Parenteel van Obe Sioerts

 

Bijgewerkt op: 22 janauri 2017

Home Pagina     


Inleiding
Dit overzicht is beperkt tot 5 generaties.
Voor meer gegevens zie de Startpagina Haza overzichten onder Nakomelingen - zonder achternaam -:
Parenteel van Obe Sioerts.


Generatie I

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 6 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1711 en 1722. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Abbega (5x) en Blauwhuis.

I  Obe Sioerts.

Obe trouwt (kerk) (R.K.) op 24 mei 1707 te Blauwhuis (1) met Wibke Haies.

Obe trouwt (kerk) (R.K.) op 26 oktober 1710 te Blauwhuis (2) met Gritie Klases.

Van Obe en Gritie zijn zes kinderen bekend:

1  Klaas Obes is geboren te Abbega, is R.K. gedoopt op 12 augustus 1711 te Blauwhuis.

2  Klaas Obes is geboren te Abbega, is R.K. gedoopt op 19 januari 1713 te Blauwhuis, zie II-A.

3  Sientje Obes is geboren te Abbega, is R.K. gedoopt op 8 april 1715 te Blauwhuis (doopgetuige was Menke Johannis), zie II-B.

4  Sjoerd Obes is R.K. gedoopt op 20 mei 1717 te Blauwhuis (doopgetuige was Sinne Sioerts), zie II-C.

5  Hotze Obes is geboren te Abbega, is R.K. gedoopt op 22 juli 1719 te Blauwhuis (doopgetuige was Ale Oeges), zie II-D.

6  Douwe Obes is geboren te Abbega, is R.K. gedoopt op 29 september 1722 te Blauwhuis (doopgetuige was Oege Halles).

Obe trouwt (kerk) (R.K.) op 16 september 1744 te Blauwhuis (3) met Hinke Upkes. Hinke, wonende te Abbega.


Generatie II

(van 1711 tot 1755)

In deze generatie zijn 4 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 16 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1743 en 1757. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Abbega (10x), Blauwhuis (3x), Tjerkwerd (2x) en Bolsward.

II-A  Klaas Obes, zoon van Obe Sioerts (I) en Gritie Klases, is geboren te Abbega, is R.K. gedoopt op 19 januari 1713 te Blauwhuis.

Klaas trouwt (kerk) (R.K.) op 25 april 1742 te Blauwhuis op 29-jarige leeftijd met de 20-jarige Goike Simons, dochter van Siemen Hettes en Grietje Dirks. Goike is geboren te Nijland - Súdwest Fryslân, is R.K. gedoopt op 4 april 1722 te Roodhuis (doopgetuige was haar grootmoeder Waltje Durcks).

Van Klaas en Goike zijn vijf kinderen bekend:

1  Grietje Klases is geboren te Abbega, is R.K. gedoopt op 31 oktober 1743 te Blauwhuis (doopgetuige was haar grootvader Obe Sioerts (zie I)).

2  IJfke Klases is geboren te Abbega, is R.K. gedoopt op 9 augustus 1745 te Blauwhuis (doopgetuige was haar grootvader Simon Hettis).

3  Obe Klases is geboren te Tjerkwerd, is R.K. gedoopt op 10 januari 1748 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn tante Sintje Willems (zie II-B)).

4  Simon Klases is geboren te Tjerkwerd, is R.K. gedoopt op 19 juni 1751 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn grootmoeder Gretske Simons).

5  Uiltje Klases is geboren te Abbega, is R.K. gedoopt op 28 juli 1756 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn grootmoeder Greske Simons).

II-B  Sientje Obes, dochter van Obe Sioerts (I) en Gritie Klases, wonende te Abbega, is geboren te Abbega, is R.K. gedoopt op 8 april 1715 te Blauwhuis (doopgetuige was Menke Johannis).

Sientje trouwt op 19 april 1739 te Blauwhuis op 24-jarige leeftijd met Willem Gerbens.

