogeltje Jansma, dochter van Wieger Eeltjes Jansma en Trijntje Aukes Douma. Fogeltje is geboren op 23 februari 1886 te Oostdongeradeel, is overleden op 13 april 1983, is begraven te Anjum. Fogeltje werd 97 jaar, 1 maand en 21 dagen.

3  Ruurd Elzinga, landbouwer, wonende te Metslawier, is geboren rond 1886 te Paesens, is overleden op 4 november 1927 19.00 uur te Metslawier. Ruurd werd ongeveer 41 jaar.

Ruurd trouwt op 14 mei 1914 te Oostdongeradeel op ongeveer 28-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Saakje Torensma, dochter van Jan Torensma en Saapke van der Ploeg. Saakje is geboren rond 1890 te Oosternijkerk.

4  Klaas Hendriks Elzinga is geboren op 22 maart 1889 te Westdongeradeel, is overleden op 21 augustus 1954 te Oostdongeradeel, is begraven te Paesens. Klaas werd 65 jaar, 4 maanden en 30 dagen.<47,48>

Klaas trouwt op 20 juli 1918 te Oostdongeradeel op 29-jarige leeftijd met de 28-jarige Lolkje Groen, dochter van Jan Annes Groen en Eelkje Wytzes de Vries. Lolkje is geboren op 17 april 1890 te Westdongeradeel, is overleden op 14 september 1966 te Paesens, is begraven te Paesens. Lolkje werd 76 jaar, 4 maanden en 28 dagen.<49,50>

VI-C  Klaas Tjeerds Elzinga, zoon van Tjeerd Jacobs Elzinga (V-A) en Tietje Hendriks Adema, voerman, wonende te Paesens, is geboren op 6 januari 1861 te Paesens.

Klaas trouwt op 11 juli 1885 te Westdongeradeel op 24-jarige leeftijd met Sieuke Visser, dochter van Gerlof Tietes Visser en Jantje Eintes de Vries. Sieuke, arbeidster, wonende te Nes - bij Wierum, is geboren te Nes - bij Wierum.<51>

Van Klaas en Sieuke is een kind bekend:

1  Gerlof Elzinga is geboren op 20 juli 1890 te Nes - bij Wierum, is overleden op 20 maart 1979, is begraven te Paesens. Gerlof werd 88 jaar en 8 maanden.

Gerlof was gehuwd met Elizabeth Post, dochter van Aantje Wealtjes Post en Rixtje Kornelis de Haan. Elizabeth is geboren op 6 juni 1895, is overleden op 17 november 1984, is begraven op 21 november 1984 te Paesens. Elizabeth werd 89 jaar, 5 maanden en 11 dagen.

VI-D  Dirk Willems Elzinga, zoon van Willem Jacobs Elzinga (V-B) en Grietje Dirks Groen, arbeider, wonende te Nes - bij Wierum, is geboren op 3 mei 1861 te Westdongeradeel.

Dirk trouwt op 15 april 1893 te Westdongeradeel op 31-jarige leeftijd met Grietje Dirks de Boer. Grietje, zonder beroep, wonende te Nes - bij Wierum.

Van Dirk en Grietje zijn drie kinderen bekend:

1  Willem Dirks Elzinga is geboren op 6 april 1894 te Westdongeradeel, is overleden op 18 januari 1957 te Amsterdam, is begraven op 22 januari 1957 te Amsterdam (Zorgvlied). Willem werd 62 jaar, 9 maanden en 12 dagen.

Willem trouwt op 15 juli 1922 te Westdongeradeel op 28-jarige leeftijd met de 28-jarige Hiltje Visser, dochter van Kornelis Botes Visser en Janke Jans Visser. Hiltje is geboren op 20 april 1894 te Westdongeradeel.

2  Haaije Dirks Elzinga is geboren op 31 januari 1896 te Westdongeradeel, is overleden op 20 februari 1993, is begraven te Paesens (kerk). Haaije werd 97 jaar en 20 dagen.

Haaije trouwt op 17 mei 1919 te Westdongeradeel op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Aaltje Jongeling, dochter van Hoite Dirks Jongeling en Dirkje Eintes Minnema. Aaltje is geboren op 23 september 1895 te Westdongeradeel, is overleden op 8 mei 1980, is begraven te Paesens (kerk). Aaltje werd 84 jaar, 7 maanden en 15 dagen.

3  Foppe Elzinga is geboren op 29 januari 1904 01.00 uur te Nes - bij Wierum, is als geboren aangegeven op 29 januari 1904 te Westdongeradeel (aangever geboorte was zijn vader Dirk Willems Elzinga (zie VI-D)), is overleden op 11 februari 1982, is begraven te Paesens (kerk). Foppe werd 78 jaar en 13 dagen.<52,53>

Foppe was gehuwd met Hiltje Post, dochter van Einte Tietes Post en Doetje Jogchums Post. Hiltje is geboren op 29 maart 1903 11.00 uur te Nes - bij Wierum, is overleden op 19 februari 1990, is begraven te Paesens (kerk). Hiltje werd 86 jaar, 10 maanden en 21 dagen.

VI-E  Aaltje Eeltjes Elzinga, dochter van Eeltje Heerkes Elzinga (V-C) en Dina Dirks Sytsma, zonder beroep, wonende te EE, is geboren op 23 december 1853 te Nijkerk - Frl., is overleden op 28 december 1915 16.30 uur te EE. Aaltje werd 62 jaar en 5 dagen.<54>

Aaltje trouwt op 18 mei 1879 te Oostdongeradeel op 25-jarige leeftijd met Martinus van der Velde.

Van Martinus en Aaltje zijn drie kinderen bekend:

1  Harke van der Velde is geboren op 4 maart 1879 te Oostrum.

2  Dina van der Velde is geboren op 20 september 1880 te EE.

3  Harke van der Velde is geboren op 23 juni 1885 te Oostdongeradeel.

VI-F  Durk Eeltjes Elzinga, zoon van Eeltje Heerkes Elzinga (V-C) en Dina Dirks Sytsma, schilder, wonende te Amsterdam, is geboren op 10 april 1863 te Oostdongeradeel, is overleden op 3 april 1927 te Beverwijk. Durk werd 63 jaar, 11 maanden en 24 dagen.

