Parenteel van Klaas Lammerts

 

Bijgewerkt op: 26 januari 2017

Home Pagina     


Inleiding
Dit overzicht is beperkt tot 6 generaties.
Voor meer gegevens zie de Startpagina Haza overzichten onder Nakomelingen - zonder achternaam -:
Parenteel van Klaas Lammerts.


Generatie I

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 7 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1716 en 1732. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Oostermeer (7x).

I  Klaas Lammerts, wonende te Oostermeer (bij de Wal).

Bij de volkstelling in 1744 wordt vermeld Klaas Lammerts uit Oostermeer, gealimenteerd, 4 personen.

Klaas was gehuwd met Tetje Heerkes, dochter van Heerke Ypes en Antje Pieters. Tetje is Herv. gedoopt op 2 oktober 1689 te Oostermeer.<1>

Van Klaas en Tetje zijn zeven kinderen bekend:

1  Jeltje Klases is Herv. gedoopt op 19 april 1716 te Oostermeer.

2  Antje Klases is Herv. gedoopt op 10 september 1719 te Oostermeer.

3  Lammert Klases is Herv. gedoopt op 25 december 1720 te Oostermeer.

4  Antje Klases is Herv. gedoopt op 30 mei 1723 te Oostermeer.

5  Janke Klases is geboren rond december 1725, is Herv. gedoopt op 2 mei 1728 te Oostermeer oud 2 1/2 jaar, is overleden na november 1730. Janke werd minstens 4 jaar en 11 maanden.<2>

6  Gerkje Klases is Herv. gedoopt op 2 mei 1728 te Oostermeer, zie II-A.

7  Heerke Klazes is Herv. gedoopt op 1 juni 1732 te Oostermeer, zie II-B.


Generatie II

(van 1716 tot 1730)

In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 6 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1750 en 1773. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Opeinde - Frl. (5x) en Oostermeer.

II-A  Gerkje Klases, dochter van Klaas Lammerts (I) en Tetje Heerkes, is Herv. gedoopt op 2 mei 1728 te Oostermeer.

Van Gerkje is een kind bekend:

1  Lammert Klazis Elsinga is geboren op 6 december 1750 te Oostermeer, is Herv. gedoopt op 29 oktober 1797 te Oostermeer (doop op belijdenis), zie III-A.

II-B  Heerke Klazes, zoon van Klaas Lammerts (I) en Tetje Heerkes, arbeider, wonende te Rottevalle, is Herv. gedoopt op 1 juni 1732 te Oostermeer.

Heerke trouwt (Herv.) op 8 mei 1763 te Rottevalle op 30-jarige leeftijd met Tjitske Gerbens. Tjitske, wonende te Rottevalle.<3>

Van Heerke en Tjitske zijn vijf kinderen bekend:

1  Tetje Heerkes is gedoopt op 14 januari 1764 te Opeinde - Frl..<4>

2  Minke Heerkes de Vries is gedoopt op 26 november 1765 te Opeinde - Frl., zie III-B.<5>

3  Antje Heerkes is gedoopt op 14 mei 1768 te Opeinde - Frl..<6>

4  Gerben Heerkes is gedoopt op 14 april 1771 te Opeinde - Frl..<7>

5  Klaas Heerkes Hof is gedoopt op 3 augustus 1773 te Opeinde - Frl., zie III-C.<8>


Generatie III

(van 1750 tot 1842)

In deze generatie zijn 3 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 8 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1774 en 1818. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Opeinde - Frl. (3x), Smallingerland, Oostermeer en Drachten.

III-A  Lammert Klazis Elsinga, zoon van Gerkje Klases (II-A), schoenmaker, wonende te Oostermeer, is geboren op 6 december 1750 te Oostermeer, is Herv. gedoopt op 29 oktober 1797 te Oostermeer (doop op belijdenis), is overleden op 19 mei 1835 te Tietjerksteradeel. Lammert werd 84 jaar, 5 maanden en 13 dagen.