Van Willem en Sientje zijn zes kinderen bekend:

1  Grietien Willems is geboren te Abbega, is R.K. gedoopt op 16 april 1746 te Blauwhuis (doopgetuige was haar oom Sioert Obes (zie II-C)).

2  Antien Willems is geboren te Abbega, is R.K. gedoopt op 10 september 1748 te Blauwhuis (doopgetuige was haar stiefgrootmoeder Hinke Obes).

3  Gerben Willems is geboren te Abbega, is R.K. gedoopt op 30 september 1749 te Blauwhuis (doopgetuige was Hendrick Gerbens).

4  Antien Willems is geboren te Abbega, is R.K. gedoopt op 27 maart 1752 te Blauwhuis (doopgetuige was haar stiefgrootmoeder Hinke Obes).

5  Gerben Willems Dijkstra is geboren te Abbega, is R.K. gedoopt op 21 april 1755 te Blauwhuis (doopgetuige was Hendrick Gerbens), zie III-A.

6  Ulk Willems is geboren te Abbega, is R.K. gedoopt op 12 juni 1757 te Blauwhuis (doopgetuige was haar oom Klaas Obes (zie II-A)).

II-C  Sjoerd Obes, zoon van Obe Sioerts (I) en Gritie Klases, is R.K. gedoopt op 20 mei 1717 te Blauwhuis (doopgetuige was Sinne Sioerts), is overleden voor 24 september 1755. Sjoerd werd hoogstens 38 jaar, 4 maanden en 4 dagen.

Sjoerd trouwt (kerk) (R.K.) op 2 februari 1746 te Roodhuis (huwelijksgetuigen waren Antie Obbes en Anna Tweehuijs) op 28-jarige leeftijd met Sas Bouwes Posthumus.

Sas was later gehuwd (2) met Merten Jacobs.<1>

Van Sjoerd en Sas zijn twee kinderen bekend:

1  Grietje Sjoerds is R.K. gedoopt op 11 maart 1747 te Bolsward (doopgetuige was Joankie Lollekes (i.p.v. Claes Obes)).

2  Sjoerd Sjoerds is R.K. gedoopt op 10 december 1750 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn oom Klaas Obes (zie II-A)).

II-D  Hotze Obes, zoon van Obe Sioerts (I) en Gritie Klases, is geboren te Abbega, is R.K. gedoopt op 22 juli 1719 te Blauwhuis (doopgetuige was Ale Oeges).

Hotze trouwt (Herv.) op 10 december 1752 te Abbega op 33-jarige leeftijd met Trijntje Jacobs.

Van Hotze en Trijntje zijn drie kinderen bekend:

1  Grietje Hotzes is R.K. gedoopt op 14 januari 1753 te Blauwhuis (doopgetuige was haar tante Sientien Willems (zie II-B)).

2  Grietje Hotzes is R.K. gedoopt op 27 maart 1754 te Blauwhuis (doopgetuige was haar tante Sientie Willems (zie II-B)).

3  Sjoerd Hotzes is geboren te Abbega, is R.K. gedoopt op 5 februari 1757 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn tante Sas Mertens), zie III-B.


Generatie III

(van 1743 tot 1818)

In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 5 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1787 en 1799. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Nijland - Súdwest Fryslân (2x), Greonterp (2x) en Parrega.

III-A  Gerben Willems Dijkstra, zoon van Willem Gerbens en Sientje Obes (II-B), is geboren te Abbega, is R.K. gedoopt op 21 april 1755 te Blauwhuis (doopgetuige was Hendrick Gerbens), is overleden op 5 april 1818 te Parrega. Gerben werd 62 jaar, 11 maanden en 15 dagen.