Durk trouwt op 15 augustus 1888 te Amsterdam op 25-jarige leeftijd met Grietje van Zanten, dochter van Jan van Zanten en Aaltje Ooijen. Grietje is geboren te Steenwijk.

Van Durk en Grietje zijn twee kinderen bekend:

1  Aaltje Elzinga is geboren rond 1892, is overleden op 8 augustus 1921 te Soest. Aaltje werd ongeveer 29 jaar.

Aaltje was gehuwd met Hermanus Gideon van der Laan.

2  Albertus Elzenga, werkman, wonende te Tilburg en te Den Haag, is geboren op 25 maart 1899 21.00 uur te Amsterdam (Frederikstraat 16), is als geboren aangegeven op 27 maart 1899 te Amsterdam (aangever geboorte was zijn vader Durk Elzenga (zie VI-F)).<55,56>

Albertus was gehuwd met Anna Onvlee. Anna, wonende te Tilburg en te Den Haag, is geboren op 1 maart 1902 te Leiden.<57>

VI-G  Antje (Anna) Jilles Elzinga, dochter van Jilles Gerrits Elzinga (V-E) en Rixtje Gerbens Houtman, is geboren op 31 januari 1867 te Hantum, is overleden op 22 april 1949 te Eugene - Lane Co. - Oregon - U.S.A.. Antje werd 82 jaar, 2 maanden en 22 dagen.

Antje trouwt in 1883 te Central Lake - Antrim Co. - Michigan - U.S.A. op 16-jarige leeftijd met de 17-jarige Samuel Earl Ryckman. Samuel is geboren op 25 juli 1866 te Ridgetown - Ontario - Can., is overleden in 1939 te Eugene - Oregon - U.S.A.. Samuel werd 73 jaar.

Van Samuel en Antje zijn vier kinderen bekend:

1  Anna Elvira Ryckman is geboren op 28 maart 1884 te Grand Rapids - Michigan - U.S.A..

Anna trouwt in november 1912 op 28-jarige leeftijd met Ray Joseph Blakely.

2  Mabel Ryckman is geboren op 1 augustus 1892 te Elkrapids - Antrim Co. - Michigan - U.S.A., is overleden na 1978 te Eugene - Oregon - U.S.A.. Mabel werd minstens 86 jaar, 4 maanden en 30 dagen.

Mabel was gehuwd met Walter Harry Jenny.

3  Rex Ryckman is geboren op 27 juni 1895 te Elkrapids - Antrim Co. - Michigan - U.S.A., is overleden in 1896 te Elkrapids - Antrim Co. - Michigan - U.S.A.. Rex werd 1 jaar.

4  Rex Ryckman is geboren op 27 juni 1897 te Elkrapids - Antrim Co. - Michigan - U.S.A., is overleden op 25 september 1980 te San Diego - CA - U.S.A.. Rex werd 83 jaar, 2 maanden en 29 dagen.

Rex trouwt op 4 augustus 1917 op 20-jarige leeftijd (1) met de 18-jarige Irma Weaver. Irma is geboren op 23 februari 1899 te Herborn, is overleden op 19 december 1957 te Phoenix - Arizona - U.S.A.. Irma werd 58 jaar, 9 maanden en 26 dagen. Rex was gehuwd (2) met Pearl May Craze. Pearl is geboren op 23 mei 1903 te Dixie, is overleden in mei 1999 te San Diego - CA - U.S.A.. Pearl werd 96 jaar.

VI-H  Marten (Martin) Jilles Elzinga, zoon van Jilles Gerrits Elzinga (V-E) en Rixtje Gerbens Houtman, is geboren op 2 mei 1873 te Paesens, is overleden op 12 juni 1958 te Cadillac - Wexford Co. - Michigan - U.S.A.. Marten werd 85 jaar, 1 maand en 10 dagen.

Marten was gehuwd met Alice Telgenhof. Alice is geboren in 1877, is overleden in 1957. Alice werd 80 jaar.

Van Marten en Alice zijn vier kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

4  N.N.

VI-I  Harke (Harry) Jilles Elzinga, zoon van Jilles Gerrits Elzinga (V-E) en Rixtje Gerbens Houtman, is geboren op 15 juli 1880 te Holwerd, is overleden op 26 september 1970 te East Jordan - Charlevoix Co. - Michigan - U.S.A.. Harke werd 90 jaar, 2 maanden en 11 dagen.

Harke trouwt op 24 december 1903 te Banks Township - Antrim Co - Michigan (USA) op 23-jarige leeftijd (1) met de 19-jarige Hattie Telgenhof, dochter van Geert Hermannus Telgenhof en Leentje Wolters Jongedijk. Hattie is geboren op 4 juli 1884 te Jamestown - Ottawa - Michigan - U.S.A., is overleden op 17 februari 1907 te Central Lake - Antrim Co. - Michigan - U.S.A.. Hattie werd 22 jaar, 7 maanden en 13 dagen.

Van Harke en Hattie zijn twee kinderen bekend:

1  Julius James Elzinga is geboren op 17 december 1904 te Banks Township - Antrim Co - Michigan (USA), is overleden op 30 maart 1988 te Charlevoix - Michigan - U.S.A.. Julius werd 83 jaar, 3 maanden en 13 dagen.

Julius trouwt (een zogenaamd "common law marriage") met Bessie Gladys Hardy, dochter van Judson Willis Hardy en Edith Mae Miller. Bessie is geboren op 15 maart 1908 te Charlevoix - Michigan - U.S.A., is overleden op 6 januari 1986 te Trenton - U.S.A.. Bessie werd 77 jaar, 9 maanden en 22 dagen.

2  George Elzinga is geboren op 16 juli 1906 te Banks Township - Antrim Co - Michigan (USA), is overleden op 30 oktober 1906. George werd 3 maanden en 14 dagen.