Lammert Klazis nam in 1811 als familienaam de naam Elsinga aan. Hij woonde toen in Oostermeer. Hij gaf 1 zoon genaamd Klaas en 4 kleinkinderen van zijn overleden zoon Bouwe Lammerts op.
Akte datum: 27-12-1811.

Lammert trouwt (kerk) op 23 mei 1773 te Oostermeer op 22-jarige leeftijd met de 27-jarige Barber Bruins Bruinsma, dochter van Bruin Arends en Pytje Clazes. Barber is geboren op 9 februari 1746 te Oenkerk, is Herv. gedoopt op 29 oktober 1797 te Oostermeer (doop op belijdenis), is overleden op 13 januari 1826 te Tietjerksteradeel. Barber werd 79 jaar, 11 maanden en 4 dagen.

Van Lammert en Barber zijn twee kinderen bekend:

1  Bruin Lammerts Elsinga is geboren op 23 juli 1774 te Oostermeer, is Herv. gedoopt op 17 oktober 1779 te Drachten, zie IV-A.

2  Klaas Lammerts Elsinga, schoenmaker en arbeider, wonende te Oostermeer, is geboren op 5 juni 1779 te Drachten, is Herv. gedoopt op 17 oktober 1779 te Drachten, is overleden op 17 maart 1847 te Tietjerksteradeel. Klaas werd 67 jaar, 9 maanden en 12 dagen.

Klaas trouwt (Herv.) op 26 mei 1805 te Oostermeer op 25-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Jantje Wessels Nieuwenhuis, dochter van Wessel Jans Nieuwenhuis en Aaltje Jans Bruinsma. Jantje, zonder beroep, wonende te Oudega - Smal. en te Oostermeer, is geboren rond 1779, is overleden op 19 april 1862 20.00 uur te Oostermeer. Jantje werd ongeveer 83 jaar.<9>

III-B  Minke Heerkes de Vries, dochter van Heerke Klazes (II-B) en Tjitske Gerbens, is gedoopt op 26 november 1765 te Opeinde - Frl., is overleden op 30 maart 1842 13.30 uur te Kootstertille, is als overleden aangegeven op 31 maart 1842 te Achtkarspelen (aangevers overlijden waren Gerrit Alberts Swarte en haar zoon Wolbe Berends Reitsma (zoon) (zie III-B.1)). Minke werd 76 jaar, 4 maanden en 4 dagen.<10..12>

Minke trouwt (Herv.) op 23 mei 1790 te Buitenpost op 24-jarige leeftijd met Berend Hielkes Reitsma. Berend is overleden voor 31 maart 1842.<13>

Van Berend en Minke is een kind bekend:

1  Wolbe Berends Reitsma, landbouwer, wonende te Lutjewoude.

III-C  Klaas Heerkes Hof, zoon van Heerke Klazes (II-B) en Tjitske Gerbens, arbeider, wonende te Opeinde - Frl. en te Noorderdrachten, is gedoopt op 3 augustus 1773 te Opeinde - Frl., is overleden op 6 februari 1832 23.00 uur te Drachten (overleden in huis no. 74 wijk F te Drachten). Klaas werd 58 jaar, 6 maanden en 3 dagen.<14,15>

Klaas trouwt (Herv.) op 18 mei 1806 te Opeinde - Frl. op 32-jarige leeftijd met de ongeveer 29-jarige Antje Sjoerds Loonstra, dochter van Sjoerd Sapes en Lokke. Antje, wonende te Bergum, is geboren rond 1777, is overleden op 5 december 1855 te Drachten. Antje werd ongeveer 78 jaar.

Van Klaas en Antje zijn vijf kinderen bekend:

1  Heerke Klazes Hof is geboren op 29 maart 1807, is Herv. gedoopt op 10 mei 1807 te Opeinde - Frl., zie IV-B.

2  Sjoerd Klazes Hof is geboren op 15 december 1809, is Herv. gedoopt op 7 januari 1810 te Opeinde - Frl., is overleden op 23 mei 1876 te Smallingerland. Sjoerd werd 66 jaar, 5 maanden en 8 dagen.