Gerben trouwt (kerk) (Herv.) op 4 november 1798 te Hieslum op 43-jarige leeftijd met zijn volle nicht de 37-jarige Foekjen Gerrits, dochter van Gerrit Jans en Rinsk Lieuwes. Foekjen, wonende te Parrega en te Ysbrechtum, is geboren op 19 juni 1761 te Heeg, is Herv. gedoopt op 21 juni 1761 te Heeg, is overleden op 1 augustus 1817 te Parrega (nalatende bij Gerben Willem Dijkstra 1 kind en uit huwelijk met Sjoukjen Hatzes drie kinderen). Foekjen werd 56 jaar, 1 maand en 13 dagen.<2>

Foekjen was eerder gehuwd (1) met Sjoerd Hotzes (zie III-B).<3,4>

Van Gerben en Foekjen is een kind bekend:

1  Willem Gerbens Dijkstra is geboren op 16 april 1799 te Greonterp, is Herv. gedoopt op 5 mei 1799 te Parrega, zie IV-A.

III-B  Sjoerd Hotzes, zoon van Hotze Obes (II-D) en Trijntje Jacobs, wonende te Abbega en te Greonterp, is geboren te Abbega, is R.K. gedoopt op 5 februari 1757 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn tante Sas Mertens), is overleden op 24 augustus 1794 te Greonterp. Sjoerd werd 37 jaar, 6 maanden en 19 dagen.<5>

Sjoerd trouwt (Herv.) op 7 oktober 1787 te Abbega op 30-jarige leeftijd met de 26-jarige Foekjen Gerrits, dochter van Gerrit Jans en Rinsk Lieuwes. Foekjen, wonende te Parrega en te Ysbrechtum, is geboren op 19 juni 1761 te Heeg, is Herv. gedoopt op 21 juni 1761 te Heeg, is overleden op 1 augustus 1817 te Parrega (nalatende bij Gerben Willem Dijkstra 1 kind en uit huwelijk met Sjoukjen Hatzes drie kinderen). Foekjen werd 56 jaar, 1 maand en 13 dagen.<6>

Foekjen was later gehuwd (2) met Gerben Willems Dijkstra (zie III-A).<7,8>

Van Sjoerd en Foekjen zijn vier kinderen bekend:

1  Trijntje Sjoerds Elsinga is geboren op 18 oktober 1787 te Nijland - Súdwest Fryslân, is Herv. gedoopt op 4 november 1787 te Nijland - Súdwest Fryslân, zie IV-B.

2  Gerrit Sjoerds Elzinga is geboren te Nijland - Súdwest Fryslân, is Herv. gedoopt op 25 december 1788 te Nijland - Súdwest Fryslân, zie IV-C.<9>

3  Afke Sjoerds is geboren op 8 augustus 1792 te Greonterp, is Herv. gedoopt op 2 september 1792 te Greonterp.

4  Sjoerdtje Sjoerds Elsinga is geboren op 23 augustus 1794 te Parrega, is Herv. gedoopt op 21 september 1794 te Greonterp, zie IV-D.


Generatie IV

(van 1787 tot 1876)

In deze generatie zijn 4 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 14 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1820 en 1836. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Workum (5x), Parrega (4x), Wonseradeel (3x) en Bolsward (2x).

IV-A  Willem Gerbens Dijkstra, zoon van Gerben Willems Dijkstra (III-A) en Foekjen Gerrits, wonende te Workum en te Nijega, is geboren op 16 april 1799 te Greonterp, is Herv. gedoopt op 5 mei 1799 te Parrega, is overleden op 25 november 1876 te Nijega. Willem werd 77 jaar, 7 maanden en 9 dagen.

Willem trouwt op 24 november 1833 te Workum op 34-jarige leeftijd met de 25-jarige Lysbeth Josephus van de Woestijne, dochter van Joseph(us) Barnardus(Livens) Woestijne en Yesk Scheltes. Lysbeth, wonende te Workum en te Nijega, is geboren op 13 januari 1808 te Workum, is Herv. gedoopt, is overleden op 16 april 1855 te Nijega - Hem. Old.. Lysbeth werd 47 jaar, 3 maanden en 3 dagen.