Harke was gehuwd (2) met Gertrude Andres.

Harke was gehuwd (3) met Esther Violet Beattie.

VI-J  Gerrit Elzinga, zoon van Marten Gerrits Elzinga (V-F) en Janke Wiltjes Loonstra, is geboren op 21 augustus 1860 te Oostdongeradeel.

Gerrit trouwt op 12 mei 1888 te Oostdongeradeel op 27-jarige leeftijd met de 23-jarige Siemkje Barwegen, dochter van Sjoerd Rienks Barwegen en Wijstek Jans School. Siemkje is geboren op 25 september 1864 te EE.

Van Gerrit en Siemkje zijn twee kinderen bekend:

1  Marten Gerrits Elzinga is geboren op 28 januari 1890 te Oostdongeradeel, is overleden op 9 februari 1890 te Oostdongeradeel. Marten werd 12 dagen.

2  Marten Gerrits Elzinga is geboren op 20 januari 1895 te Oostdongeradeel, is overleden op 22 december 1895 te Oostdongeradeel. Marten werd 11 maanden en 2 dagen.

VI-K  Lolkje Elzinga, dochter van Marten Gerrits Elzinga (V-F) en Janke Wiltjes Loonstra, is geboren op 15 november 1864 te Metslawier, is overleden op 6 oktober 1909 te Kollumerland en Nieuwkruisland. Lolkje werd 44 jaar, 10 maanden en 21 dagen.

Lolkje trouwt op 16 mei 1889 te Oostdongeradeel op 24-jarige leeftijd met de 26-jarige Uilke Harmen Dijkstra, zoon van Harmen Uilkes Dijkstra en Selie Gerrits Veendorp. Uilke, koopman, is geboren op 29 april 1863 te Metslawier, is overleden op 16 april 1953 te Surhuisterveen. Uilke werd 89 jaar, 11 maanden en 18 dagen.

Van Uilke en Lolkje zijn tien kinderen bekend:

1  Harmen Dijkstra, veehouder, is geboren op 17 juli 1890 te Metslawier, is overleden op 18 maart 1971. Harmen werd 80 jaar, 8 maanden en 1 dag.

Harmen trouwt op 23 mei 1918 te Grootegast op 27-jarige leeftijd met de 25-jarige Menke Veenstra, dochter van Johannes Veenstra en Aagtje van der Laan. Menke is geboren op 7 januari 1893 te Lutjegast, is overleden op 20 december 1937. Menke werd 44 jaar, 11 maanden en 13 dagen.

2  Janke Dijkstra is geboren op 21 oktober 1892 te Oostdongeradeel, is overleden op 4 september 1985 te Zuidhorn. Janke werd 92 jaar, 10 maanden en 14 dagen.

Janke trouwt op 15 mei 1919 te Kollumerland en Nieuwkruisland op 26-jarige leeftijd met de 31-jarige Rinze Wielsma, zoon van Riender Wielsma en Saakje Poortinga. Rinze is geboren op 5 augustus 1887 te Kollum, is overleden op 16 juni 1953 te Fransum. Rinze werd 65 jaar, 10 maanden en 11 dagen.

3  Marten Dijkstra is geboren op 7 november 1893 te Hantumhuizen, is overleden op 7 mei 1958, is begraven te Oudwoude (kerk). Marten werd 64 jaar en 6 maanden.

Marten trouwt op 4 mei 1922 te Kollumerland en Nieuwkruisland op 28-jarige leeftijd met de 25-jarige Jetske Steringa, dochter van Jan Steringa en Saakje Kuipers. Jetske is geboren op 13 april 1897 te Kollum, is overleden op 21 mei 1983, is begraven te Oudwoude (kerk). Jetske werd 86 jaar, 1 maand en 8 dagen.

4  doodgeboren zoon Dijkstra is doodgeboren op 25 november 1894 te Westdongeradeel.

5  Selie Dijkstra is geboren op 4 december 1895 te Westdongeradeel, is overleden op 14 juli 1994, is begraven te Niekerk. Selie werd 98 jaar, 7 maanden en 10 dagen.

Selie trouwt op 17 november 1920 te Kollumerland en Nieuwkruisland op 24-jarige leeftijd met de 35-jarige Renze Smid. Renze is geboren op 1 maart 1885, is overleden op 21 november 1952, is begraven te Niekerk. Renze werd 67 jaar, 8 maanden en 20 dagen.

6  Gerrit Dijkstra is geboren op 8 december 1896 te Westdongeradeel, is overleden op 19 mei 1976, is begraven te Oudwoude (kerk). Gerrit werd 79 jaar, 5 maanden en 11 dagen.

7  Barber Dijkstra is geboren op 26 juli 1899 te Westdongeradeel, is overleden op 3 oktober 1994, is begraven te Oudwoude (kerk). Barber werd 95 jaar, 2 maanden en 7 dagen.

8  Freerkje Dijkstra is geboren op 14 november 1901 te Westdongeradeel, is overleden op 24 januari 1992, is begraven te Oudwoude (kerk). Freerkje werd 90 jaar, 2 maanden en 10 dagen.

9  Jilles Dijkstra is geboren op 23 april 1908 te Oudwoude, is overleden op 19 april 1979 te Dokkum. Jilles werd 70 jaar, 11 maanden en 27 dagen.

Jilles trouwt op 27 april 1933 te Kollumerland op 25-jarige leeftijd met de 21-jarige Wemeltje Steenstra. Wemeltje is geboren op 10 juli 1911 te Oudwoude, is overleden op 16 april 1981 te Leeuwarden. Wemeltje werd 69 jaar, 9 maanden en 6 dagen.

10  Douwe Dijkstra is geboren op 29 september 1909 te Oostdongeradeel, is overleden op 30 maart 1980. Douwe werd 70 jaar, 6 maanden en 1 dag.

VI-L  Wiltje Elzenga, zoon van Marten Gerrits Elzinga (V-F) en Janke Wiltjes Loonstra, is geboren op 20 december 1867 te Metslawier, is overleden op 9 april 1950 in de gem. Oostdongeradeel. Wiltje werd 82 jaar, 3 maanden en 20 dagen.