Sjoerd trouwt op 26 februari 1839 te Smallingerland op 29-jarige leeftijd met Sjoukjen Everts Penninga, dochter van Evert Hendriks Penninga en Baukjen Jans Nijboer.

3  Gerben Klazes Hof is geboren op 19 oktober 1812 te Opeinde - Frl., is overleden op 25 juni 1891 te Smallingerland. Gerben werd 78 jaar, 8 maanden en 6 dagen.

Gerben trouwt op 6 mei 1843 te Smallingerland op 30-jarige leeftijd met de 26-jarige Aukjen Hendriks Storm, dochter van Hendrik Rinzes Storm en Tyttje Aukes Storm. Aukjen is geboren op 20 maart 1817 te Tietjerksteradeel.

4  Meint Klazes Hof is geboren rond juni 1816, is overleden op 18 maart 1817 te Smallingerland. Meint werd ongeveer 9 maanden.

5  Lolkjen Klazes Hof is geboren op 7 mei 1818 te Smallingerland, is overleden op 4 februari 1831 te Smallingerland. Lolkjen werd 12 jaar, 8 maanden en 28 dagen.


Generatie IV

(van 1774 tot 1891)

In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 8 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1796 en 1839. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Oostermeer (2x), Wartena, Veenwouden en Hardegarijp.

IV-A  Bruin Lammerts Elsinga, zoon van Lammert Klazis Elsinga (III-A) en Barber Bruins Bruinsma, schipper, wonende te Oostermeer, is geboren op 23 juli 1774 te Oostermeer, is Herv. gedoopt op 17 oktober 1779 te Drachten, is overleden op 10 maart 1809 te Oudega - Smal. (gehuwd, nalatende 4 kinderen). Bruin werd 34 jaar, 7 maanden en 15 dagen.

Bruin trouwt op 1 januari 1796 te Oostermeer op 21-jarige leeftijd met de 32-jarige Gertje Roelofs, dochter van Roelof Wobbes en Stijntje Geerts. Gertje, arbeidster, wonende te Oostermeer, is geboren te Oostermeer, is Herv. gedoopt op 30 oktober 1763 te Oostermeer, is overleden op 8 februari 1831 16.00 uur te Oostermeer (Huis 49). Gertje werd 67 jaar, 3 maanden en 9 dagen.<16,17>

Van Bruin en Gertje zijn vijf kinderen bekend:

1  Lammert Bruins is geboren op 3 september 1796 te Oostermeer, is Herv. gedoopt op 18 september 1796 te Oostermeer.<18,19>

2  Berber Bruins Elsinga is geboren op 2 juli 1798 te Wartena, is Herv. gedoopt op 15 juli 1798 te Wartena, zie V-A.

3  Stijntje Bruins Elsinga, dienstmeid, wonende te Oostermeer, is geboren op 13 juni 1800 te Oostermeer, is Herv. gedoopt op 6 juli 1800 te Oostermeer, is overleden op 9 april 1820 te Oostermeer. Stijntje werd 19 jaar, 9 maanden en 27 dagen.<20..22>

4  Lammert Bruins Elsinga is geboren op 28 oktober 1803 te Hardegarijp, is Herv. gedoopt op 5 december 1803 te Veenwouden, zie V-B.

5  Roelofke Bruins Elzinga, dienstmeid, wonende te Oostermeer en te Oudega - Smal., is geboren op 8 juli 1805 te Veenwouden, is Herv. gedoopt op 11 augustus 1805 te Veenwouden, is overleden op 2 maart 1888 te Smallingerland. Roelofke werd 82 jaar, 7 maanden en 23 dagen.