Van Willem en Lysbeth is een kind bekend:

1  Gerben Willems Dijkstra is geboren rond 1836 te Workum.

Gerben trouwt op 1 mei 1864 te Hemelumer Oldeferd op ongeveer 28-jarige leeftijd met de ongeveer 28-jarige Klaaske Douwes Damsma, dochter van Douwe Klazes Damsma en Jietske Tjiesses Kolmer. Klaaske is geboren rond 1836 te Dokkum.

IV-B  Trijntje Sjoerds Elsinga, dochter van Sjoerd Hotzes (III-B) en Foekjen Gerrits, zonder beroep, wonende te Bolsward, is geboren op 18 oktober 1787 te Nijland - Súdwest Fryslân, is Herv. gedoopt op 4 november 1787 te Nijland - Súdwest Fryslân, is overleden op 15 maart 1860 06.00 uur te Bolsward (Huis 486). Trijntje werd 72 jaar, 4 maanden en 26 dagen.

Trijntje was gehuwd met Jacob Jacobs de Jong.

Van Jacob en Trijntje is een kind bekend:

1  Jan Jacobs de Jong is geboren op 24 november 1828 te Bolsward.

Van Trijntje is een kind bekend:

2  Sjoerd Sjoerds is geboren op 21 april 1823 te Bolsward.

IV-C  Gerrit Sjoerds Elzinga, zoon van Sjoerd Hotzes (III-B) en Foekjen Gerrits, schoenmaker en arbeider, wonende te Parrega, is geboren te Nijland - Súdwest Fryslân, is Herv. gedoopt op 25 december 1788 te Nijland - Súdwest Fryslân, is overleden op 28 juni 1851 te Parrega. Gerrit werd 62 jaar, 6 maanden en 3 dagen.<10>

Gerrit Sjoerds nam in 1811 de naam Elsinga aan. Hij woonde toen in Parrega en gaf geen kinderen op.
In het register van naamsgeving wordt de naam als Elsinga geschreven. Daarna komt de naam regelmatig voor als Elzinga.
Akte datum 20-11-1811

Gerrit trouwt op 24 april 1819 te Wonseradeel op 30-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Tamke Jacobs de Jong, dochter van Jacob Nammes de Jong en Tietje Jurjens. Tamke, zonder beroep, wonende te Parrega, is geboren rond 1795 te Koudum, is overleden op 15 oktober 1857 te Parrega. Tamke werd ongeveer 62 jaar.<11>

Tamke Jacobs de Jong wordt ook vermeld als Tamke Jacobs Namminga, haar voornaam komt ook voor in de vormen Tjamkje en Famkje.

Van Gerrit en Tamke zijn zeven kinderen bekend:

1  Sjoerd Gerrits Elzinga, boerenknecht en arbeider, wonende te Burgwerd, is geboren op 2 januari 1820 te Parrega, is overleden op 15 maart 1856 11.00 uur te Burgwerd. Sjoerd werd 36 jaar, 2 maanden en 13 dagen.<12,13>

Sjoerd trouwt op 10 mei 1850 te Wonseradeel op 30-jarige leeftijd met de 25-jarige Akke Harmens Kuipers, dochter van Harmen Gerrits Kuipers en Jetske Sipkes Jong. Akke, zonder beroep, wonende te Burgwerd, is geboren op 21 augustus 1824 te Winsum - Frl..<14,15>

2  Tietje Elzinga is geboren op 29 november 1821 te Wonseradeel.

3  Jacob Gerrits Elsinga is geboren op 18 mei 1825 te Wonseradeel, zie V-A.

4  Tiete Gerrits Elzinga, koemelker, wonende te Schettens, is geboren op 11 maart 1828 te Parrega, is overleden op 15 mei 1902 te Schettens. Tiete werd 74 jaar, 2 maanden en 4 dagen.