Wiltje trouwt op 14 mei 1892 te Oostdongeradeel op 24-jarige leeftijd (1) met de 19-jarige Wytske Jans Hoeksma, dochter van Jan Hoeksma en Antje Jelles Wiersma. Wytske is geboren op 2 februari 1873 te EE, is overleden op 31 januari 1908 01.00 uur te Brantgum. Wytske werd 34 jaar, 11 maanden en 29 dagen.

Van Wiltje en Wytske zijn negen kinderen bekend:

1  Marten Elzenga, arbeider, wonende te Kollum, is geboren op 14 juli 1892 te Oostdongeradeel, is overleden op 13 oktober 1960 te Leeuwarden. Marten werd 68 jaar, 2 maanden en 29 dagen.<58,59>

Marten trouwt op 30 oktober 1913 te Oostdongeradeel op 21-jarige leeftijd (1) met de 20-jarige Rigtje Rintjema, dochter van Anne Rintjema en Hiltje Zwart. Rigtje is geboren op 7 augustus 1893 te Rinsumageest, is overleden op 13 april 1923 07.00 uur te Kollum. Rigtje werd 29 jaar, 8 maanden en 6 dagen.<60,61> Marten trouwt op 6 mei 1926 te Termunten op 33-jarige leeftijd (2) met de 30-jarige Martje Huizinga, dochter van Hindrik Huizinga en Ena Berrelkamp. Martje is geboren op 4 september 1895 te Termunten, is overleden op 13 juli 1943. Martje werd 47 jaar, 10 maanden en 9 dagen.<62,63>

2  Anna Elzinga is geboren op 2 juli 1894 te Oostdongeradeel.

Anna trouwt op 30 mei 1914 te Westdongeradeel op 19-jarige leeftijd met Jan de Jong.

3  Jan Elzenga, wonende te Sint Jacobiparochie, is geboren op 9 oktober 1896 te Metslawier, is overleden op 27 januari 1972 te Sint Jacobiparochie, is begraven te Sint Jacobiparochie. Jan werd 75 jaar, 3 maanden en 18 dagen.

Jan trouwt op 17 mei 1924 te Dantumadeel op 27-jarige leeftijd met de 27-jarige Romkje Kingma, dochter van Jan Kingma en Johanna Bits. Romkje is geboren op 10 augustus 1896 te Akkerwoude, is overleden op 2 januari 1957 te Franeker, is begraven te Sint Jacobiparochie. Romkje werd 60 jaar, 4 maanden en 23 dagen.

4  Janke Elzenga is geboren op 14 juli 1898 te Metslawier, is overleden op 17 december 1948 te Groningen. Janke werd 50 jaar, 5 maanden en 3 dagen.

Janke was gehuwd (1) met Freerk Trenning. Janke trouwt op 28 mei 1925 te Groningen op 26-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 31-jarige Pieter Smit, dochter van Ulbertus Smit en Haike Hems. Pieter is geboren rond 1894 te Bellingwolde, is overleden op 20 april 1939 te Groningen. Pieter werd ongeveer 45 jaar.

5  Jelle Elzinga is geboren op 24 maart 1900 te Oostdongeradeel.

6  Freerkje Elzinga, wonende te EE, is geboren op 23 november 1901 te EE, is overleden op 25 november 1975 te Dokkum. Freerkje werd 74 jaar en 2 dagen.

Freerkje trouwt op 20 mei 1926 te Oostdongeradeel op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Jilt Dijkstra, zoon van Dirk Dijkstra en Janke Braaksma. Jilt, wonende te EE, is geboren op 3 januari 1901 te EE, is overleden op 9 november 1962 te Haskerland. Jilt werd 61 jaar, 10 maanden en 6 dagen.

7  Johannes Elzenga is geboren op 21 november 1902 te Oostdongeradeel.

Johannes was gehuwd met Trijntje Kriege, dochter van Johan Gerard Kriege en Pieternella Kraan. Trijntje is geboren op 25 april 1899 te Wassenaar.

8  Gerrit Elzenga is geboren op 25 oktober 1904 te Metslawier, is overleden op 17 december 1968. Gerrit werd 64 jaar, 1 maand en 22 dagen.<64>

Gerrit was gehuwd met Tietje Kubasch. Tietje is geboren op 2 januari 1912 te Keulen - Dld., is overleden op 8 augustus 1999, is begraven te Heerlen. Tietje werd 87 jaar, 7 maanden en 6 dagen.<65>

9  Klaas Elzenga is geboren in 1905.

Wiltje trouwt op 15 augustus 1908 te Westdongeradeel op 40-jarige leeftijd (2) met de 26-jarige Grietje de Boer, dochter van Lemme Alberts de Boer en Aaltje Pieters Bosgra. Grietje is geboren op 18 maart 1882 te Westdongeradeel, is overleden op 13 juni 1960, is begraven te Metslawier. Grietje werd 78 jaar, 2 maanden en 26 dagen.

Van Wiltje en Grietje zijn twee kinderen bekend:

10  Lemme Elzenga is geboren op 22 augustus 1909 te Oostdongeradeel, is overleden op 3 oktober 1998 te Dongeradeel. Lemme werd 89 jaar, 1 maand en 11 dagen.

Lemme trouwt op 17 mei 1934 te Oostdongeradeel op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige IJtje Dijkstra. IJtje is geboren op 10 juni 1910 te Oostdongeradeel.

11  Aaltje Elzenga, wonende te Metslawier, is geboren op 26 juli 1913 te Oostdongeradeel, is overleden op 24 april 2008 te Dongeradeel. Aaltje werd 94 jaar, 8 maanden en 29 dagen.