Roelofke trouwt op 14 april 1838 te Smallingerland op 32-jarige leeftijd met de 28-jarige Feike Barteles Kooistra, zoon van Bartele Kornelis Kooistra en Antje Pieters Annema. Feike, boerenknecht, wonende te Oudega - Smal., is geboren op 21 april 1809 te Oudega - Smal., is Herv. gedoopt op 28 mei 1809 te Oudega - Smal..<23>

IV-B  Heerke Klazes Hof, zoon van Klaas Heerkes Hof (III-C) en Antje Sjoerds Loonstra, is geboren op 29 maart 1807, is Herv. gedoopt op 10 mei 1807 te Opeinde - Frl., is overleden op 21 januari 1860 te Smallingerland. Heerke werd 52 jaar, 9 maanden en 23 dagen.

Heerke trouwt op 25 november 1831 te Smallingerland op 24-jarige leeftijd met Grietje Roels van der Brug, dochter van Roel Harmens van der Brug en Aukjen Liebbes.

Van Heerke en Grietje zijn drie kinderen bekend:

1  Klaas Herkes Hof is geboren rond 1833, is overleden op 9 januari 1890 te Smallingerland. Klaas werd ongeveer 57 jaar.

2  Aukjen Hof is geboren rond 1835, is overleden op 16 december 1915 te Smallingerland. Aukjen werd ongeveer 80 jaar.

3  Lolkje Hof is geboren rond 1839, is ongehuwd overleden op 11 mei 1867 te Smallingerland. Lolkje werd ongeveer 28 jaar.


Generatie V

(van 1796 tot 1915)

In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 7 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1825 en 1842. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Tietjerksteradeel (3x), Rijperkerk (2x), Oostermeer en Nijega.

V-A  Berber Bruins Elsinga, dochter van Bruin Lammerts Elsinga (IV-A) en Gertje Roelofs, arbeidster en arbeider, wonende te Oostermeer, te Nijega en te Nijega - Smal., is geboren op 2 juli 1798 te Wartena, is Herv. gedoopt op 15 juli 1798 te Wartena, is overleden op 31 maart 1876 16.00 uur te Rottevalle. Berber werd 77 jaar, 8 maanden en 29 dagen.<24>

Berber trouwt op 30 november 1835 te Tietjerksteradeel op 37-jarige leeftijd (1) met de 31-jarige Pieter Reins Teunissen, zoon van Rein Pieters Teunissen en Aaltje Geerts. Pieter, boerenknecht en arbeider, wonende te Oostermeer, is geboren in mei 1804 te Suameer (akte van bekendheid), is overleden op 13 februari 1859 te Smallingerland. Pieter werd 54 jaar en 9 maanden.<25,26>

Pieter was eerder gehuwd (1) met Antje Johannes Iedema.<27..30>

Van Pieter en Berber zijn drie kinderen bekend:

1  Rein Pieters Teunissen is geboren op 19 oktober 1836 te Tietjerksteradeel, is ongehuwd overleden op 21 maart 1862 te Smallingerland. Rein werd 25 jaar, 5 maanden en 2 dagen.

2  Stijntje Pieters Teunissen is geboren op 30 januari 1839 te Tietjerksteradeel, zie VI-B.

3  Klaas Pieters Teunissen is geboren op 26 juni 1842 te Nijega, zie VI-C.

Berber trouwt op 29 oktober 1869 te Achtkarspelen op 71-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 71-jarige Klaas Lenses de Jong, zoon van Lense Klaases de Jong en Janke Rinses. Klaas, arbeider, is geboren rond 1798 te Oostermeer, is overleden op 10 augustus 1879 05.00 uur te Rottevalle. Klaas werd ongeveer 81 jaar.<31>

Klaas was eerder gehuwd (1) met Grietje Jakobs Helder.<32> Klaas was eerder gehuwd (2) met Antje Hendriks Wijma.<33>

Van Berber is een kind bekend:

4  Jantje Baukes Haarsma is geboren op 22 december 1825 te Oostermeer, zie VI-A.<34>

V-B  Lammert Bruins Elsinga, zoon van Bruin Lammerts Elsinga (IV-A) en Gertje Roelofs, schoenmakersknecht en schoenmaker, wonende te Rijperkerk en te Oostermeer, is geboren op 28 oktober 1803 te Hardegarijp, is Herv. gedoopt op 5 december 1803 te Veenwouden, is overleden op 7 juli 1836 te Tietjerksteradeel. Lammert werd 32 jaar, 8 maanden en 9 dagen.