Tiete trouwt op 16 mei 1857 te Wonseradeel op 29-jarige leeftijd met de 35-jarige Trijntje Harmens Stremler, dochter van Harmen Bokkes Stremler en Geertje Wijpkes de Boer. Trijntje is geboren op 1 november 1821 te Arum.

Trijntje was eerder gehuwd (1) met Sijtze Jorrits Jorritsma.<16,17>

5  Tjittje Gerrits Elsinga is geboren op 7 december 1829 te Parrega.

Tjittje trouwt op 14 mei 1859 te Wonseradeel op 29-jarige leeftijd met de 33-jarige Alle Tjerk Schuurmans, zoon van Tjerk Jans Schuurmans en Trijntje Alles Jorna. Alle is geboren op 3 maart 1826 te Hieslum.<18>

6  Foeke Gerrits Elzinga is geboren op 3 september 1832 te Parrega, zie V-B.

7  Duttje Elzinga is geboren op 8 juni 1835 te Wonseradeel.

IV-D  Sjoerdtje Sjoerds Elsinga, dochter van Sjoerd Hotzes (III-B) en Foekjen Gerrits, wonende te Workum, is geboren op 23 augustus 1794 te Parrega, is Herv. gedoopt op 21 september 1794 te Greonterp, is ongehuwd overleden op 12 maart 1855 te Workum. Sjoerdtje werd 60 jaar, 6 maanden en 17 dagen.

Sjoerdtje had een relatie met Hendrik Josephus van de Woestijne, zoon van Joseph(us) Barnardus(Livens) Woestijne en Yesk Scheltes. Hendrik, visserman en werkman, wonende te Workum, is geboren op 23 december 1797 te Workum, is overleden op 23 augustus 1851 te Workum. Hendrik werd 53 jaar en 8 maanden.

Van Hendrik en Sjoerdtje zijn vier natuurlijke kinderen bekend:

1  Joseph van de Woestijne is geboren op 22 april 1821 te Workum, is overleden op 17 augustus 1821 te Workum. Joseph werd 3 maanden en 26 dagen.

2  Josephus van de Woestijne is geboren op 16 december 1822 te Workum, is overleden op 27 mei 1823 te Workum. Josephus werd 5 maanden en 11 dagen.

3  Joseph van de Woestijne is geboren op 23 februari 1824 te Workum, is overleden op 1 maart 1824 te Workum. Joseph werd 7 dagen.

4  Foekje Hendriks van de Woestijne is geboren op 3 oktober 1825 te Workum, is overleden op 14 maart 1913 te Utingeradeel. Foekje werd 87 jaar, 5 maanden en 11 dagen.

Foekje trouwt op 17 juli 1853 te Workum op 27-jarige leeftijd met Gerrit Lourens Knukkel, zoon van Lourens Cornelisz. Knukkel en Barendje Weselman. Gerrit is geboren te Enkhuizen.


Generatie V

(van 1820 tot 1913)

In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 12 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1851 en 1884. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Idzega (3x), Bolsward (3x), Pingjum (2x), Witmarsum, Paterswolde, Parrega en Idaarderadeel.

V-A  Jacob Gerrits Elsinga, zoon van Gerrit Sjoerds Elzinga (IV-C) en Tamke Jacobs de Jong, boerenknecht en arbeider, wonende te Idzega en te Oudega - Wymbr., is geboren op 18 mei 1825 te Wonseradeel.

Jacob was gehuwd (1) met Klaaske Jans Kingma, dochter van Jan Lieuwes Kingma en Mary Feikes Bergsma. Klaaske is overleden op 23 maart 1849 te Wonseradeel.

Jacob trouwt op 27 april 1850 te Wonseradeel op 24-jarige leeftijd (2) met de 28-jarige Gerritje Jentjes Bouma, dochter van Jentje Ruurds Bouma en Martentje Martens Postma. Gerritje, dienstmeid, wonende te Idzega en te Oudega - Wymbr., is geboren op 12 februari 1822 te Hemelumer Oldeferd, is overleden op 7 april 1904 te Wymbritseradeel. Gerritje werd 82 jaar, 1 maand en 26 dagen.