Aaltje trouwt op 14 januari 1935 te Oostdongeradeel op 21-jarige leeftijd met de 26-jarige Jan Visser. Jan is geboren op 26 oktober 1908 te Oostdongeradeel, is overleden op 9 maart 1993 te Metslawier, is begraven op 13 maart 1993 te Metslawier. Jan werd 84 jaar, 4 maanden en 11 dagen.<66>

VI-M  Gerrit Jacobs Elzinga, zoon van Jakob Gerrits Elzinga (V-I) en Doetje Klazes van der Meer, voerman, gardenier en arbeider, wonende te Nijkerk - Frl., is geboren op 4 maart 1872 te Metslawier, is overleden op 19 oktober 1938 te Groningen. Gerrit werd 66 jaar, 7 maanden en 15 dagen.

Gerrit trouwt op 20 mei 1899 te Oostdongeradeel op 27-jarige leeftijd met de 28-jarige Gerritje Jousma, dochter van Lieuwe Ypes Jousma en Trijntje Gerbens van der Velde. Gerritje is geboren op 13 november 1870 te Nijkerk - Frl., is overleden op 21 mei 1962 te Oosternijkerk. Gerritje werd 91 jaar, 6 maanden en 8 dagen.

Van Gerrit en Gerritje zijn vijf kinderen bekend:

1  Jacob Gerrits Elzinga, gardenier, wonende te Oosternijkerk, is geboren op 14 april 1900 te Nijkerk - Frl., is overleden op 26 juni 1989 te Oosternijkerk, is begraven op 30 juni 1989 te Oosternijkerk. Jacob werd 89 jaar, 2 maanden en 12 dagen.

Jacob trouwt op 24 mei 1928 te Oostdongeradeel op 28-jarige leeftijd met de 25-jarige Antje van Huizen, dochter van Goffe van Huizen en Janke Krol. Antje, wonende te Oosternijkerk, is geboren op 2 oktober 1902 te Birdaard, is overleden op 21 augustus 1993 te Oosternijkerk. Antje werd 90 jaar, 10 maanden en 19 dagen.

2  Trijntje Gerrits Elzinga, wonende te Heerenveen, is geboren op 5 september 1902 te Nijkerk - Frl., is overleden op 12 december 1985 te Heerenveen, is begraven op 16 december 1985 te Terband. Trijntje werd 83 jaar, 3 maanden en 7 dagen.

Trijntje trouwt op 8 mei 1930 te Oostdongeradeel op 27-jarige leeftijd met de 27-jarige Freerk Post, zoon van Klaas Harmens Post en Annigje Freerks Visser. Freerk is geboren op 17 augustus 1902 te Engwirden, is overleden op 10 september 1979 te Heerenveen, is begraven op 14 september 1979 te Terband. Freerk werd 77 jaar en 24 dagen.<67,68>

3  Doetje Gerrits Elzinga, wonende te Nova Scotia - Can., is geboren op 20 september 1903 te Oosternijkerk, is overleden op 20 februari 2002 te Waterville - Nova Scotia - Can.. Doetje werd 98 jaar en 5 maanden.

Doetje trouwt in mei 1928 op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Wietse Minnes Visser, zoon van Minne Visser en Antje Pranger. Wietse, wonende te Nova Scotia - Can., is geboren rond 1903, is overleden op 31 januari 1991 te Waterville - Nova Scotia - Can.. Wietse werd ongeveer 88 jaar.

4  Lieuwe Gerrits Elzinga, gardenier en veldarbeider, wonende te Nijkerk - Frl. en te Oosternijkerk, is geboren op 19 december 1904 te Nijkerk - Frl., is overleden op 30 maart 1995 te Oosternijkerk, is begraven te Oosternijkerk. Lieuwe werd 90 jaar, 3 maanden en 11 dagen.

Lieuwe trouwt op 22 mei 1930 te Westdongeradeel op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Gatske Tuininga. Gatske, zonder beroep, wonende te Hantum en te Oosternijkerk, is geboren op 3 februari 1906 te Hantum, is overleden op 31 mei 1997 te Metslawier, is begraven op 5 juni 1997 te Oosternijkerk. Gatske werd 91 jaar, 3 maanden en 28 dagen.

5  Hiltje Gerrits Elzinga, wonende te Paesens, is geboren op 27 mei 1906 te Oosternijkerk, is overleden op 28 september 1993, is begraven te Paesens. Hiltje werd 87 jaar, 4 maanden en 1 dag.

Hiltje was gehuwd met Romke Talstra. Romke, wonende te Paesens, is geboren op 30 september 1904, is overleden op 15 februari 1995, is begraven te Paesens. Romke werd 90 jaar, 4 maanden en 16 dagen.

VI-N  Klaas Elzinga, zoon van Jakob Gerrits Elzinga (V-I) en Doetje Klazes van der Meer, is geboren op 12 augustus 1874 te Metslawier, is overleden op 9 augustus 1953 te Oosternijkerk, is begraven te Oosternijkerk. Klaas werd 78 jaar, 11 maanden en 28 dagen.

Klaas trouwt op 11 augustus 1894 te Oostdongeradeel op 19-jarige leeftijd met de 23-jarige Grietje Fokkema, dochter van Taeke Fokkema en Jelske Dirks Weidenaar. Grietje is geboren op 7 oktober 1870 te Oostdongeradeel, is overleden op 10 mei 1960 te Kollum, is begraven op 14 mei 1960 te Oosternijkerk. Grietje werd 89 jaar, 7 maanden en 3 dagen.

Van Klaas en Grietje zijn vijf kinderen bekend:

1  doodgeboren zoon Elzinga is doodgeboren op 20 januari 1895 te Westdongeradeel.

2  doodgeboren zoon Elzinga is doodgeboren op 21 januari 1895 te Oostdongeradeel.

3  doodgeboren dochter Elzinga is doodgeboren op 13 oktober 1896 te Oostdongeradeel.

4  Doetje Elzinga is geboren op 10 juli 1898 te Oostdongeradeel.

5  doodgeboren zoon Elzinga is doodgeboren op 11 juni 1902 te Oostdongeradeel.