Lammert trouwt op 20 december 1828 te Tietjerksteradeel op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Klaaske Eeltjes van der Klinse, dochter van Eeltje Jelles van de Klinse en Grietje Rinks Nieuwenhuis. Klaaske, dienstmeid, wonende te Rijperkerk, is geboren op 3 november 1805 te Oenkerk, is gedoopt op 1 december 1805 te Oenkerk.

Van Lammert en Klaaske zijn drie kinderen bekend:

1  Gertje Lammerts Elsinga is geboren op 13 april 1829 te Rijperkerk, is overleden op 26 september 1837 te Tietjerksteradeel. Gertje werd 8 jaar, 5 maanden en 13 dagen.<35>

2  Eeltje Lammerts Elzinga is geboren op 6 oktober 1831 te Rijperkerk, zie VI-D.

3  Bruin Lammerts Elsinga is geboren op 29 januari 1836 te Tietjerksteradeel, is overleden op 25 april 1836 te Tietjerksteradeel. Bruin werd 2 maanden en 27 dagen.


Generatie VI

(van 1825 tot 1906)

In deze generatie zijn 4 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 13 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1857 en 1877. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Tietjerksteradeel (5x), Rijperkerk (5x), Smallingerland, Opsterland en Langweer.

VI-A  Jantje Baukes Haarsma, dochter van Berber Bruins Elsinga (V-A), dienstmeid, wonende te Langweer en te Nijega - Smal., is geboren op 22 december 1825 te Oostermeer, is overleden op 15 september 1861 te Langweer. Jantje werd 35 jaar, 8 maanden en 24 dagen.<36,37>

Jantje trouwt op 22 december 1847 te Doniawerstal op 22-jarige leeftijd met de 26-jarige Rauke Klazes Henstra, zoon van Klaas Douwes Henstra en Ruurdje Raukes van der Hoek. Rauke, scheepstimmerman en scheepstimmermansknecht, wonende te Langweer, is geboren op 1 november 1821 te Terhorne.<38,39>

Van Rauke en Jantje is een kind bekend:

1  doodgeboren zoon Henstra is doodgeboren op 13 september 1861 te Langweer.

VI-B  Stijntje Pieters Teunissen, dochter van Pieter Reins Teunissen en Berber Bruins Elsinga (V-A), is geboren op 30 januari 1839 te Tietjerksteradeel, is overleden op 27 mei 1868 te Smallingerland. Stijntje werd 29 jaar, 3 maanden en 27 dagen.

Stijntje trouwt op 14 maart 1867 te Achtkarspelen op 28-jarige leeftijd met de 28-jarige Arnoldus Pieters Boeyenk, zoon van Pieter Arnoldus Boeyenk en Gerkje Jans Daniels. Arnoldus, spoorwegbeambte, is geboren op 21 oktober 1838 te Buitenpost.

Arnoldus was later gehuwd (2) met Antje Oedzes van der Meer.<40,41>

Van Arnoldus en Stijntje is een kind bekend:

1  Barber Dina Boeyenk is geboren op 7 februari 1868 te Smallingerland, is overleden op 19 februari 1908 te Leeuwarden. Barber werd 40 jaar en 12 dagen.

Barber trouwt op 7 mei 1898 te Leeuwarden op 30-jarige leeftijd met Wopke Steen.

VI-C  Klaas Pieters Teunissen, zoon van Pieter Reins Teunissen en Berber Bruins Elsinga (V-A), is geboren op 26 juni 1842 te Nijega, is overleden op 25 november 1862 te Nijega - Smal.. Klaas werd 20 jaar, 4 maanden en 30 dagen.

Klaas trouwt op 11 oktober 1862 te Smallingerland op 20-jarige leeftijd met de 25-jarige Bontje Rinzes Jager, dochter van Rinze Gubbes Jager en Grietje Roelfs Blaauwykel. Bontje is geboren op 2 september 1837 te Ureterp.