Van Jacob en Gerritje zijn drie kinderen bekend:

1  Jentje Elsinga, wonende te Idzega, is geboren op 20 september 1851 te Idzega, is overleden op 27 maart 1914 te Heeg. Jentje werd 62 jaar, 6 maanden en 7 dagen.

Jentje trouwt op 16 mei 1874 te Wymbritseradeel op 22-jarige leeftijd (1) met de 19-jarige Sjoerdje Zwaagstra, dochter van Willem Hiddes Zwaagstra en Geertje Ottes Bloem. Sjoerdje, wonende te Nijland - Súdwest Fryslân, is geboren op 19 februari 1855 te Nijland - Súdwest Fryslân, is overleden op 13 juni 1885 06.00 uur te Idzega. Sjoerdje werd 30 jaar, 3 maanden en 25 dagen. Jentje trouwt op 8 mei 1886 te Wymbritseradeel op 34-jarige leeftijd (2) met de 22-jarige Pietje Steenbeek, dochter van Sierd Jans Steenbeek en Trijntje Ales van der Velde. Pietje, dienstmeid en zonder beroep, wonende te Heeg, is geboren op 29 november 1863 te Heeg, is overleden op 10 juni 1940 18.00 uur te Heeg. Pietje werd 76 jaar, 6 maanden en 12 dagen.<19>

2  Gerrit Elsinga is geboren op 11 september 1853 te Idzega, is overleden op 23 juni 1858 06.00 uur te Idzega. Gerrit werd 4 jaar, 9 maanden en 12 dagen.

3  Martentje Elsinga, naaister, is geboren op 25 maart 1857 te Idzega.

Martentje trouwt op 31 mei 1884 te Wymbritseradeel op 27-jarige leeftijd met de 36-jarige Jan Kremer, zoon van Jan Kremer en Harmtien Hendriks. Jan, werkman, wonende te Groningen, is geboren op 4 juni 1847 te Vries.

V-B  Foeke Gerrits Elzinga, zoon van Gerrit Sjoerds Elzinga (IV-C) en Tamke Jacobs de Jong, boerenknecht en vrachtrijder, wonende te Parrega en te Eelde, is geboren op 3 september 1832 te Parrega, is overleden op 29 augustus 1900 te Eelde. Foeke werd 67 jaar, 11 maanden en 26 dagen.

Foeke trouwt op 10 december 1863 te Wonseradeel op 31-jarige leeftijd met de 22-jarige Johanna Sanes Munniksma, dochter van Sane Wiebes Munniksma en Tjitske Gerrits Plantinga. Johanna, zonder beroep, wonende te Eelde, is geboren op 4 juli 1841 te Witmarsum, is overleden op 11 juli 1897 te Eelde. Johanna werd 56 jaar en 7 dagen.<20,21>

Van Foeke en Johanna zijn negen kinderen bekend:

1  Gerrit Elzinga, fabrieksarbeider en koopman, is geboren op 5 februari 1864 te Witmarsum, is overleden op 3 juni 1931 te Uithuizen. Gerrit werd 67 jaar, 3 maanden en 29 dagen.

Gerrit trouwt op 1 oktober 1921 te Hoogezand op 57-jarige leeftijd met de ongeveer 59-jarige Martje Kruijer, dochter van Geert Kruijer en Doetje Degenhart. Martje, huishoudster, is geboren rond 1862 te Sappemeer.

2  Sane Elzinga is geboren op 8 april 1865 te Idaarderadeel, is overleden op 14 augustus 1865 te Idaarderadeel. Sane werd 4 maanden en 6 dagen.