VI-O  Marten Elzenga, zoon van Jakob Gerrits Elzinga (V-I) en Doetje Klazes van der Meer, arbeider en landarbeider, wonende te Metslawier, te Nijkerk - Frl., te Elst - Gld., te Marrum (211), te Marrum (246) en te Marrum, is geboren op 1 oktober 1886 te Nijkerk - Frl., is overleden op 5 september 1965 te Marrum. Marten werd 78 jaar, 11 maanden en 4 dagen.

Marten trouwt op 23 februari 1907 te Oostdongeradeel op 20-jarige leeftijd met de 21-jarige Gerritje Oosterling, dochter van Hendrik Oosterling en Mietje Lolkema. Gerritje, wonende te Metslawier, is geboren op 29 juli 1885 te Paesens, is overleden op 7 september 1969. Gerritje werd 84 jaar, 1 maand en 9 dagen.

Van Marten en Gerritje zijn negen kinderen bekend:

1  Jacob Elzenga, landarbeider, wonende te Ferwerd, is geboren op 14 augustus 1908 te Nijkerk - Frl., is overleden op 9 oktober 1981 te Ferwerd, is begraven op 14 oktober 1981 te Marrum. Jacob werd 73 jaar, 1 maand en 25 dagen.

Jacob trouwt op 24 mei 1934 te Ferwerderadeel op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige IJmkje Bijlsma. IJmkje, wonende te Ferwerd, is geboren op 20 december 1908 te Ferwerderadeel, is overleden op 12 augustus 1995 te Ferwerd, is begraven op 17 augustus 1995 te Marrum. IJmkje werd 86 jaar, 7 maanden en 23 dagen.

2  Hendrik Elzenga, wonende te Elst - Gld., is geboren op 26 augustus 1909 te Oostdongeradeel, is overleden op 26 januari 1996 te Arnhem, is begraven op 31 januari 1996 te Elst - Gld. (R.K. Kerkhof). Hendrik werd 86 jaar en 5 maanden.<69,70>

Hendrik trouwt op 11 november 1931 te Elst - Gld. op 22-jarige leeftijd met de 28-jarige Wilhelmina Antonia Korthouwer. Wilhelmina is geboren op 12 februari 1903 te Elst - Gld., is overleden op 14 april 1993 te Nijmegen, is begraven op 19 april 1993 te Elst - Gld.. Wilhelmina werd 90 jaar, 2 maanden en 2 dagen.

3  Gerrit Elzenga, boerenknecht, wonende te Nijewier, te Elst - Gld. en te Marrum, is geboren op 9 juli 1911 te Nijkerk - Frl., is overleden op 12 december 1980 te Leeuwarden. Gerrit werd 69 jaar, 5 maanden en 3 dagen.

Gerrit trouwt op 19 juni 1941 te Ferwerd op 29-jarige leeftijd met de 26-jarige Detje Bosma, dochter van Pieter Pieters Bosma en Akke Hofstra. Detje, dienstmeid, wonende te Marrum en te Ferwerd, is geboren op 19 februari 1915 te Marrum.

4  doodgeboren zoon Elzenga is doodgeboren op 7 augustus 1912 te Nijkerk - Frl..

5  Mietje Elzenga, wonende te Marrum, is geboren op 10 mei 1914 te Nijkerk - Frl., is overleden op 11 april 1982 te Marrum, is begraven op 15 april 1982 te Westernijkerk. Mietje werd 67 jaar, 11 maanden en 1 dag.

Mietje trouwt op 19 mei 1938 te Ferwerderadeel op 24-jarige leeftijd met de 26-jarige Jan van Dijk. Jan, boerenarbeider, is geboren op 23 december 1911 te Marrum, is overleden op 2 november 1981 te Leeuwarden, is begraven op 5 november 1981 te Marrum. Jan werd 69 jaar, 10 maanden en 10 dagen.

6  Doetje Elzenga, dienstmeid, wonende te Heemskerk, is geboren op 26 februari 1916 te Oostdongeradeel, is overleden op 8 juli 1996 te Heemskerk, is begraven op 12 juli 1996 te Heemskerk (Veld V). Doetje werd 80 jaar, 4 maanden en 12 dagen.

Doetje was gehuwd met Sijtse de Klein. Sijtse, landarbeider, wonende te Heemskerk, is geboren op 3 februari 1915, is overleden op 17 februari 1984 te Heemskerk, is begraven op 22 februari 1984 te Heemskerk. Sijtse werd 69 jaar en 14 dagen.

7  doodgeboren dochter Elzenga is doodgeboren op 19 december 1919 te Nijewier.

8  Doutzen Elzenga, dienstmeid, wonende te Marrum, is geboren op 26 september 1922 te Oostdongeradeel, is overleden op 1 augustus 1981 te Marrum, is begraven op 5 augustus 1981 te Marrum. Doutzen werd 58 jaar, 10 maanden en 6 dagen.

Doutzen trouwt op 25 februari 1947 te Ferwerderadeel op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Jan Dreijer. Jan, arbeider, wonende te Marrum, is geboren op 20 januari 1922, is overleden op 23 augustus 1987 te Marrum, is begraven op 27 augustus 1987 te Marrum. Jan werd 65 jaar, 7 maanden en 3 dagen.

9  doodgeboren dochter Elzenga is doodgeboren op 11 november 1927 te Nijewier.

VI-P  Simon Lubberts Hoekstra, zoon van Lubbert Simons Hoekstra en Pietje Jacobs Elzinga (V-J), is geboren op 3 mei 1855 te Morra.

Simon trouwt op 19 mei 1881 te Oostdongeradeel op 26-jarige leeftijd met Grietje van der Woud.

Van Simon en Grietje zijn vijf kinderen bekend:

1  Minke Hoekstra is geboren op 29 januari 1882 te Morra.

2  Lubbert Hoekstra is geboren op 29 augustus 1883 te EE.

Lubbert trouwt op 20 oktober 1910 te Achtkarspelen op 27-jarige leeftijd met de 38-jarige Catharina Elisabeth Kroodsma, dochter van Geert Jacobs Kroodsma en Jifke Thomas Sinia. Catharina is geboren op 24 november 1871 te Janum, is overleden op 21 januari 1949, is begraven te Surhuisterveen. Catharina werd 77 jaar, 1 maand en 28 dagen.