Van Klaas en Bontje is een kind bekend:

1  Klaas Teunissen is geboren op 2 februari 1863 te Opsterland.

Klaas trouwt op 22 november 1889 te Doniawerstal op 26-jarige leeftijd met de ongeveer 39-jarige Akke Brandsma, dochter van Hendrik Brandsma en Aaltje de Jong. Akke is geboren rond 1850.

VI-D  Eeltje Lammerts Elzinga, zoon van Lammert Bruins Elsinga (V-B) en Klaaske Eeltjes van der Klinse, arbeider, is geboren op 6 oktober 1831 te Rijperkerk, is overleden op 1 februari 1906 te Rijperkerk. Eeltje werd 74 jaar, 3 maanden en 26 dagen.

Eeltje trouwt op 24 mei 1856 te Tietjerksteradeel op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Jitske Jonas Ritsma, dochter van Jonas Annes Ritsma en Ruurdtje Douwes van der Heide. Jitske is geboren op 16 oktober 1831 te Oenkerk.

Van Eeltje en Jitske zijn tien kinderen bekend:

1  Lammert Eeltjes Elzinga is geboren op 6 mei 1857 te Tietjerksteradeel, is overleden op 30 maart 1866 te Tietjerksteradeel. Lammert werd 8 jaar, 10 maanden en 24 dagen.

2  Ruurdtje Eeltjes Elzinga is geboren op 20 januari 1859 te Rijperkerk.

Ruurdtje trouwt op 20 mei 1882 te Leeuwarderadeel op 23-jarige leeftijd met de 25-jarige Sipke Jans Veenje, zoon van Jan Aukes Veenje en Marijke Jochums Visser. Sipke is geboren op 10 januari 1857 te Huizum.

3  Joon Eeltjes Elzinga is geboren op 23 april 1861 te Tietjerksteradeel, is overleden op 4 maart 1868 te Tietjerksteradeel. Joon werd 6 jaar, 10 maanden en 10 dagen.

4  Klaas Eeltjes Elzinga is geboren op 20 oktober 1863 te Tietjerksteradeel, is overleden op 8 juni 1870 te Tietjerksteradeel. Klaas werd 6 jaar, 7 maanden en 19 dagen.

5  Klaaske Eeltjes Elzinga is geboren op 1 februari 1866 te Rijperkerk.

Klaaske trouwt op 18 mei 1889 te Tietjerksteradeel op 23-jarige leeftijd met de 25-jarige Klaas Taekes Kooistra, zoon van Taeke Keimpes Kooistra en Sytske Klazes Boskma. Klaas is geboren op 12 mei 1864 te Hardegarijp.

6  Jantje Eeltjes Elzinga is geboren op 3 maart 1868 te Rijperkerk, is overleden op 21 april 1926 te Leeuwarden. Jantje werd 58 jaar, 1 maand en 18 dagen.

Jantje trouwt op 21 mei 1892 te Tietjerksteradeel op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Jelle Ruurds Bergsma, zoon van Ruurd Jelles Bergsma en Sjieuwke Harmens van der Meer. Jelle is geboren op 3 februari 1867 te Tietjerk.

7  Lammert Eeltjes Elzinga is geboren op 6 mei 1870 te Rijperkerk.

Lammert trouwt op 30 mei 1894 te Tietjerksteradeel op 24-jarige leeftijd met de 19-jarige Sipkje Franzes Venema, dochter van Frans Douwes Venema en Aafke Sipkes Steensma. Sipkje is geboren op 11 oktober 1874 te Hardegarijp.

8  Maaike Eeltjes Elzinga is geboren op 30 september 1871 te Tietjerksteradeel.

Maaike trouwt op 18 mei 1895 te Tietjerksteradeel op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Jan Alles Allema, zoon van Alle Jans Allema en Grietje Douwes Venema. Jan is geboren op 9 december 1871 te Suawoude.