3  Sane Elzinga, brievenbesteller, wonende te Witmarsum, is geboren op 30 november 1866 te Bolsward.

Sane trouwt op 24 mei 1899 te Wonseradeel op 32-jarige leeftijd met de 32-jarige Evertje Aukema, dochter van Jan Aukes Aukema en Trijntje Klazes Boorsma. Evertje, dienstmeid, wonende te Pingjum, is geboren op 30 november 1866 te Tzummarum.

4  Ale Elzinga, arbeider, wonende te Portage - Kalamazoo - Michigan - U.S.A., is geboren op 24 november 1869 te Pingjum.

Uit de correspondentie tussen de advocaat en procureur van Ale Elzinga en de gemeente Haren-Gr. in verband met de inschrijving van de scheidingsakte blijkt dat Ale Elzinga enige dagen vóór 14 juli 1909 met het stoomschip Potsdam naar Amerika is vertrokken.
Er blijkt uit die stukken niet duidelijk of hij bemanningslid of emigrant was.

In de huwelijksakte van zijn zoon Johan met Johanna Gerritdina Hinnen op 22 juli 1922 is vermeld dat Ale woont in Portage Arrondissement Kalamzoon, Michigan, Noord-Amerika.
Verder is in die akte vermeld "ten aanzien van de vader van de bruidegom is in verband met zijn voortdurende verblijf in een ander werelddeel gebleken dat hij zich thans buiten de mogelijkheid bevindt om zijn wil ten opzichte van dit huwelijk te verklaren"

Ale trouwt op 20 oktober 1894 te Eelde (is gescheiden (arrondissementsrechtbank) op 22 januari 1909 te Groningen (ingeschreven te Haren-Gr. op 14 juli 1909)) op 24-jarige leeftijd met de 21-jarige Geeske Jansen, dochter van Meindert Jansen en Anna Wilhelmina Heidema. Geeske, zonder beroep, wonende te Lonneker, is geboren op 25 maart 1873.<22>

5  Tjitze Elzinga, stoker, wonende te Groningen, is geboren op 13 augustus 1872 te Pingjum, is overleden op 6 mei 1948 te Groningen, is begraven op 10 mei 1948 te Haren - Gr.. Tjitze werd 75 jaar, 8 maanden en 23 dagen.

Tjitze trouwt op 23 februari 1893 te Haren - Gr. op 20-jarige leeftijd met de 20-jarige Maria Ottens, dochter van Arend Ottens en Jantje Dekker. Maria, zonder beroep, wonende te Groningen, is geboren op 2 december 1872 te Haren - Gr., is overleden op 27 januari 1937 te Haren - Gr.. Maria werd 64 jaar, 1 maand en 25 dagen.

6  Jacob Elzinga is geboren op 8 juni 1875 te Parrega.

Jacob trouwt op 23 september 1897 te Groningen op 22-jarige leeftijd met de 26-jarige Jantje Freese, dochter van Daniel Arends Freese en Annegiena Waterberg. Jantje is geboren op 9 januari 1871 te Groningen.

7  Famke Elzinga is geboren op 22 oktober 1877 te Bolsward, is overleden op 22 maart 1948 te Groningen, is begraven op 26 maart 1948 te Groningen (Zuiderbegraafplaats). Famke werd 70 jaar en 5 maanden.

Famke trouwt op 29 juli 1899 te Eelde op 21-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Cornelis Groen, zoon van Wouter Groen en Cornelia van de Merwe. Cornelis is geboren rond 1873 te Heinenoord, is overleden op 26 september 1924 te Groningen. Cornelis werd ongeveer 51 jaar.

8  Tjitske Elzinga is geboren op 8 april 1879 te Bolsward.

9  Wiebe Elzinga is geboren op 12 november 1884 te Paterswolde, is overleden op 5 februari 1965 te Groningen. Wiebe werd 80 jaar, 2 maanden en 24 dagen.<23>

Wiebe trouwt op 17 mei 1906 te Groningen op 21-jarige leeftijd met de 24-jarige Roberdina Gesina Hertz, dochter van Johannes Andreas Hertz en Wilhelmina Joanna Herius. Roberdina is geboren op 17 maart 1882 te Groningen, is overleden op 25 oktober 1961, is begraven op 27 oktober 1961 te Groningen (Selwerderhof). Roberdina werd 79 jaar, 7 maanden en 8 dagen.<24>


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op zondag 22 januari 2017 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20150317 door Sietze Elsinga.