3  Jan Hoekstra is geboren op 31 december 1884 te Oostdongeradeel.

4  Jacob Hoekstra is geboren op 23 september 1888 te Oostdongeradeel.

5  Pieter Hoekstra, wonende te Haren - Gr., is geboren op 20 februari 1895 te Oudwoude, is overleden op 15 december 1946 te Meppel. Pieter werd 51 jaar, 9 maanden en 25 dagen.

Pieter trouwt op 26 mei 1917 te Oostdongeradeel op 22-jarige leeftijd met de 23-jarige Neeltje Rijpstra, dochter van Gerben Rijpstra en Froukje Woudwijk. Neeltje is geboren op 13 mei 1894 te Oosternijkerk, is overleden op 29 januari 1952 te Haren - Gr.. Neeltje werd 57 jaar, 8 maanden en 16 dagen.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op zaterdag 21 januari 2017 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20150317 door Sietze Elsinga.

1)  overlijden: Tresoar, Oostdongeradeel, burgelijke stand BS 1822 ovl. - Neeltje Durks Elzinga, overlijdensakte (Oostdongeradeel 18 apr 1822)

2)  geboorte: Tresoar, Oostdongeradeel, burgelijke stand BS 1823 H - Valomstra - Elzinga, huwelijk (Oostdongeradeel 17 mei 1823)

3)  huwelijk: Tresoar, Morra - Lioessens, Dtb. - Marten Jacobs - Antje Heerkes, huwelijk (Lioessens 14 sep 1788)

4)  huwelijk: Tresoar, Oostdongeradeel, burgelijke stand BS 1828 H - Elzinga - Jong, huwelijk (Oostdongeradeel 22 mei 1828)

5)  overlijden: Tresoar, Oostdongeradeel, burgelijke stand BS 1841 H - Elsenga - Vries, huwelijk (Oostdongeradeel 9 jul 1841)

6)  Sieuwke trouwt voor 1810 met Fokke.

7)  Fokke Abes. Fokke is geboren rond 1770, is overleden rond 1810 te Aengwirden. Fokke werd ongeveer 40 jaar.

8)  huwelijk: Tresoar, Oostdongeradeel, burgelijke stand BS 1841 H - Elsenga - Vries, huwelijk (Oostdongeradeel 9 jul 1841)

9)  geboorte: Tresoar, Oostdongeradeel, burgelijke stand BS 1841 H - Elsenga - Vries, huwelijk (Oostdongeradeel 9 jul 1841)

10)  doop: Tresoar, Oostdongeradeel, burgelijke stand BS 1841 H - Elsenga - Vries, huwelijk (Oostdongeradeel 9 jul 1841)

11)  overlijden: Tresoar, Oostdongeradeel, burgelijke stand BS 1877 ovl. - Trijntje Alberts de Vries, overlijdensakte (Oostdongeradeel 5 mei 1877)

12)  huwelijk: Tresoar, Oostdongeradeel, burgelijke stand BS 1857 H - Holdinga - Vries, huwelijk (Oostdongeradeel 21 mrt 1857)

13)  Trijntje trouwt op 21 maart 1857 te Oostdongeradeel met Gerrijt.

14)  Gerrijt trouwt op 23 mei 1835 te Oostdongeradeel met Klaaske.

15)  overlijden: Tresoar, Oostdongeradeel, burgelijke stand BS 1857 H - Holdinga - Vries, huwelijk (Oostdongeradeel 21 mrt 1857)

16)  Klaaske Siedzes Tilstra. Klaaske is overleden voor 21 maart 1857 te Lioessens.

17)  Gerrijt Johannes Holdinga, zoon van Johannes Sietses Holdinga en Antje Cornelis. Gerrijt, schoenmaker, schutter en timmerman, wonende te Lioessens. Gerrijt was eerder gehuwd (1) met Klaaske Siedzes Tilstra.

18)  geboorte: Tresoar, Oostdongeradeel, burgelijke stand BS 1823 H - Valomstra - Elzinga, huwelijk (Oostdongeradeel 17 mei 1823)

19)  overlijden: Tresoar, Oostdongeradeel, burgelijke stand BS 1826 ovl. - Grietje Jacobs Elzinga, overlijdensakte (Oostdongeradeel 31 aug 1826)

20)  overlijden: Tresoar, Oostdongeradeel, burgelijke stand BS 1823 H - Valomstra - Elzinga, huwelijk (Oostdongeradeel 17 mei 1823)

21)  huwelijk: Tresoar, Oostdongeradeel, burgelijke stand BS 1823 H - Valomstra - Elzinga, huwelijk (Oostdongeradeel 17 mei 1823)

22)  geboorte: Tresoar, Oostdongeradeel, burgelijke stand BS 1823 H - Valomstra - Elzinga, huwelijk (Oostdongeradeel 17 mei 1823)

23)  geboorte: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1815 G. - Tjeerd Elzinga, geboorteakte (Nes 20 feb 1816)

24)  aangifte geboorte: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1815 G. - Tjeerd Elzinga, geboorteakte (Nes 20 feb 1816)

25)  huwelijk: Tresoar, Oostdongeradeel, burgelijke stand BS 1820 H - Elzinga - Jong, huwelijk (Oostdongeradeel 29 apr 1820)

26)  Trijntje trouwt op 19 juni 1823 te Schiermonnikoog met Willem.

27)  Willem Willems Elsma, zoon van Willem Jans Elsma en Antje Willems Ritsma. Willem, mr. schoenmaker, wonende te Schiermonnikoog, is geboren op 8 juli 1788 te Schiermonnikoog, is gedoopt op 20 juli 1788 te Schiermonnikoog, is overleden op 15 november 1824 03.00 uur te Schiermonnikoog (Huis 118). Willem werd 36 jaar, 4 maanden en 7 dagen.