9  Jonas Eeltjes Elzinga is geboren op 20 november 1874 te Tietjerksteradeel.

10  Geertje Eeltjes Elzinga is geboren op 26 oktober 1877 te Rijperkerk.

Geertje trouwt op 14 mei 1898 te Tietjerksteradeel op 20-jarige leeftijd met de 25-jarige Dirk Hendriks de Boer, zoon van Hendrik Pieters de Boer en Jaike Folkerts van der Meer. Dirk is geboren op 25 november 1872 te Oenkerk.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op woensdag 25 januari 2017 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20150317 door Sietze Elsinga.

1)  doop: Tresoar, Oostermeer en Eestrum, Dtb. - Klaas Lammerts, aantekeningen diverse gegevens

2)  overlijden: Tresoar, Oostermeer en Eestrum, Dtb. - Klaas Lammerts, aantekeningen diverse gegevens

3)  huwelijk: Tresoar, Oostermeer en Eestrum, Dtb. - Klaas Lammerts, aantekeningen diverse gegevens

4)  doop: Tresoar, Oostermeer en Eestrum, Dtb. - Klaas Lammerts, aantekeningen diverse gegevens

5)  doop: Tresoar, Oostermeer en Eestrum, Dtb. - Klaas Lammerts, aantekeningen diverse gegevens

6)  doop: Tresoar, Oostermeer en Eestrum, Dtb. - Klaas Lammerts, aantekeningen diverse gegevens

7)  doop: Tresoar, Oostermeer en Eestrum, Dtb. - Klaas Lammerts, aantekeningen diverse gegevens

8)  doop: Tresoar, Oostermeer en Eestrum, Dtb. - Klaas Lammerts, aantekeningen diverse gegevens

9)  overlijden: Tresoar, Tietjerksteradeel, burgelijke stand BS 1862 ovl. - Jantje Wessels Nieuwenhuis, overlijdensakte (Tietjerksteradeel 22 apr 1862)

10)  doop: Tresoar, Oostermeer en Eestrum, Dtb. - Klaas Lammerts, aantekeningen diverse gegevens

11)  overlijden: Tresoar, Achtkarspelen, burgelijke stand BS 1842 ovl. - Minke Heerkes de Vries, overlijdenakte (Achtkarspelen 31 mrt 1842)

12)  aangifte overlijden: Tresoar, Achtkarspelen, burgelijke stand BS 1842 ovl. - Minke Heerkes de Vries, overlijdenakte (Achtkarspelen 31 mrt 1842)

13)  overlijden: Tresoar, Achtkarspelen, burgelijke stand BS 1842 ovl. - Minke Heerkes de Vries, overlijdenakte (Achtkarspelen 31 mrt 1842)

14)  doop: Tresoar, Oostermeer en Eestrum, Dtb. - Klaas Lammerts, aantekeningen diverse gegevens

15)  overlijden: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1832 ovl. - Klaas Hendriks Hof, overlijdensakte (Smallingerland 7 feb 1832)

16)  geboorte: Tresoar, Tietjerksteradeel, burgelijke stand BS 1831 ovl. - Gertje Roelofs, overlijdensakte (Tietjerksteradeel 9 feb 1831)

17)  overlijden: Tresoar, Tietjerksteradeel, burgelijke stand BS 1831 ovl. - Gertje Roelofs, overlijdensakte (Tietjerksteradeel 9 feb 1831)

18)  geboorte: Tresoar, Oostermeer en Eestrum, Dtb. - Elsinga in DTB Oostermeer

19)  doop: Tresoar, Oostermeer en Eestrum, Dtb. - Elsinga in DTB Oostermeer

20)  geboorte: Tresoar, Oostermeer en Eestrum, Dtb. - Elsinga in DTB Oostermeer

21)  doop: Tresoar, Oostermeer en Eestrum, Dtb. - Elsinga in DTB Oostermeer

22)  overlijden: Tresoar, Tietjerksteradeel, burgelijke stand BS 1820 ovl. - Stijntje Bruins Elsinga, overlijdensakte (Tietjerksteradeel 10 apr 1820)