1)  Sas trouwt (kerk) (R.K.) op 24 september 1755 te Blauwhuis met Merten.

2)  overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1819 H - Elzinga - Jong, huwelijk (Wonseradeel 24 apr 1819)

3)  Foekjen trouwt (Herv.) op 7 oktober 1787 te Abbega met Sjoerd (zie III-B).

4)  Sjoerd Hotzes, zie III-B.

5)  overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1819 H - Elzinga - Jong, huwelijk (Wonseradeel 24 apr 1819)

6)  overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1819 H - Elzinga - Jong, huwelijk (Wonseradeel 24 apr 1819)

7)  Foekjen trouwt (kerk) (Herv.) op 4 november 1798 te Hieslum met Gerben (zie III-A).

8)  Gerben Willems Dijkstra, zie III-A.

9)  doop: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1819 H - Elzinga - Jong, huwelijk (Wonseradeel 24 apr 1819)

10)  doop: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1819 H - Elzinga - Jong, huwelijk (Wonseradeel 24 apr 1819)

11)  huwelijk: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1819 H - Elzinga - Jong, huwelijk (Wonseradeel 24 apr 1819)

12)  geboorte: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1850 H - Elsinga - Kuipers, huwelijksakte (Wonseradeel 10 mei 1850)

13)  overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1856 ovl. - Sjoerd Gerrits Elzinga, overlijdensakte (Wonseradeel 17 mrt 1856)

14)  huwelijk: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1850 H - Elsinga - Kuipers, huwelijksakte (Wonseradeel 10 mei 1850)

15)  geboorte: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1850 H - Elsinga - Kuipers, huwelijksakte (Wonseradeel 10 mei 1850)

16)  Trijntje trouwt op 23 mei 1840 te Wonseradeel met Sijtze.

17)  Sijtze Jorrits Jorritsma, zoon van Jorrit Meintes Jorritsma en Antje Sijtzes Rienstra. Sijtze, boer, wonende te Bolsward, is geboren op 14 februari 1820 te Hichtum, is overleden op 10 maart 1854 te Bolsward. Sijtze werd 34 jaar en 24 dagen.

18)  huwelijk: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1859 H - Schuurmans - Elsinga, huwelijksakte (Wonseradeel 14 mei 1859)

19)  overlijden: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1940 ovl. - Pietje Steenbeek, overlijdensakte (Wymbritseradeel 12 jun 1940)

20)  huwelijk: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1863 H - Elzinga - Munniksma, huwelijk (Wonseradeel 10 dec 1863)

21)  overlijden: Dr. Arch., Eelde, burgelijke stand BS 1897 ovl. - Johanna Sannes Munniksma, overlijdensakte (Eelde 13 jul 1897)

22)  scheiding: Gron. Arch., Haren Gr., burgelijke stand BS 1909 H - Elzinga - Jansen, echtscheiding (Haren - Gr. 17 jul 1909)

23)  overlijden: Wiebe Elzinga, overlijdensadvertentie (5 feb 1965)

24)  overlijden: Wiebe Elzinga, overlijdensadvertentie (5 feb 1965)


Opmerkingen:
Dit overzicht is mede tot stand gekomen dankzij informatie van:
• J. Wagenaar

• en andere personen die mogelijk vergeten zijn (Ben ik u vergeten, laat het s.v.p. even weten)

els015

Dit overzicht is beperkt tot 5 generaties.
Voor meer gegevens zie de Startpagina Haza overzichten onder Nakomelingen - zonder achternaam -:
Parenteel van Obe Sioerts.