28)  overlijden: Tresoar, Oostdongeradeel, burgelijke stand BS 1833 ovl. - Antje Jacobs Elzinga, overlijdensakte (Oostdongeradeel 21 nov 1833)

29)  overlijden: Tresoar, Oostdongeradeel, burgelijke stand BS 1905 ovl. - Albert Fetses Elsenga, overlijdensakte (Oostdongeradeel 3 jul 1905)

30)  overlijden: Tresoar, Oostdongeradeel, burgelijke stand BS 1895 H - Tjitske Hendriks de Groot, overlijdensakte (Oostdongeradeel 14 nov 1895)

31)  geboorte: Hendrika Elzenga, gezinskaart

32)  overlijden: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1897 ovl. - Grietje Jacobs Elzinga, overlijdensakte (Westdongeradeel 12 apr 1897)

33)  geboorte: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1815 G. - Tjeerd Elzinga, geboorteakte (Nes 20 feb 1816)

34)  aangifte geboorte: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1815 G. - Tjeerd Elzinga, geboorteakte (Nes 20 feb 1816)

35)  overlijden: Tresoar, Oostdongeradeel, burgelijke stand BS 1879 ovl. - Dina Dirks Sytsma, overlijdensakte (Oostdongeradeel 8 feb 1879)

36)  huwelijk: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1881 H - Adema - Elzinga, huwelijk (Westdongeradeel 9 mrt 1881)

37)  overlijden: Tresoar, Oostdongeradeel, burgelijke stand BS 1882 ovl. - Marten Gerrits Elzinga, overlijdensakte (Oostdongeradeel 20 dec 1882)

38)  geboorte: Hendrika Elzenga, gezinskaart

39)  huwelijk: Mersch - Elzenga, gezinskaart

40)  geboorte: Mersch - Elzenga, gezinskaart

41)  geboorte: Mersch - Elzenga, gezinskaart

42)  overlijden: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1897 ovl. - Grietje Jacobs Elzinga, overlijdensakte (Westdongeradeel 12 apr 1897)

43)  huwelijk: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1875 H - Meulen - Elzinga, huwelijk (Westdongeradeel 16 sep 1875)

44)  overlijden: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1875 H - Meulen - Elzinga, huwelijk (Westdongeradeel 16 sep 1875)

45)  Antje Jacobs de Vries. Antje is overleden voor 16 september 1875.

46)  huwelijk: Tresoar, Oostdongeradeel, burgelijke stand BS 1879 H - Elzinga - Snijdood, huwelijksakte (Oostdongeradeel 24 mei 1879)

47)  geboorte: Jan Elzinga, persoonslijst (Dantumadeel 7 jun 2003)

48)  overlijden: Lolkje Groen, persoonskaart (14 sep 1966)

49)  geboorte: Jan Elzinga, persoonslijst (Dantumadeel 7 jun 2003)

50)  overlijden: Lolkje Groen, persoonskaart (14 sep 1966)

51)  huwelijk: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1885 H - Elzinga - Visser, huwelijk (Westdongeradeel 11 jul 1885)

52)  geboorte: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1904 G. - Foppe Elzinga, geboorteakte (Westdongeradeel 29 jan 1904)

53)  aangifte geboorte: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1904 G. - Foppe Elzinga, geboorteakte (Westdongeradeel 29 jan 1904)

54)  overlijden: Tresoar, Oostdongeradeel, burgelijke stand BS 1915 ovl. - Aaltje Elzinga, overlijdensakte (Oostdongeradeel 29 dec 1915)

55)  geboorte: Noordh. Arch., Amsterdam, burgelijke stand BS 1899 G. - Albertus Elzenga, geboorteakte (Amsterdam 27 mrt 1899)

56)  aangifte geboorte: Noordh. Arch., Amsterdam, burgelijke stand BS 1899 G. - Albertus Elzenga, geboorteakte (Amsterdam 27 mrt 1899)

57)  geboorte: Elzenga - Onvlee, gezinskaart

58)  geboorte: Tietje Elzenga, persoonslijst (28 dec 1999)

59)  overlijden: Marten Elzenga, persoonskaart (13 okt 1960)

60)  geboorte: Tietje Elzenga, persoonslijst (28 dec 1999)

61)  overlijden: Tresoar, Kollumerland, burgelijke stand BS 1923 ovl. - Rigtje Rintjema, overlijdensakte (Kollumerland 13 apr 1923)

62)  geboorte: Marten Elzenga, persoonskaart (13 okt 1960)

63)  overlijden: Marten Elzinga, overlijdensadvertentie (13 okt 1960)

64)  geboorte: Karl Gerrit Elzenga, persoonslijst (8 jul 2014)

65)  geboorte: Karl Gerrit Elzenga, persoonslijst (8 jul 2014)

66)  begraven: eigen archief, overlijdensadvertenties - Jan Visser, overlijdensadvertentie (9 mrt 1993)

67)  overlijden: Freerk Post, overlijdensadvertentie (10 sep 1979)

68)  begraven: Freerk Post, overlijdensadvertentie (10 sep 1979)

69)  geboorte: eigen archief, bidprentje - Hendrik Elzenga (26 jan 1996)

70)  begraven: eigen archief, bidprentje - Hendrik Elzenga (26 jan 1996)


Opmerkingen:
Deze familie is uitgebreid beschreven door Marinus Elzenga in De Sneuper, het orgaan van de Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum.
De website van die vereniging is te vinden op: http://www.angelfire.com/vt/sneuper/main.html
Met toestemming van de auteur zijn de gegevens uit dit artikel in dit overzicht verwerkt.

Dit overzicht is verder mede tot stand gekomen dankzij informatie van:
• Detje van der Laan
• Freeke Sijtsma
• Harmen Robroch
• Marinus Elzenga
• Wanda and Sam Ryckman

• en andere personen die mogelijk vergeten zijn (Ben ik u vergeten, laat het s.v.p. even weten)

els 041

Dit overzicht is beperkt tot 6 generaties.
Voor meer gegevens zie de Startpagina Haza overzichten onder Nakomelingen - zonder achternaam -:
Parenteel van Marten Jacobs.