23)  huwelijk: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1838 H - Kooistra - Elzinga, huwelijk (Smallingerland 14 apr 1838)

24)  overlijden: Tresoar, Achtkarspelen, burgelijke stand BS 1876 ovl. - Berber Bruins Elzinga, overlijdensakte (Achtkarspelen 3 apr 1876)

25)  huwelijk: Tresoar, Tietjerksteradeel, burgelijke stand BS 1835 H - Teunissen - Elsinga, huwelijk (Tietjerksteradeel 30 nov 1835)

26)  geboorte: Tresoar, Tietjerksteradeel, burgelijke stand BS 1830 H - Teunissen - Iedema, huwelijk (Tietjerksteradeel 5 mei 1830)

27)  huwelijk: Tresoar, Tietjerksteradeel, burgelijke stand BS 1830 H - Teunissen - Iedema, huwelijk (Tietjerksteradeel 5 mei 1830)

28)  Pieter trouwt op 5 mei 1830 te Tietjerksteradeel met Antje.

29)  geboorte: Tresoar, Tietjerksteradeel, burgelijke stand BS 1830 H - Teunissen - Iedema, huwelijk (Tietjerksteradeel 5 mei 1830)

30)  Antje Johannes Iedema, dochter van Johannes Cornelis Iedema en Saakje Wybes Bander. Antje, dienstmeid, wonende te Oostermeer, is geboren in juli 1806 te Oostermeer (akte van bekendheid), is overleden op 7 december 1830 te Tietjerksteradeel. Antje werd 24 jaar en 5 maanden.

31)  overlijden: Tresoar, Achtkarspelen, burgelijke stand BS 1879 ovl. - Klaas Linzes de Jong, overlijdensakte (Achtkarspelen 10 aug 1879)

32)  Grietje Jakobs Helder. Grietje is overleden voor 29 oktober 1869.

33)  Antje Hendriks Wijma. Antje is overleden voor 29 oktober 1869.

34)  geboorte: Tresoar, Tietjerksteradeel, burgelijke stand BS 1825 G. - Jantje Baukes Harsma Elsinga, geboorteakte (Tietjerksteradeel 24 dec 1825)

35)  geboorte: Tresoar, Tietjerksteradeel, burgelijke stand BS 1829 G - Gertje Elzinga, geboorteakte (Tietjerksteradeel 14 apr 1829)

36)  geboorte: Tresoar, Tietjerksteradeel, burgelijke stand BS 1825 G. - Jantje Baukes Harsma Elsinga, geboorteakte (Tietjerksteradeel 24 dec 1825)

37)  overlijden: Tresoar, Doniawerstal, burgelijke stand BS 1861 ovl. - Jantje Baukes Haarsma, overlijdensakte (Doniawerstal 16 sep 1861)

38)  huwelijk: Tresoar, Doniawerstal, burgelijke stand BS 1847 H - Henstra - Harsma, huwelijk (Doniawerstal 22 dec 1847)

39)  geboorte: Tresoar, Doniawerstal, burgelijke stand BS 1847 H - Henstra - Harsma, huwelijk (Doniawerstal 22 dec 1847)

40)  Arnoldus trouwt op 20 mei 1869 te Achtkarspelen met Antje.

41)  Antje Oedzes van der Meer, dochter van Oeds Sjoerds van der Meer en Trijntje Jans Albartema. Antje is geboren te Bergum.


Opmerkingen:
Dit overzicht is mede tot stand gekomen dankzij informatie van:
 • Judith Henstra (en gegevens Karel van der Wal)
 • Anton Musquetier
 •
 • en andere personen die mogelijk vergeten zijn (Ben ik u vergeten, laat het s.v.p. even weten)

els037

Dit overzicht is beperkt tot 6 generaties.
Voor meer gegevens zie de Startpagina Haza overzichten onder Nakomelingen - zonder achternaam -:
Parenteel van Klaas Lammerts.